Tietosuoja-seloste

Kuvaus

Tässä Tietosuojaselosteessa kuvataan luonnollisia henkilöitä koskevien henkilötietojen käsittelyn käytännöt, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, meidän asiakkaat, myyjät, jälleenmyyjät, toimittajat ja muuta kolmannet osapuolet.

Tähän Tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä, ota meihin yhteyttä: gdpr.nordics@dllgroup.com

27. helmikuu, 2019

Sisällysluettelo

 

1. Mitä on henkilötieto?
2. Kuka on vastuussa henkilötietojen käsittelystä?
3. Kenen henkilötietoja käsittelemme?
4. Mitä henkilötietoja käsittelemme?
5. Mihin tarkoituksiin ja minkä oikeusperusteen nojalla käsittelemme henkilötietojasi?
6. Kuinka keräämme henkilötietojasi?
7. Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteet
8. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?
9. Henkilötietojasi siirtäminen kolmansille osapuolelle ja/tai EU:n ulkopuolelle
10. Miten turvaamme henkilötietosi?
11. Mitä oikeuksia voit käyttää?
12. Kuinka otan yhteyttä?
13. Voimmeko päivittää tätä Selostetta?

 

1. Mitä on henkilötieto?

'Henkilötiedolla' tarkoitetaan mitä tahansa luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja tai tietoja, joita voidaan käyttää luonnollisen henkilön tunnistamiseen. Henkilötietoja ovat esimerkiksi sinun nimesi, yhteystietosi tai verkkotunnistetietosi. Tiedot, jotka koskevat toiminimeä tai avointa yhtiötä, joiden toimintaan osallistuu yksi tai useampi luonnollinen henkilö, ovat myös henkilötietoja. Oikeushenkilöä koskevat tiedot eivät ole henkilötietoja, mutta kyseisten yritysten edustajiin liittyviä tietoja pidetään henkilötietoina.

Erityisillä henkilötietoryhmillä tarkoitetaan tietoja sinun fyysisestä tai henkisestä terveydestä tai terveydentilasta, rodusta tai etnisestä alkuperästä, geneettisistä ja biometrisistä tiedoista.

Henkilötietoja ”käsitellään”, kun toimintoja kohdistetaan henkilötietoihin. Tähän sisältyy henkilötietojen kerääminen, säilyttäminen, pääsy tietoihin, tietojen käyttäminen, siirtäminen, luovuttaminen ja poistaminen.

 

2. Kuka on vastuussa henkilötietojen käsittelystä?

De Lage Landen Finans AB, Suomen sivuliike (”me” tai ”meidän”) käsittelee henkilötietoja soveltuvien tietosuojalakien ja tämän Tietosuojaselosteen (''Seloste'') mukaisesti. Tässä Selosteessa annamme sinulle läpinäkyvää informaatiota muun muassa henkilötietojesi käsittelyyn liittyvistä toiminnoista ja henkilötietojesi käsittelyn lainmukaisista perusteista.

De Lage Landen Finans AB on Ruotsin lainsäädännön mukaisesti perustettu yksityinen osakeyhtiö.
Osoite: Birger Jarlsgatan 43, 111 45 Tukholma, Ruotsi
Puhelinnumero: + 46(0)8 781 06 00
Y-tunnus: 556203-0576
ALV numero: FI19211852
Valvova viranomainen: Tietosuojavaltuutetun toimisto

Olemme De Lage Landen Finans AB: n sivuliike Ruotsissa, joka on De Lage Landen AB: n kautta De Lage Landen International B.V.n (”DLL”) kokonaan omistama tytäryhtiö, joka on Coöperatieve Rabobank U.A: n kokonaan omistama tytäryhtiö. ('Rabobank' ja yhdessä tytäryhtiöiden kanssa, 'Konserni') kokonaan omistama tytäryhtiö. Lainsäädännön sallimissa rajoissa henkilötietojasi voidaan jakaa Konsernin sisällä Rabobankin tietosuojasääntöjen, mukaisesti, jotka toimivat samalla soveltuvien tietosuojalakien mukaisina yritystä koskevina sitovina sääntöinä.

Tätä Selostetta tai henkilötietojen käsittelyä koskevat kysymykset voidaan osoittaa paikalliselle Compliance Officerille osoitteeseen gdpr.nordics@dllgroup.com..

De Lage Landen International B.V. ja sen tytäryhtiöt ovat nimitetty tietosuojavastaavan. Tietosuojavastaavaan voi olla yhteydessä sähköpostitse osoitteessa privacyoffice@dllgroup.com

Päätoimialamme
DLL on maailmanlaajuinen laitteiden ja teknologian omaisuudenhallintaan keskittyvä rahoitusyhtiö. Tarjoamme kestäviä ja tehokkaita ratkaisuja varojen siirtämiseksi markkinoille omaisuudenhallinnan koko elinkaaren ajaksi: kaupallinen rahoitus, vähittäisrahoitus ja käytettyjen laitteiden rahoitus. Teemme tiiviisti yhteistyötä ”Yhteistyökumppaneidemme” kanssa, jotka ovat laitevalmistajia ja -jälleenmyyjiä (mukaan lukien valtuutetut jakelijat, itsenäiset jakelijat ja jälleenmyyjät), jotta pystymme tarjoamaan rahoitusratkaisuja laitteiden ja eri teknologioiden loppukäyttäjille..

