DLL en de EIB: € 370 miljoen extra financiering voor klimaatprojecten van kmo bedrijven in de Benelux

nov 25, 2021

  • De Europese Investeringsbank (EIB) stelt € 185 miljoen beschikbaar aan DLL om nieuwe leningen te kunnen verstrekken aan ondernemers in de Benelux met plannen op het gebied van de circulaire economie of duurzaamheid.
  • DLL legt eenzelfde bedrag bij als de EIB-lening, zodat in totaal € 370 miljoen aan klimaatfinanciering kan worden verstrekt aan kmo bedrijven in de Benelux.
  • De voorziening ondersteunt zowel de klimaattoezeggingen van beide instellingen als de ambities van de Benelux-landen zelf om meer geld voor klimaatfinanciering beschikbaar te stellen.

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft met DLL nieuwe kredietovereenkomsten gesloten waardoor maximaal € 370 miljoen aan nieuwe kredietfaciliteiten beschikbaar komt voor klimaatbewuste kmo bedrijven in de Benelux. De EIB verstrekt € 60 miljoen aan duurzaamheidsleningen voor België en Nederland. Dit gebeurt in het kader van een breder Europees financieringsprogramma voor verduurzaming, waarvan het eerste deel onlangs in Ierland werd ondertekend. Daarnaast biedt de EIB € 125 miljoen aan financieringen voor circulaire initiatieven in de hele Benelux. Omdat DLL dezelfde bedragen bijlegt, komt in totaal € 370 miljoen aan nieuwe financiering beschikbaar voor kmo bedrijven met groene of circulaire projecten.

Catherine Meyers, General Manager Benelux bij DLL: “Dankzij de financiering van de Europese Investeringsbank kunnen wij met onze partners onze gezamenlijke klanten van passende leaseoplossingen voorzien, met een rentevoordeel dat de drempel om te investeren in gebruikte, opgeknapte machines verlaagt. Op die manier stimuleren we de circulaire economie en creëren we een win-winsituatie voor alle betrokken partijen. Een mooi voorbeeld is onze samenwerking met Vervaet Rebuild, dat onder andere omgebouwde Vervaet bemesters en bietenrooiers aanbiedt aan boeren die niet in nieuwe machines willen investeren, maar wel een machine nodig hebben die wat betreft kwaliteit, betrouwbaarheid en capaciteit niet onderdoet voor een nieuwe machine.”

Heddi Khatib, Senior Account Manager Construction, Transportation and Industrial bij DLL, bevestigt: “Een ander goed voorbeeld zijn kraanverhuurbedrijven in Nederland, die bij het samenstellen van hun vloot niet enkel rekening houden met tonnage, maar ook met de verdeling van nieuwe en gebruikte, opgeknapte materieel. Zij nemen weloverwogen besluiten wanneer ze investeren in gebruikte mobiele kranen, en wanneer een gereviseerde, gebruikte kraan naar hun wensen kan worden aangepast, behoudt deze zijn waarde.”

"Groen ondernemen zal aan belang blijven winnen, wat ook blijkt uit de verschuiving die we de laatste tijd zien in de uitgangspunten voor lenen, de uitgifte van obligaties en kopen”, aldus EIB-vicepresident Kris Peeters. “DLL en de EIB zijn al lange tijd partners en we hopen dat deze overeenkomst ook zal worden gezien als een signaal dat groen ondernemen ook vanuit financieel oogpunt zinvol is.”

De nieuwe lening aan DLL is bedoeld voor projecten op het gebied van de circulaire economie en duurzaamheidsinitiatieven door het kmo, zoals bedoeld in de Europese taxonomie. Beslissingen over de uiteindelijke kredietverlening worden genomen door DLL.