Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De Lage Landen International B.V. og dets datterselskaber eller affilierede selskaber (herefter samlet kaldet DLL) respekterer privatlivets fred og påtager sig at behandle personlige data fortroligt. DLL's vejledende princip er at respektere (potentielle) klienters privatliv i alle sine aktiviteter. DLL behandler kun dine personlige data i overensstemmelse med denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger og med gældende databeskyttelseslove. I Holland overholder DLL også Rabobank Groups (som DLL er en del af) erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. I denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger beskrives den databehandling, der foretages af DLL, og dine rettigheder med hensyn til denne databehandling.

Indsamling af personlige data
DLL leverer finansieringsløsninger til købere af anlægsaktiver. DLL arbejder derfor sammen med producenter og distributører af disse aktiver. Vi kan tilbyde og/eller sælge tjenester og/eller produkter direkte, gennem disse producenter og distributører eller gennem andre leverandører (herefter: vores partnervirksomheder). Personlige data indsamles normalt fra dig, når du (eller din virksomhed) ansøger om et af vores produkter hos DLL. Af og til kan DLL indhente personlige data fra andre kilder (for eksempel: Rabobank Group eller kreditvurderingsselskaber).

Omfang af og formål med behandling af personlige data
Dine personlige data vil blive brugt af DLL til udførelse af kreditkontroller, levering og forbedring af vores finansielle produkter og tjenester, medtagelse i vores systemer til kontraktadministration og kunderelationer, overholdelse af gældende regler og forskrifter, forebyggelse af svindel og hvidvaskning, vedligeholdelse og – med forbehold af din forudgående godkendelse – udvidelse af vores kommercielle relation med dig (f.eks. via direkte markedsføring) og til udførelse af markedsanalyser. DLL kan også bruge dine personlige data til syndikering og securitisering af finansielle produkter til andre finansvirksomheder.

Videregivelse af personlige data til tredjepart
DLL kan dele dine personlige data inden for koncernen (herunder Rabobank) og også med tredjepart, herunder partnervirksomheder og andre virksomheder, der er involveret i salg og levering af vores tjenester, til de herover angivne formål. DLL deler ikke dine personlige data med tredjepart til formål, som er uforenelige med de herover angivne formål.

DLL bestræber sig mest muligt på at sikre, at disse tredjeparter overholder principperne i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. I det omfang, disse parter behandler dine personlige data på vores vegne, kræver vi, at de træffer passende foranstaltninger for at sikre dine personlige datas beskyttelse og integritet.

Rettigheder
Du har ret til at få en oversigt over og oplysninger om kilden til dine personlige data og til at anmode DLL om at opdatere, korrigere eller slette personlige data, hvis disse data er ukorrekte, ufuldstændige, irrelevante eller i strid med love og regler. Du kan kontakte DLL ved at skrive til den adresse, der er nævnt under kontaktknappen herunder.

Du har også ret til at gøre indsigelse, uden omkostning, hvis du ikke ønsker at modtage oplysninger om vores finansielle produkter og tjenester, som vi kan sende til dig fra tid til anden. Du skal blot sende en e-mail til den division af DLL, du handler med, eller bruge adressen, der findes i vores skrivelser til dig.

International overførsel
Din personlige data kan blive overført til steder uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eksempelvis til vores datterselskaber og partnervirksomheder, som er placeret der. Hvor en sådan overførsel af dine data finder sted til et land uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, vil DLL sikre, at der opretholdes et passende beskyttelsesniveau, at de nødvendige foranstaltninger og relevante kontroller er på plads for at beskytte dine datas fortrolighed og sikkerhed, og at denne overførsel er i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Cookies til håndtering af oplysninger
DLL indsamler oplysninger på sit websted via brugen af cookies, der er små tekstfiler, som et websted automatisk overfører til din browser. De data, der indsamles via disse cookies, bruges til at forbedre den tekniske nøjagtighed af de forskellige internetsider og til at tilpasse dette websted bedre til brugerens behov og krav. Se indstillingerne i browseren for at standse automatisk accept af cookies og få oplysninger om deaktivering af cookies. Deaktivering af cookies kan påvirke vores websteds funktionalitet.

Ændring af erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger
DLL vil ændre og opdatere denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi anbefaler, at du regelmæssigt konsulterer erklæringen for at holde dig informeret om disse ændringer.

Kontakt os
Har du spørgsmål angående beskyttelsen af dine personlige data, bedes du kontakte os.