 

3. Kenen henkilötietoja käsittelemme

 • Asiakkaiden tai mahdollisten asiakkaiden, Yhteistyökumppaneiden, toimittajien ja tarvittaessa heidän edustajiensa;
 • Henkilöt, joiden kanssa meillä on tai on ollut liikesuhde

 

4. Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemämme henkilötiedot voidaan jakaa eri henkilötietoryhmiin:

Henkilötietoryhmä Minkälaisista tiedoista voi olla kyse? Esimerkkejä siitä mihin käytämme henkilötietoja
Yhteys- ja tunnistetiedot Nimi, osoite, puhelinnumero, (työ) sähköpostiosoite, henkilötunnus. Sinun tunnistamiseksi, sopimuksen tekemiseksi kanssasi tai ottaaksemme yhteyttä sinuun.

Käytämme henkilötunnustasi vain, jos se on lainsäädännössä sallittua, esimerkiksi organisaation tosiasiallisen edunsaajan tunnistamiseksi lakisääteisten velvoitteidemme mukaisesti.
Sopimustiedot Tiedot taloudellisesta tilanteestasi, tuotteisiimme tai palveluihimme liittyvät tiedot, rahoituspalveluiden hankkimiseen liittyvät tiedot, pankkitilitiedot, riskiprofiilisi. Sopimuksen tekemiseksi, sopimuksen täytäntöön panemiseksi, sopimuksen muuttamiseksi tai sen päättämiseksi.

Arvioidaksemme luottokelpoisuuttasi taikka arvioidessamme tietyn tuotteen sopivuutta sinulle. Tähän tarkoitukseen suorittamamme käsittely on tarpeellista, jotta pystymme esimerkiksi varmistamaan, että pystyt täyttämään sopimuksen mukaiset maksuvelvoitteet.
Erityiset henkilötietoryhmät / Rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvät tiedot Tiedot rikostuomioista ja biometriset tiedot (kuten sormenjäljet). Terrorismin estämiseen ja verotukseen liittyvien velvoitteiden vuoksi meidän on tallennettava tiedot syntymämaastasi. Lisäksi voimme käsitellä erityisiä henkilötietoryhmiä / rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyviä tietojasi rahanpesun torjunnan, petosten estämisen ja viranomaisraportoinnin yhteydessä.

Käsittelemme biometrisiä tietojasi, jos olet rekisteröinyt sormenjälkesi mihin tahansa meidän ylläpitämään sovellukseen ('Sovellus') avataksesi kyseisen Sovellukseen nopeasti ja turvallisesti.
Puhelunauhoitteet, (nauhoitetut videokeskustelu- ja verkkokeskusteluistunnot), videovalvontatallenteet, sähköpostidokumentit Keskustelusisällöt puhelimitse tai verkkokeskusteluistunnossa tapahtuneesta kommunikoinnistamme. Sähköpostiviestien sisällöt, jotka toimitat meille. Toimitiloissamme olevien valvontakameroiden avulla kerätyt kuvat tai nauhoitteet, joista olet tunnistettavissa. Voimme käyttää tallennettuja puheluita, sähköposteja ja verkkokeskusteluja petosten torjumiseksi, lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, laadun seuraamiseksi, todisteiden esittämiseksi, palveluidemme parantamiseksi sekä työntekijöidemme kouluttamiseksi, valmentamiseksi ja arvioimiseksi. Kameravalvontaa käytetään turvallisuustarkoituksiin (esim. turvaamaan ja hallitsemaan pääsyä toimitiloihimme, suojaamaan omaisuuttamme sekä vaaratilanteiden ennalta estäminen ja/tai selvttäminen).
Verkkosivuumme, portaaleihimme tai mobiilisovellustemme käyttöön liittyvät tiedot Hyödyntämällä evästeitä voimme kerätä muun muassa IP-osoitteesi, tietoja käyttämästäsi verkkoselaimesta ja laitteesta, jolla vierailet verkkosivullamme, portaalissamme tai mobiilisovelluksessamme. Käsittelemme näitä henkilötietoja, jotta voit käyttää verkkopalveluitamme. Evästeiden avulla voimme parantaa verkkosivustoamme, portaaliamme tai mobiilisovelluksiamme. Jos sijoitamme pysyviä evästeitä tai muita seurantamekanismeja profiloinnin suorittamiseksi (esim. kohdistettujen mainosten / bannereiden tarjoamiseksi), hankimme tarvittaessa suostumuksesi.
Henkilötiedot, jotka keräämme kolmansilta osapuolilta Henkilötiedot, jotka saamme Yhteistyökumppaneiltamme, kauppakamarilta, viranomaisten luottotietoja koskevasta rekisteristä, ja henkilötiedot, jotka saamme sellaisilta yrityksiltä, joille olet antanut suostumuksesi tietojesi jakamiseen meidän kanssamme. Voimme käyttää näitä tietoja tarkistaaksemme, voimmeko tehdä rahoitussopimuksen kanssasi.

