Life Cycle Asset Management

  Når produkterne finder tilbage til dig

  Med udgangspunkt i cirkulær økonomi hjælper DLL dig med at kontrollere, om produkter og dele skal udskiftes med nyt, når den første leasingperiode udløber. Der kan arrangeres en glat proces til opsamling, bortskaffelse og genbrug.

  Løsninger

  DLL stiller skræddersyede finansieringsløsninger til rådighed, som passer til en cirkulær økonomi, f.eks. operationel leasing, forlænget anvendelse, omfordeling og second life-finansiering. Vi deler vores viden inden for et antal hovedområder – viden vi har opnået gennem erfaring fra overgangen til en forretningsmodel, som bygger på cirkulær økonomi.

  Almindelige spørgsmål om LCAM

  Hvad er LCAM?
  Life Cycle Asset Management er DLLs syn på en brugerbaseret forretningsmodel, hvor slutbrugerne kun anvender tjenesten de har fået fra aktiverne i stedet for at købe eller eje den. Producenterne håndterer hele aktivets tekniske livscyklus fra produktion til bortskaffelse.

  Hvordan fungerer det?
  Sammen med vore partnere optimerer vi cirkulære forretningsmetoder i løbet af aktivernes tekniske livscyklus. Dette effektuerer vi gennem en dybdegående indsigt i, hvordan innovation, politik og anvendelse påvirker et aktivs økonomiske livscyklus. Derudover søger vi aktivt efter muligheder for nyt udstyr, genfremstilling, konstruktionsændringer og genbrug.

  Hvad er fordelene?
  Genvinding af råmaterialer og produkternes originaldele resulterer i en omkostningseffektiv fremstillingsproces. Programmet hjælper dig også med at nå målene for bæredygtighed og forbedrer dine forhold til interessenter i værdikæden.

  Hvem drager fordel af løsningen?
  Life Cycle Asset Management giver merværdi til producenter, forhandlere, autoriserede tredjepartsvirksomheder i renoveringsbranchen, servicevirksomheder og udlejningsvirksomheder med en bæredygtig og brugerindrettet indstilling.

  Vil du vide mere om Life Cycle Asset Management?

  Besøg, og tilmeld dig vores LinkedIn-side for at få de seneste nyheder samt indblik i og idéer tilknyttet DLLs bæredygtige merværdi ved leasing.

  Besøg DLLs LinkedIn-side