Förändringsresan mot Servitization

  Förändringen från att äga till att använda

  Användare av utrustning, allt från sjukhus till jordbruksverksamheter och lastbilsföretag söker alltid nya sätt att maximera effekten och effektiviteten på sin utrustning. Idag öppnar den tekniska förändringen och det nya affärstänkandet vägen för en revolutionerande förändring i tillverkningsindustrin, så kallad "Servitization".

  "Servitization" innebär att tillverkare inte bara säljer utrustning direkt. De erbjuder i stället alternativa, mer sofistikerade användningsbaserade alternativ som kan levereras "just-in-time" tillsammans med underhålls- och servicepaket som gör att utrustningen körs på optimala nivåer och stöds av det senaste inom digital informationsåterkoppling. Slutanvändarkunden får den service de vill ha, och de kan använda utrustningen på en effektiv nivå precis när de behöver den, samtidigt som de slipper de många skyldigheter och kostnader som är förknippade med eget ägande.

  Men för att allt detta ska ske, måste vi på DLL hjälpa våra leverantörspartner att leverera denna nya servicebaserade modell till sina kunder. Under det senaste året har vi sett denna nya modell växa fram; en modell som möjliggör en ny typ av effektivitet och nya affärsmöjligheter för våra partners. Eftersom vi är ett företag som erbjuder flexibla leasing- och finansieringslösningar, gör DLL allt för att hjälpa våra partners i deras övergång till dessa nya metoder. Vi kan skapa den typ av finansiella lösningar som gör det möjligt för deras slutanvändarkunder att betala för utrustning utifrån hur de använder den, medan tillverkaren är ansvarig för löpande service och underhåll.

  Resurser inom Servitization för ditt företag

   

  Hur man organiserar för framgång

  Vad tillverkare och återförsäljare behöver veta innan de implementerar en servicebaserad modell

  DLL utvecklade ett white paper som beskriver implementeringen av affärsmodeller med hjälp av servitization. Förutom att vara en innovationsprocess är servitization också en förändringsresa. För att lyckas måste företagen utveckla förmågan att leverera tjänster och lösningar som kan komplettera deras traditionella produktutbud.

  Hur man minimerar risken i servicekontrakt

  Vad tillverkare och återförsäljare måste veta om servicebaserade kontrakt

  Tillverkare, handlare och återförsäljare utökar i allt högre grad sin affärsmodell med hjälp av servitization och därmed övergår de från att sälja en produkt till att erbjuda en tjänst.

  Detta whitepaper förtydligar vilka kontraktsdelar som kan och bör tas upp för att hjälpa dig att minska risken för eventuella tvister som uppstår med kunder.