Pozostałe reklamacje

Spόłka dochowuje należytych starań, aby sygnały pochodzące od Klientów były brane pod uwagę. Dlatego Spόłka, pomimo braku ustawowego obowiązku, rozpatruje także reklamacje pochodzące od Klientόw nie będących osobami fizycznymi (np. spόłki prawa handlowego, spόłdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, itp.).

Reklamację można złożyć w dowolny sposób z niżej wymienionych:

a) pisemnie przesyłką pocztową na adres siedziby Spόłki: ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa, (dalej jako „Siedziba Spόłki”) lub osobiście, poprzez złożenie pisma w Siedzibie Spόłki;

b) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, to jest:

  • wysyłając wiadomość na adres mailowy: dzial.operacji@dllgroup.com
  • wypełniając poniższy aktywny formularz elektroniczny i klikając „Wyślij”. Formularz ten można także wydrukować i dołączyć do e-maila, wysyłając na ww. adres mailowy.

W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą formularza – prosimy o użycie poniższego formularza:

Formularz zgłoszenia reklamacji

Szanowny Kliencie,
Staramy się, aby jakość świadczonych przez nas usług była na możliwie najwyższym poziomie.
Jeśli w jakikolwiek sposób według Państwa nie spełniamy pokładanych w nas oczekiwań, bardzo prosimy o wypełnienie poniższego formularza

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

W przypadku złożenia reklamacji przez inną osobę niż strona umowy prosimy o dołączenie stosownego pełnomocnictwa.

*
*
*
W związku z powyższym oczekuję