Jordbruk

Hjelper våre kunder med å forsyne verden med mat

  Skaper merverdi

  Vi tilbyr finansieringsløsninger til produsenter og leverandører av landbruksutstyr. Vi tilbyr også lagerfinansiering og finansiering av demo-utstyr for at produsenter og forhandlere skal få et effektivt distribusjonsnettverk.

  Fakta om jordbruks industrien

  • 50 000 traktorer
   Vi har finansiert mer enn 50 000 traktorer over hele verden. Det betyr flere pløyde åkre og flere sådde frø.
  • Landsbygd befolkningen blir stadig mindre
   Derfor støtter vi finansieringen av landbruksutstyret som jordbrukere trenger for å øke effektiviteten. Vi finansierer både avanserte løsninger for landbruksutstyr og enklere verktøy.
  • Vi finansierer utstyr for tusenvis av forhandlere
   Vi støtter salg av utstyr ved å tilby fleksible finansieringsløsninger via forhandlere

  God innsikt i din virksomhet

  Knappe naturressurser

  Den voksende befolkningen fører til at dagens forbruksmønster blir umulig uten forbedret utnyttelse av ressurser og mer bærekraftige løsninger.

  Befolkningsvekst

  I 2050 kommer det til å være ni milliarder mennesker på jorden (to milliarder flere enn i dag), noe som betyr at næringsmiddelproduksjonen må økes i enda høyere tempo.

  Sesongbetaling

  Vi forstår at virksomheten din er sesongavhengig og tilbyr derfor fleksible løsninger som passer ditt behov.

  Våre løsninger

  Salgsfinansiering

  Vi tilbyr finansieringsløsninger til produsenter, forhandlere og distributører. Solid kunnskap om markedet og bransjen innebærer at vi kan tilby finansieringsalternativer som er tilpasset dine målsetninger, prosesser og distribusjonskanaler.

  Lagerfinansiering

  Finansiering av lagerlokaler for produsenter. Du kan til og med legge til et floor planning-program for å sikre at utstyret er tilgjengelig, og for å holde produksjonskapasiteten på riktig nivå.

  Detaljhandelsfinansiering

  Skreddersydde program for å imøtekomme din kundes kontantstrøm, samt økonomiske løsninger som leder til økt salg.

  Asset management

  Skaper merverdi gjennom hele levetiden til utstyret og bidrar til at samarbeidspartnere kan optimalisere salget.

  Forsikring

  DLL tilbyr noen av de beste forsikringsløsningene, spesielt tilpasset det finansierte utstyret.

  Life Cycle Asset Management

  En forretningsmodell basert på kunnskapen om at sluttbrukere ønsker nytten av utstyret, fremfor å kjøpe eller eie det, og der produsenten håndterer utstyrets livssyklus fra produksjon til avhending.