Lisäys DLL International BV:n maailmanlaajuiseen palkitsemisjärjestelmään koskien muuttuvia palkan osia De Lage Landen Finans AB:ssä.

De Lage Landen Finans AB (DLL) noudattaa DLL International BV:n maailmanlaajuista palkitsemisjärjestelmää joka on linjassa Rabobank Groupin palkitsemisjärjestelmän kanssa. DLL International BV:n maailmanlaajuinen palkitsemiskäytäntö perustuu seuraaviin periaatteisiin:

  • Suora yhteys suoritusten ja palkkioiden välillä.
  • Kannustaa ja palkitsee toimintaa joka on linjassa DLL:n arvojen kanssa ja auttaa työntekijöitä toimimaan yhdessä menestyksen eteen.
  • Alan markkinakäytännön mukaiset palkkiotasot jotka ovat houkuttelevia ja saa säilyttämään hyvät työntekijät.
  • Tukee työntekijöiden kehittymistä omassa työssään ja kun mahdollista kohti vaativampia työtehtäviä.
  • Käytäntö on läpinäkyvä ja sitä on käytettävä johdonmukaisesti.

Tämä Lisäys DLL International BV:n maailmanlaajuiseen palkkiokäytäntöön koskien De Lage Landen Finans AB:n muuttuvia palkkioita seuraa Ruotsin finanssivalvontaviranomaisen asettamia säädöksiä palkitsemisesta pankeissa, vakuutusyhtiöissä ja varainhoitoyrityksissä joilla on oikeus täyden valtakirjan salkunhoitoon.

Muuttuvat palkkiot
Kaikki DLL:n työntekijät kuuluvat yhtiön palkitsemisjärjestelmien piiriin. Muuttuvat palkkiot perustuvat kaupallisiin, määrällisiin ja laadullisiin tavoitteisiin riippuen työntekijän toimenkuvasta. Mahdollisen palkkion suuruus perustuu toimenkuvan sisältöön sekä vastuullisuuteen ja työntekijän suoritukseen tavoitteisiin nähden DLL International BV:n palkkiokäytännön mukaisesti. DLL tekee vuotuisen riskianalyysin tunnistaakseen työntekijöitä, joiden työllä on konkreettinen vaikutus yhtiön riskiprofiiliin. Näiltä työntekijöiltä DLL pidättää muuttuvista palkkioista 10.000 euron ylittävältä osalta 40% (Alueellisen johtoryhmän jäseniltä 60%) kolmeksi vuodeksi. Pidätetty summa maksetaan suhteessa muuttuvan palkkion maksua seuraavan vuoden tulokseen. Pidätetty palkkio voidaan peruuttaa tai sitä voidaan pienentää tuloksen ollessa tappiollinen tai riskien ja kustannusten kasvaessa palkkion pidätyksen aikana tai mikäli maksua ei voida perustella yrityksen taloudelliseen tilanteeseen vedoten. DLL pidättää ainoastaan muuttuvia palkkioita jotka on päätetty DLL International BV:n palkkiokäytännön mukaisesti. Työntekijä on oikeutettu vastaanottamaan pidätetyn summan tämän lisäyksen mukaisesti, vaikkei olisi työsuhteessa kyseisenä aikana.