Voimme käyttää kolmansien osapuolien (esim. tiedonvälittäjät) henkilötietoja kaupallisiin tarkoituksiin, jos olet antanut tälle kolmannelle osapuolelle suostumuksesi henkilötietojesi jakamiseen markkinointitarkoituksiin meidän kanssamme tai meidän kaltaisten yritysten kanssa.
Henkilötiedot, jotka jaamme kolmansien osapuolien kanssa
 • Taloudelliset ja verotukselliset tiedot, jotka olemme velvollisia jakamaan viranomaisten kanssa
 • Tiedot, joita jaamme kolmansien osapuolten kanssa ja joita käytämme palveluidemme toteuttamiseksi
 • Tiedot, jotka jaamme Yhteistyökumppaneidemme kanssa
 • Tiedot, jotka jaamme muiden Konserniin kuuluvien yritysten kanssa
 • Tiedot, jotka olet pyytänyt meitä jakamaan kolmansien osapuolien kanssa
Olemme velvollisia toimittamaan tiettyjä tietoja veroviranomaisille ja finanssivalvontaviranomaisille sekä tarpeen vaatiessa kansallisille tietosuojaviranomaisille.

Voimme jakaa henkilötietoja meidän puolesta henkilötietoja kaupallisiin -tai markkinointitarkoituksiin käsittelevien kolmansien osapuolten (kuten markkinointitoimistojemme tai palveluntarjoajiemme) kanssa.

Tämän lisäksi jaamme henkilötietoja Yhteistyökumppaneidemme kanssa (voimme esimerkiksi jakaa sopimuksen alkamis- ja päättymispäivän tai tietoja sopimuksen voimassaoloaikana tapahtuvista merkittävistä muutoksista).
Tiedot, joita tarvitsemme sinun ja meidän turvallisuuden varmistamiseksi, petosten ehkäisemiseksi ja tutkimiseksi, sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi Henkilötiedot, joita käsitellään Rabobankin ulkoisissa ja sisäisissä rekistereissä sekä kansallisissa ja kansainvälisissä pakoteluetteloissa. Käsittelemme näitä henkilötietoja noudattaaksemme lakisääteisiä velvoitteitamme ja estääksemme sinua, meitä tai rahoitussektoria joutumasta petosten kohteeksi. Tarkistamme, löydytkö Rabobankin ulkoisista tai sisäisistä rekistereistä, ja löytyykö nimesi kansallisista ja / tai kansainvälisistä pakoteluetteloista.

 

5. Mihin tarkoituksiin ja minkä oikeusperusteen nojalla käsittelemme henkilötietojasi?

Alla kuvattujen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten lisäksi kerromme tässä kappaleessa henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteet. Soveltuvien tietosuojalakien mukaisesti jokaisen henkilötietoihin kohdistuvan käsittelytoimen tulee perustua johonkin soveltuvissa tietosuojalaeissa määritetyistä oikeusperusteista.

a) Sopimuksen tekeminen kanssasi ja sopimusvelvoitteiden täyttäminen
Ennen kuin solmimme asiakassuhteen sinun kanssasi, meidän on käsiteltävä henkilötietojasi. Meidän on esimerkiksi tehtävä seuraavat tarkastukset, jotta pystymme arvioimaan, voimmeko ottaa sinut asiakkaaksi:

 • uotettavuuden tarkistaminen: Kun solmimme asiakassuhteen kanssasi, meillä on rahoituslaitoksena lakisääteinen velvollisuus tarkistaa luotettavuutesi saatavilla olevista rekistereistä ja varoitusjärjestelmistä sekä kansallisista ja kansainvälisistä pakoteluetteloista.
 • Henkilöllisyyden todentaminen: Kun solmimme asiakassuhteen kanssasi, meillä on rahoituslaitoksena lakisääteinen velvollisuus todentaa henkilöllisyytesi. Tunnistaaksemme tai todentaaksemme sinut voimme ottaa kopion henkilöllisyystodistuksestasi.

Saatamme hyödyntää myös muiden rahoituslaitosten tekemiä tarkastuksia, kun tarkistamme luotettavuuttasi ja todennamme henkilöllisyyttäsi.

 • - Luoton tarkistaminen: Ennen kuin solmimme asiakassuhteen kanssasi, meillä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietojasi tarkistaaksemme, voimmeko hyväksyä sinut asiakkaaksemme. Tähän tarkoitukseen käsittelemme tietojasi riskinäkökulmasta arvioidaksemme, pystytkö täyttämään taloudelliset velvollisuutesi meitä kohtaan.
 • CLuottopisteytys:Arvioimme kanssasi tehtyyn sopimukseen liittyvät riskit luottopisteytys-metodilla. Sinun luottopisteesi laskemiseen käytetään automatisoitua päätöksentekoa.

Automatisoidun luottopisteytyksen logiikka
Varmistuaksemme siitä, että ottamamme riski on meille hyväksyttävä, sinun on saatava ennalta määritetty vähimmäispistemäärä. Jos katsomme meidän ottaman riskin olevan matala, saat korkeamman pistemäärän kuin siinä tapauksessa, että katsomme ottamamme riskin olevan korkea. Lisäksi voit olla esteellinen pääsemästä asiakkaaksemme, jos näyt rahoitussektorin tai Konsernin julkaisemilla valvontalistoilla.

Luottopistemäärä lasketaan useiden tekijöiden perusteella:
Luettelemme tärkeimmät tekijät, jotka vaikuttavat siihen, miten pisteytämme sinut

 1. Taloudellinen tilanteesi.
  Kysymme ulkopuolisilta luottoluokituslaitoksilta luottopisteytysprosessissa toimittamiesi henkilötietojen perusteella asiaankuuluvia taloudellisia tietoja (luottoluokitukset, tilinpäätökset, maksukykyisyys, maksuhistoria). Jos sinulla on tai on ollut aikaisemmin liikesuhde meihin, yhdistämme edellä mainitut (ulkoiset) taloudelliset tiedot sinuun liittyvään sisäiseen maksuhistoriaan;
 2. DLL-kumppaniohjelman mukaiset soveltuvat ehdot, joiden nojalla haet rahoitusratkaisua;
 3. Toimipisteiden, joilla toimit, toimintakoodit sekä omaisuuserien tyypit, jotka haluat rajoittaa kanssamme.

