Life Cycle Asset Management

  När utrustningen får nytt liv hos dig

  När utrustningen får nytt liv hos dig Med utgångspunkt i cirkulär ekonomi hjälper DLL dig att kontrollera om produkter och delar behöver nyutrustas efter den första leasingperiodens slut. En jämn process för uppsamling, kassering och återvinning kan ordnas.

  Våra lösningar

  DLL tillhandahåller skräddarsydda finansieringslösningar som passar en cirkulär ekonomi, t.ex. operationell leasing, förlängd användning, omfördelning och second life-finansiering. Vi delar med oss av vår kunskap inom ett antal huvudområden – kunskaper vi fått genom erfarenheter av övergången till en affärsmodell som bygger på cirkulär ekonomi.

  Vanliga frågor om LCAM

  Vad är LCAM?
  Life Cycle Asset Management är DLL:s syn på en användarbaserad affärsmodell i vilken slutanvändarna  föredrar nyttan av utrustningen framför att köpa eller äga den. Tillverkarna hanterar hela utrustningens tekniska livscykel, från produktion till kassering.

  Hur fungerar det?
  Tillsammans med våra samarbetspartners optimerar vi cirkulära affärsmetoder under utrustningens tekniska livscykel. Detta åstadkommer vi genom en djup insikt i hur innovation, politik och användning påverkar en produkts ekonomiska livscykel. Dessutom söker vi aktivt efter möjligheter till modernisering, rekonditionering, konstruktionsändringar och återvinning.

  Vilka är fördelarna?
  Återvinning av råmaterial och produktens originaldelar ger en kostnadseffektiv tillverkningsprocess. Detta hjälper dig också att nå dina hållbarhetsmål.

  Vem drar nytta av LCAM?
  Life Cycle Asset Management ger mervärde till tillverkare, återförsäljare, rekonditionerings-, tjänste- och uthyrningsföretag med en hållbar och användarinriktad inställning.

  Vill du veta mer om Life Cycle Asset Management?

  Besök och prenumerera på vår LinkedIn-sida för att få de senaste nyheterna samt inblickar och idéer med koppling till DLL:s hållbara mervärde vid leasing.

  Besök DLL:s LinkedIn-sida