‘Grip krijgen’via een leaseaanpak gericht op het hele machinepark

Industrie: Industrial

Saint-Gobain is wereldwijd een van de grootste ondernemingen op het gebied van bouwmaterialen.

Saint-Gobain is wereldwijd een van de grootste ondernemingen op het gebied van bouwmaterialen en heeft daarom veel apparatuur verspreid over heel Noord-Amerika. In 2011 had het bedrijf echter geen centraal overzicht over welke apparatuur ze in bezit had en waar deze zich bevond.

Duizenden machines verspreid over honderden locaties

In 2011 had het bedrijf echter geen centraal overzicht over welke apparatuur ze in bezit had en waar deze zich bevond.
"We hadden duizenden machines verspreid over honderden locaties", zegt Mary Chantry, Strategic Sourcing Manager bij Saint-Gobain Noord-Amerika. "Sommige waren gedocumenteerd, andere niet. Alles werd lokaal beheerd en was er geen inzicht in de gehele organisatie."

Grip krijgen
Saint-Gobain wilde meer controle krijgen over de kosten voor appara tuur en de fi nanciering vereen voudigen. Daarom bundelde ze de fi nanciering van alle vorkheftrucks bij één enkele leaseprovider die een aanpak bood voor het hele machinepark: DLL.

We hadden duizenden machines verspreid over honderden locaties. "Sommige waren gedocumenteerd, andere niet. Alles werd lokaal beheerd en was er geen inzicht in de gehele organisatie."

Financiering van de apparatuur was echter maar één aspect van de inkoopoplossing. "Er zijn ontelbare andere kosten die moeten worden meeberekend voor de TCO (Total Cost of Operation) van apparatuur", zegt Dave Bugas, Account Manager bij DLL. "Onderhoud, downtime, brandstof, arbeid, enzovoort. Daarom stelden we Saint-Gobain voor om te werken met een merk onafhankelijke derde partij voor het beheer van het machinepark. Deze partij kon dan een kader opstellen waarbinnen ondersteuning werd geboden voor diverse typen en merken apparaten."

Op machinepark gerichte leaseaanpak

Saint-Gobain vond een partner in BEB Industrial Asset Management Inc., een onafhankelijke dienst verlener voor machineparkbeheer gespecialiseerd in vorkheftrucks en andere apparatuur voor transport systemen. BEB introduceerde uitgebreide technologietools en een databasevolgsysteem, waardoor Saint-Gobain niet alleen een overzicht kreeg van het hele machinepark, maar ook het gebruik en de kosten van de apparatuur centraal kon volgen.

De resultaten waren verrassend. Waar Saint-Gobain de waarde van de activa schatte op grofweg $ 6 miljoen in de Verenigde Staten en Canada, gaven de programma's voor machineparkbeheer een waarde aan van rond de $ 30 miljoen. De jaarlijkse uitgaven waren ook het dubbele van wat de verwachting was. Een andere verrassing was dat meer dan de helft van de apparatuur eigen bezit was.

Volgens Bugas is dit nu precies waarom professionele tools voor machineparkbeheer zo belangrijk zijn voor internationale organisaties zoals Saint-Gobain. "Met dit systeem kunnen bedrijven slimmere besluiten nemen als het erom gaat of en wanneer ze oude apparatuur moeten vervangen en hoe ze nieuwe leases moeten structureren om over- of onderbenutting te voorkomen."

Saint-Gobain schatte de waarde van de activa op grofweg $ 6 miljoen in de Verenigde Staten en Canada, terwijl de programma's voor machineparkbeheer een waarde aangaven van rond de $ 30 miljoen.

Harde gegevens

"Nu kennen we de echte waarde van onze leases, interne arbeid en gebruik,en weten we hoe effi ciënt en veilig onze apparatuur is. Dit heeft geresulteerd in aanzienlijke kostenbesparingen en operationele verbeteringen voor onze bedrijfsonderdelen", zegt Chantry.

"Sinds de start van het programma voor machineparkbeheer hebben we miljoenen dollars bespaard en 450 eenheden overtollige apparatuur afgedankt", stelt Don Bratton, Senior Consultant bij BEB Industrial Asset Management. "Dankzij een sterke leasepartner als DLL is dit proces veel gemakkelijker en effi ciënter geworden voor Saint-Gobain."

Sinds de start van het programma voor machineparkbeheer hebben we miljoenen dollars bespaard en 450 eenheden overtollige apparatuur afgedankt."

Waarde genereren

"Onze organisatie, het management en de stakeholders zijn overtuigd van de waarde van het programma voor machineparkbeheer en we zien dat het nu ook wordt uitgebreid naar andere bedrijfsmiddelen", aldus Chantry. "We moeten elkaar uitdagen om concurrerend en innovatief te blijven naarmate onze relatie verder wordt uitgebouwd."