Automatisoidun luottopisteytyksen merkitys ja mahdolliset seuraukset
Mikäli automaattisen luottopisteytyksen lopputuloksena et saa vähimmäispistemäärää, emme voi tällöin tehdä sopimusta kanssasi, sillä sopimuksen solmimisesta johtuvat riskit olisivat liian korkeat DLL:lle.

Erityiset oikeutesi liittyen automatisoituun päätöksentekoon
Luottopistemääräsi lasketaan automatisoidun päätöksenteon perusteella. Tästä huolimatta sinulla on aina oikeus pyytää luonnollisen henkilön manuaalisesti suorittamaa tarkistusta automatisoidusti tehdyille päätöksille.

Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka on perustunut pelkästään automatisoituun luottopisteytykseen. Voit vastustaa sinuun kohdistuvaa automatisoitua päätöksentekoa sen jälkeen, kun olemme ilmoittaneet, että aiomme suorittaa automaattista luottopisteytystä sinuun. Mikäli käytät vastustamisoikeuttasi, edellä mainitun mukaisesti, luonnollinen henkilö tulee suorittamaan manuaalisia tarkistuksia luottopistemääräsi laskemiseksi.

Kun automatisoitu luottopisteytys on saatu päätökseen ja haluat kiistää (automatisoidun) päätöksen paikkansapitävyyden, sinulla on myös tällöin oikeus vaatia luonnollista henkilöä tarkistamaan ja arvioimaan automatisoidun päätöksen uudelleen.

Kun olemme tehneet sopimuksen kanssasi, käsittelemme henkilötietojasi sopimuksen täytäntöön panemiseksi alla olevan mukaisesti:

 • Säännöllinen luotettavuuden tarkistaminen: Ollessasi asiakkaamme, meillä on rahoituslaitoksena lakisääteinen velvollisuus jatkaa luotettavuusrekisterien, varoitusjärjestelmien sekä kansallisten ja kansainvälisten pakoteluetteloiden läpikäymistä.
 • Tuotteita koskevat tiedot: Voimme tiedottaa sinua rahoitussopimukseesi liittyvistä maksamattomista saatavistamme.
 • Asiakassuhteen ja niihin liittyvien sopimusten hallinnoiminen: Käsittelemme henkilötietojasi hallinnoidaksemme sinun ja meidän välistä asiakassuhdetta. Voimme myös ottaa sinuun yhteyttä, jos saatavien maksamisessa ilmenee viiveitä. Toimimme näin, jotta pystymme täytäntöön panemaan sinun ja meidän välisen sopimuksen.
 • Palvelut: Tarjotaksemme tiettyjä palveluita, jotka ovat osa rahoitussopimusta, esimerkiksi suorittaessamme laskutusperintäpalvelua Yhteistyökumppaneidemme puolesta.
 • Mobiilisovellusten käyttäminen: Jos käytät (mobiili) sovelluksiamme ja / tai verkkoportaalejamme, keräämme henkilötietojasi tunnistaaksemme sinut sekä hallinnoidaksemme pääsyoikeuksia kyseisiin sovelluksiin ja / tai verkkoportaaleihin.
 • aspalvelu ja asiakaspalvelutilanteisiin liittyvät tallenteet: Käsittelemme henkilötietojasi asiakaspalvelun ja -tuen toteuttamiseksi. Voimme säilyttää tallenteita puhelinkeskusteluista, verkkokeskustelu- ja videokeskusteluistunnoista. Meillä on oikeutettu etu käyttää näitä tallenteita laatustandardien ylläpitämiseksi kouluttaessamme ja valmentaessamme henkilöstöämme sekä käyttämällä tallenteita petosten estämiseksi.
 • Valitusten vastaanottaminen ja hoitaminen: Käsittelemme henkilötietojasi, jotta voimme hoitaa mahdollisesti esittämiäsi valituksia tai vaatimuksia.

b) Lakisääteisten velvollisuuksien noudattaminen

 • Tietojen luovuttaminen viranomaisille: Olemme (kansainvälisten) lakien ja määräyksien perusteella velvollisia keräämään, analysoimaan ja tarpeen vaatiessa luovuttamaan henkilötietojasi toimivaltaisille tuomioistuimille tai valvontaviranomaisille.

  Meidän on noudatettava lainsäädännön määräyksiä, jotta voimme tarjota rahoituspalveluita sinulle. .

  Lisäksi meidän on noudatettava petosten ja rikollisuuden estämistä koskevaa lainsäädäntöä, mukaan lukien rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskeva lainsäädäntö, jonka mukaisesti meidän on selvitettävä asiakasyritysten todelliset edunsaajat. .

