Ab Gillhaus

Chief Risk Officer (CRO) i Członek Zarządu

Ab Gillhaus został mianowany na stanowisko Chief Risk Officer i członka Zarządu DLL w styczniu 2017 roku. Odpowiada za działania firmy w zakresie zarządzania ryzykiem w 35 krajach w Europie, obu Amerykach, Azji i Australii.

Objęcie przez Gillhausa tych funkcji zbiegło się z jego powrotem do DLL po wcześniejszym pełnieniu funkcji prezesa firmowej jednostki organizacyjnej zajmującej się usługami finansowymi dla europejskich dostawców (European Vendor Finance) oraz członka Zarządu w latach 2000–2003. W ostatnim czasie pracował on na stanowisku Chief Credit Officer (CCO) w spółce macierzystej DLL, Rabobank. W swojej pracy na tym stanowisku Gillhaus odpowiadał za kierowanie pracami bankowej Centralnej Komisji Kredytowej oraz zarządzanie politykami kredytowymi, monitorowanie sprawozdawczości na poziomie grupy w okresach bezprecedensowych wyzwań rynkowych.

Jako weteran międzynarodowego sektora finansowego Gillhaus posiada ponad 30-letnie doświadczenie w obszarach ryzyka i handlu w banku Rabobank oraz w firmie DLL. W trakcie swojej kariery zasiadał w wielu radach nadzorczych, często na stanowisku prezesa. Obecnie zasiada w Zarządzie wschodnioafrykańskiej spółki gastronomicznej, Brioche Ltd., jak również w Radzie Doradczej Szkoły Ekonomii i Zarządzania przy Uniwersytecie w Tilburgu.

Ab Gillhaus ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet w Tilburgu ze stopniem licencjata na wydziale ekonomii biznesowej. Aktualnie mieszka w Holandii, lecz spędził kilka lat zagranicą, pracując w Brazylii, Zjednoczonym Królestwie i Australii.