Oświadczenie o ochronie prywatności

Firma De Lage Landen International B.V. i jej podmioty zależne oraz stowarzyszone (zwane dalej łącznie DLL) szanują prywatność i podejmują działania, aby zachować poufność danych osobowych. Główną zasadą, którą kieruje się firma DLL, jest poszanowanie prywatności (potencjalnych) klientów niezależnie od podejmowanych działań. Firma DLL może przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych. W Holandii firma DLL stosuje się również do przepisów o ochronie danych Rabobank Group (firma DLL jest jej częścią). Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności opisuje przetwarzanie danych przez firmę DLL, a także przysługujące w takim przypadku prawa.

Zbieranie danych osobowych

Podane przez Państwa dane osobowe będą wykorzystywane przez firmę DLL w celu sprawdzenia zdolności kredytowej, dostarczania i poprawiania produktów i usług, uwzględnienia ich w naszych systemach zarządzania umowami i relacjami z klientami, kontroli przestrzegania odpowiednich zasad i przepisów, zapobiegania oszustwom i praniu brudnych pieniędzy, utrzymywania i – za wcześniejszą zgodą – rozwijania naszych relacji biznesowych z Państwem (np. poprzez marketing bezpośredni) oraz w celu prowadzenia badań rynku. Firma DLL może również wykorzystać dane osobowe w celach związanych ze sprzedażą produktów finansowych innym firmom finansowym.

Przekazywanie danych osobowych firmom trzecim

Firma DLL może przekazywać dane osobowe (w celach określonych powyżej) w obrębie grupy (włączając w to Rabobank) oraz udostępniać je firmom trzecim, w tym partnerom oraz innym firmom zaangażowanym w sprzedaż i dostarczanie naszych usług. Firma DLL nie może udostępniać danych osobowych firmom trzecim w celach innych niż określone powyżej.

Firma DLL będzie dokładać wszelkich starań, aby zapewnić przestrzeganie przez firmy trzecie zasad określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. W zależności od stopnia, w jakim firmy te będą przetwarzać Państwa dane osobowe w naszym imieniu, będziemy wymagać od nich podjęcia odpowiednich środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i nienaruszalności Państwa danych.