  Veroviranomaisten, tuomioistuinten tai muiden toimivaltaisten viranomaisten pyytäessä henkilötietojasi, olemme pakottavan lainsäädännön nojalla velvoitettuja luovuttamaan henkilötietojasi sekä tekemään yhteistyötä kyseisten viranomaisten tai tuomioistuinten kanssa.
 • Riskimallit: Eurooppalaisen sääntelyn mukaisesti meillä on lakisääteinen velvollisuus laatia riskimalleja, joka voi pitää sisällään myös henkilötietojesi käsittelemistä. Riskimallien avulla pystymme arvioimaan toimintaamme kohdistuvia riskejä sekä määrittelemään taloudellisen puskurin määrän, joka meillä on oltava tarjotessamme rahoituspalveluita sinulle. Riskimallit laskevat todennäköisyyden maksujesi viivästymiselle. Riskimallien avulla pystymme yhdessä kanssasi estämään mahdolliset maksuvaikeudet ja / tai hoitamaan mahdolliset maksuvaikeudet tehokkaammin.

c) Sinun, meidän ja rahoitussektorin turvallisuuden ja luottamuksellisuuden varmistaminen
Rahoituslaitoksena meillä on lakisääteinen velvollisuus käsitellä henkilötietojasi turvallisesti ja siten, että pystymme estämään petosten tekemisen, mukaan lukien rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen.

 • Luotettavuusrekisterit ja varoitusjärjestelmät: Mikäli haluat olla asiakkaamme tai olet jo asiakkaamme, meidän on säännöllisin väliajoin tarkistettava tietoja luotettavuusrekistereistä ja varoitusjärjestelmistä
 • Viranomaisten luotettavuusrekisterit ja varoitusjärjestelmät: Viranomaiset toimittavat meille nimet henkilöistä, joiden kanssa rahoituslaitokset eivät saa harjoittaa liiketoimintaa tai joihin rahoitusalan on erityisesti kiinnitettävä huomiota. Meidän on syötettävä nämä nimet omiin varoitusjärjestelmiimme. Tarkistaessamme tietoja luotettavuusrekistereistä ja / tai varoitusjärjestelmistä, voimme samalla myös syöttää sinun henkilötietoja kyseisiin rekistereihin ja / tai varoitusjärjestelmiin. Tällaisessa tapauksessa ilmoitamme asiasta sinulle, ellei meitä ole kielletty tekemästä ilmoitusta, esimerkiksi poliisin suorittaman tutkinnan turvaamiseksi.
 • Julkisesti saatavilla olevat lähteet: Seuraamme julkisesti saatavilla olevia lähteitä, kuten julkisia rekistereitä, sanomalehtiä ja internettiä, estääksemme petoksia sekä torjuaksemme rahanpesun ja terrorismin rahoittamista.
 • Toimitilojemme turvallisuus: Käsittelemme henkilötietojasi turvataksemme ja hallitaksemme fyysistä pääsyä tiloihimme. Vieraillessasi tiloissamme, kirjaamme henkilötietojasi vierailijoita koskevaan rekisteröintijärjestelmään. Turvallisuussyistä voimme kerätä henkilötietojasi myös kameravalvonnan avulla.

d) Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
Meillä on oikeutettu etu jatkuvasti kehittää ja parantaa tuotteitamme ja palveluitamme. Tuotteidemme ja palveluidemme kehittämisestä hyötyvät meidän lisäksi asiakkaamme sekä muut relevantit sidosryhmät.

Edellä mainitun tarkoituksen toteuttamiseksi voimme esimerkiksi käsitellä henkilötietojasi analysoidessamme vierailuasi verkkosivuillamme, jolloin tavoitteenamme on verkkosivustomme parantaminen. Hyödynnämme toiminnallisia evästeitä (tai vastaavia teknologioita) analysoidessamme vierailujasi verkkosivuillamme. Tarvittaessa hankimme suostumuksesi tällaista henkilötietojen käsittelyä varten (esim. profiloinnin suorittamista tai kohdennetun mainonnan esittämistä varten). Lisätietoja evästeiden käyttämiseen liittyen löydät Evästekäytännöstä.

Voimme säilyttää tallenteita puhelinkeskusteluista, sähköpostiviesteistä (ja verkkokeskusteluista). Käytämme tallenteita palvelumme laadun parantamiseksi esimerkiksi arvioidessamme, kouluttaessamme ja valmentaessamme henkilöstöämme.

Henkilötietojen analysoinnin avulla näemme, kuinka käytät tuotteitamme ja palveluitamme. Henkilötietojen analysoinnin avulla voimme myös luokitella sinut asiakasryhmiin. Tämä mahdollistaa asiakasprofiilien ja kiinnostusprofiilien luomisen. Näitä analyysejä laatiessamme, voimme käyttää muilta tahoilta saatuja tietoja sekä kerätä tietoja julkisesti saatavilla olevista lähteistä.

Voimme tehdä tutkimuksia tuotteidemme ja palveluidemme parantamiseksi esimerkiksi pyytäessämme sinua osallistumaan tuotteisiimme tai palveluihimme liittyviin mielipidetutkimuksiin. Tutkimuksiin osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Tällaisia tutkimuksia johdetaan joko sisäisesti tai ottamalla mukaan kolmas osapuoli, joka käsittelee henkilötietojasi ainoastaan ohjeistuksemme mukaisesti ja vain edellä mainittua tarkoitusta varten.

e) Asiakkuuksien hallinta, mainonta- ja markkinointitarkoitukset
Käsittelemme henkilötietojasi asiakkuuden hallinta-, mainonta- ja markkinointitarkoituksiin. Näihin tarkoituksiin voimme käsitellä henkilötietoja, jotka olemme saaneet suoraan sinulta sekä henkilötietoja, jotka olemme keränneet kolmansilta osapuolilta (kuten Yhteistyökumppaneiltamme). Meillä on oikeutettu etu ilmoittaa sinulle sopivista ja optimaalisista tuotteistamme ja palveluistamme. Tämä mahdollistaa sen, että pystyt hyödyntämään tarjoamamme ratkaisut parhaalla mahdollisella tavalla. Voimme myös pyytää suostumustasi tietojesi käsittelyyn mainonta- ja markkinointitarkoituksia varten.

