Livsmedel

Hjälper våra kunder att förse världen med mat

Skapa mervärde

Vi förser företag som arbetar med bearbetning och förpackning av livsmedel med attraktiva finansieringslösningar, som t ex lån, leasing, delbetalningar och lösningar för förlängda serviceavtal.

Fakta om livsmedel

  • Livsmedelsavfall
    Ett bra sätt att säkerställa att vi har tillräckligt med mat är att minska livsmedelsavfallet. Av den anledningen stödjer vi ledande företag som investerar i utrustning för förpackning av livsmedel.
  • Vatten
    Idag används 70% av allt vatten inom lantbruket. För oss är det viktigt att fortsätta optimera användningen av denna knappa naturresurs. Därför stödjer vi många bevattningsprojekt runt om i världen.
  • Vintunnor och äppelkorgar
    Vi ser betydelsen som vissa tillgångar har för din verksamhet. Därför förser vi bl a vinodlingar och fruktträdgårdar med flexibla finansieringslösningar.

En djup insikt i din verksamhet

Befolkningstillväxt

År 2050 kommer det finnas nio miljarder människor på jorden (två miljarder fler än i dag), vilket innebär att livsmedelsproduktionen behöver öka i ännu högre takt.

Press på näringskedjan

En större befolkning innebär att betydelsen av säkerhet och kvalitet på livsmedel också blir större.

Knappa naturresurser

Den växande befolkningen innebär att dagens konsumtionsmönster kommer att bli omöjlig utan en förbättrad användning av resurser och mer hållbara lösningar.


Våra lösningar

Detaljhandelsfinansiering

Skräddarsydda betalningsprogram för att matcha din kunds kassaflöde samt finansiella handelsprogram som leder till återkommande försäljning.


Leasing

Operationell och finansiell leasing som främjar dig och dina kunder.






Tillgångsförvaltning

Skapar värde genom en tillgångs hela livscykel för att hjälpa våra leverantörspartners att nå målen för försäljning och tillväxt.



Lösningar för tillgångsrisker

DLL samarbetar med partners för att varje år förse tusentals leasetagare med lösningar för försäkringar och tillgångsskydd. Extra skydd vid behov.

Life Cycle Asset Management

enLCAMTruck900x475

En affärsmodell som baseras på insikten om att slutanvändare föredrar nyttan av utrustningen framför att köpa eller äga den, medan tillverkaren hanterar utrustningens livscykel från produktion till kassering.

Mathias Räf

Senior Account Manager

Thank you

We will get back to you as soon as possible.