Voimme käyttää mainostajien palveluita tietyille kohderyhmille kohdistetussa mainonnassa, jota suoritetaan luomiemme profiilien perusteella. Emme koskaan jaa henkilötietojasi mainostajien kanssa.

f) Sopimusten solmiminen Yhteistyökumppaneiden, toimittajien ja muiden osapuolien kanssa sekä kyseisten sopimusten täytäntöön paneminen
Voimme käsitellä henkilötietojasi, jos teet yhteistyötä kanssamme esimerkiksi tarjoamalla palveluita meille. Tällaiseen henkilötietojen käsittelyyn sisältyy esimerkiksi tilanteet, joissa tarkistamme oikeutesi edustaa yritystäsi taikka silloin, kun teemme tarvittavat toimenpiteet helpottaaksemme vierailujasi toimitiloihimme. Voimme tarvittaessa tutustua myös luotettavuusrekistereihin ja varoitusjärjestelmiin ennen kuin teemme sopimuksen kanssasi. Sopimuksen voimassaollessa, jatkamme näitä tarkistuksia säännöllisesti.

Käsittelemme tietojasi voidaksemme toteuttaa tekemämme sopimuksen, koska lain mukaan olemme velvollisia tekemään näin tai koska välisemme sopimuksen täytäntöön paneminen on oikeutettujen etujemme mukaista.

g) Liiketoimintaprosessien, johdon raportoinnin ja sisäisen johtamisen toteuttaminen
Käsittelemme henkilötietojasi suorittaaksemme liiketoimintaprosesseja, johdon raportointia ja sisäistä johtamista;

 • Asiakkaan tunteminen: Meille on tärkeää ja välttämätöntä, että tunnemme asiakkaamme hyvin.
 • Luottoriski: Rahoitustuotteisiin liittyy aina luottoriski. Meidän on määritettävä kyseisen riskin taso, jotta voimme laskea tarvittavan taloudellisen puskurin, jota meidän on ylläpidettävä. Tämän yhteydessä käsittelemme lainoihisi ja luotonsaantimahdollisuuksiisi liittyviä henkilötietoja.
 • Saamisten siirtäminen/arvopaperistaminen: Siirtäessämme kanssasi tekemämme sopimuksen toiselle rahoituslaitokselle taikka mahdollisen sulautumisen tai jakautumisen tapahtuessa, henkilötietojasi voidaan käsitellä sen kolmannen osapuolen toimesta, joka hankkii välillämme solmitun sopimuksen. Tällaisen siirron ehtona on aina se, että kyseinen kolmas osapuoli sitoutuu noudattamaan soveltuvia yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskevia lakeja ja määräyksiä.
 • Sisäiset tarkastukset ja tutkimukset: Voimme tarvittaessa käyttää henkilötietojasi sisäisten tarkastusten ja tutkimusten suorittamiseen, esimerkiksi tutkiaksemme, kuinka hyvin uudet säännöt on otettu käyttöön tai tunnistaaksemme riskejä.
 • Liiketoimintaprosessien toteuttaminen: Käytämme henkilötietojasi liiketoimintaprosessiemme suorittamiseen, analysointiin ja parantamiseen, jotta voisimme palvella ja auttaa sinua tehokkaammin. Mikäli mahdollista anonymisoimme tai pseudonymisoimme henkilötietosi ennen niiden käyttämistä liiketoimintaprosessien toteuttamiseen.

Meillä on oikeutettu etu luokitella ja määrittää liiketoimintaamme olennaisesti liittyviä riskejä ja ryhtyä toimenpiteisiin näiden riskien minimoimiseksi ja / tai jäännös riskien siirtämiseksi. Tämän tarkoituksena on ennen kaikkea parantaa liiketoimintaprosessejamme sinun ja meidän yhteiseksi eduksi.

h) Arkistointi, tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastolliset tarkoitukset
Voimme käsitellä henkilötietojasi, jos se on tarpeen yleisen edun mukaisiin arkistointitarkoituksiin, tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten. Jos mahdollista, anonymisoimme tai pseudonymisoimme henkilötietosi ennen niiden käsittelemistä edellä mainittuihin tarkoituksiin.

 

6. Kuinka keräämme henkilötietojasi?

DLL:n liiketoiminta perustuu pääasiallisesti Yhteistyökumppaneidemme kanssa suoritettavaan yhteistyöhön. Nämä Yhteistyökumppanit keräävät henkilötietojasi ja asettavat ne saatavillemme helpottaakseen meitä täyttämään yllä määritetyt henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset. Keräämme henkilötietojasi myös suoraan sinulta esimerkiksi ottaessasi yhteyttä meihin täyttämällä verkkosivustollamme olevan lomakkeen.

Osana Konsernia saatamme saada henkilötietojasi myös muilta samaan Konserniin kuuluvilta yrityksiltä. Saatamme myös saada henkilötietojasi kolmansilta osapuolilta. Henkilötietosi saatetaan lähettää meille, koska teemme yhteistyötä näiden kolmansien osapuolten kanssa ja olet antanut suostumuksesi näille kolmansille osapuolille henkilötietojesi jakamiseen meidän tai vastaavanlaisten yritysten kanssa.

 

7. Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojesi käsittelyn tarkoitukset on määritelty tämän Selosteen kappaleessa 5. Lainsäädännön vaatimusten mukaisesti kaikella henkilötietojen käsittelyllä on oltava oikeusperuste. Suorittamaamme henkilötietojen käsittelyyn soveltuvat oikeusperusteet on määritetty tämän Selosteen kappaleessa 5. Käsittelemme henkilötietojasi pääasiallisesti lakisääteisten velvoitteidemme toteuttamiseksi sekä välisemme sopimuksen täytäntöön panemiseksi taikka kyseisen sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Voimme käsitellä henkilötietojasi myös oikeutettujen etujemme nojalla, jos henkilötietojesi käsittelyn ei voida katsoa perustuvan lakisääteisten velvoitteidemme toteuttamiseen taikka välisemme sopimuksen täytäntöön panemiseen. Jos käsittelemme henkilötietojasi oikeutettujen etujemme nojalla, otamme aina huomioon ja varmistamme, että meidän oikeutetut edut eivät syrjäytä sinun etuja, perusoikeuksia ja –vapauksia.

Lisäksi saatamme pyytää suostumustasi henkilötietojesi käsittelemiseen esimerkiksi tuotteidemme ja palveluidemme kehittämiseksi ja parantamiseksi sekä markkinointia ja myynninedistämistä varten siinä määrin kuin meillä ei ole oikeutettua etua käsitellä henkilötietojasi näihin tarkoituksiin.

 

8. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Emme säilytä henkilötietojasi kauempaa kuin on tarpeen siihen tarkoitukseen, jonka vuoksi olemme ne keränneet. Suurimmassa osassa tapauksia tämä aika on 7 vuotta siitä, kun olemme päättäneet sopimuksen tai liikesuhteen kanssasi. Joissain tapauksissa henkilötietojesi säilyttämiseen voidaan soveltaa myös muita säilytysaikoja. Esimerkiksi valvontaviranomaisen vaatiessa meitä säilyttämään tiettyjä henkilötietoja pidempään tai jos olet tehnyt kantelun, jonka vuoksi meidän on tarpeellista säilyttää tarpeelliset henkilötiedot pidempään.

Jos emme enää tarvitse henkilötietojasi kappaleessa 5 kuvailtuihin tarkoituksiin, saatamme silti säilyttää henkilötietojasi arkistointiin ja oikeudellisiin vaatimuksiin liittyviin tarkoituksiin, taikka historialliseen tai tieteelliseen tutkimukseen tai tilastollisiin tarkoituksiin.

 

9. Henkilötietojasi siirtäminen kolmansille osapuolelle ja/tai EU:n ulkopuolelle?

a. Konsernin sisäiset siirrot
Henkilötietoja voidaan jakaa Konsernin sisällä lainsäädännön sallimissa rajoissa. Siirrämme henkilötietojasi Konsernin sisällä esimerkiksi silloin, kun rahoitustuotetta koskeva hakemuksesi vaatii Coöperatieve Rabobank U.A.:n osallistumista hakemuksen käsittelyyn. Näissä tilanteissa olemme kuitenkin velvollisia toimimaan Konsernin sisällä sovittujen sääntöjen mukaisesti, kuten todetaan Rabobankin tietosuojasäännöissä,, jotka toimivat yritystä koskevina sitovina sääntöinä.

Jotkin Konserniin kuuluvista yrityksistä sijaitsevat Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa, joiden paikalliset tietosuojasäännökset eivät ole yhtä tiukkoja kuin Euroopan unionin sisällä. Jaamme tietoja Konserniin kuuluvien yritysten kanssa ainoastaan, jos kyseiset yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan Rabobankin tietosuojasäännöissä, . Rabobankin tietosuojasäännöt takaavat asianmukaisten suojatoimien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä ja niissä kuvataan säännöt, joita kaikkien Konserniin kuuluvien yritysten on noudatettava.

b. Konsernin ulkopuoliset siirrot
Henkilötietojasi saatetaan myös siirtää kolmansille osapuolille Konsernin ulkopuolelle, jos olemme lain mukaan velvoitettuja toimimaan näin tunnistaaksemme sinut ennen kuin solmimme sopimuksen kanssasi tai jos käytämme kolmatta osapuolta kanssasi sovittujen velvoitteiden täyttämiseksi.

Luovutamme henkilötietojasi kolmansille osapuolille, jos lakisääteiset velvoitteemme vaativat meitä toimimaan näin (esimerkiksi luovuttaessamme henkilötietojasi kansalliselle tai ylikansallisille valvonta- tai veroviranomaisille). Tilanteissa, joissa et suorita maksujasi ajallaan voimme siirtää henkilötietojasi kolmansille osapuolille (esimerkiksi ulosottoviranomaiset ja asianajotoimistot), jotta pystymme turvaamaan oikeuksiemme toteutumisen palveluidemme tarjoamisen yhteydessä.

Voimme luovuttaa henkilötietojasi Yhteistyökumppaneillemme analysointi- ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä tarkoituksia varten (esimerkiksi sinulle sopivien tuotteiden esitteleminen sekä markkinoinnin uudelleenkohdistaminen).

Voimme siirtää kanssasi solmitun sopimuksen toiselle rahoituslaitokselle. Näin ollen henkilötietojasi käsittelee sopimuksen siirtämisen jälkeen kyseessä oleva kolmas osapuoli. Edellytämme aina ennen henkilötietojesi siirtämistä, että kyseessä oleva kolmas osapuoli sitoutuu noudattamaan yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskevia lakeja ja määräyksiä.

Toisinaan käytämme Yhteistyökumppaneita ja kolmansia osapuolia, jotka käsittelevät henkilötietoja antamiemme ohjeiden mukaisesti. Tällaiseen henkilötietojen käsittelyyn liittyy esimerkiksi tilanteet, joissa Yhteistyökumppanimme tukee meitä palveluidemme tarjoamisessa sekä tilanteet, joissa Yhteistyökumppanimme tarjoaa meille tietojen säilyttämiseen liittyviä palveluita. Ennen kuin Yhteistyökumppanimme voi aloittaa henkilötietojen käsittelemistä varmistamme aina, että kyseinen Yhteistyökumppani toimii riittävän huolellisesti ja luotettavasti henkilötietojen käsittelyssä.

Käytämme kolmansia osapuolia henkilötietojen käsittelyssä ainoastaan sen sopiessa niihin tarkoituksiin, joita varten olemme keränneet henkilötietosi. Lisäksi kyseiset kolmannet osapuolet voivat käsitellä henkilötietojasi ainoastaan, jos he solmivat kansamme henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen ja sitoutuvat täytäntöön panemaan riittävät tietoturvatoimenpiteet henkilötietojesi luottamuksellisuuden varmistamiseksi.

Jos siirrämme henkilötietojasi kolmansille osapuolille Euroopan unionin ulkopuolelle, otamme käyttöön lisätoimenpiteitä tietojesi suojaamiseksi. Joissain Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa henkilötietojesi suojaamiseen liittyvät säännöt ovat erilaiset kuin Euroopan unioniin kuuluvissa maissa.

Jos siirrämme tietojasi kolmansille osapuolille Euroopan unionin ulkopuolella ja Euroopan komissio katsoo, että maa jossa tämä kolmas osapuoli on sijoitettuna ei tarjoa riittävää suojaa henkilötietojen käsittelyn suhteen, siirrämme henkilötietojasi kyseisiin maihin ainoastaan silloin, kun siirtoon sovelletaan asianmukaisia suojatoimia. Tällaisia asianmukaisia suojatoimia ovat esimerkiksi Euroopan komission hyväksymät kansainvälisiä tiedonsiirtoja koskevat mallisopimuslausekkeet. Voimme siirtää henkilötietojasi Yhdysvaltoihin myös Euroopan komission ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield –järjestelyn turvin, jos henkilötiedot vastaanottava yritys Yhdysvalloissa kuuluu osaksi edellä mainittua Privacy Shield –järjestelyä.

 

10. Miten turvaamme henkilötietosi?

Olemme sitoutuneet pitämään henkilötietosi turvassa. Olemme implementoineet tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, jotta pystymme estämään henkilötietojen luvattoman luovuttamisen sekä luvattoman pääsyn henkilötietoihin. Koko henkilökuntaamme sitoo salassapitovelvoite. Ohjeidemme mukaisesti henkilötietoja käsittelevien kolmansien osapuolten on tehtävä kanssamme henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimus sekä pantava täytäntöön riittävät tietoturvatoimenpiteet, joilla taataa henkilötietojesi luottamuksellisuuden säilyminen.

 

11. Mitä oikeuksia voit käyttää?

a. Oikeus saada pääsy tietoihin ja tietojen korjaaminen
Voit pyytää pääsyä henkilötietoihisi, joita käsittelemme. Jos uskot, että henkilötietosi ovat virheellisiä tai puutteellisia, voit pyytää meitä oikaisemaan tai täydentämään niitä.

b. Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)
Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi, joita olemme sinusta tallentaneet. Toteutamme pyyntösi, jos meillä ei ole oikeudellisia velvoitteita tai liiketoiminnallisia syitä säilyttää henkilötietojasi.

c. Oikeus rajoittaa henkilötietoja
Voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelemistä.

d. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus pyytää meitä siirtämään henkilötietosi, jotka olet antanut meille solmimamme sopimuksen yhteydessä tai jotka olemme saaneet sinun suostumuksellasi, sinulle jäsennellyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Voit myös pyytää meitä siirtämään henkilötietosi suoraan kolmannelle osapuolelle. Pyytäessäsi meitä siirtämään henkilötietosi suoraan kolmannelle osapuolelle toteutamme pyyntösi vain, jos se on teknisesti mahdollista.

e. Vastustamisoikeus
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi, jos käsittelemme henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin tai tallentaessamme puhelinkeskusteluita asiakaspalvelutilanteiden yhteydessä. Jos käytämme käsittelyssä automaattista päätöksentekoa, sinulla on oikeus pyytää luonnollista henkilöä uudelleen arvioimaan tällaiset automaattiset päätökset. Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä, määrittelemme voiko henkilötietojasi enää käyttää kyseessä oleviin tarkoituksiin. Tämän jälkeen teemme päätöksen henkilötietojesi käsittelyn jatkamisesta tai lopettamisesta. Tulemme aina perustelemaan tekemämme päätöksen.

f. Oikeus peruuttaa suostumus
Jos olet antanut meille suostumuksesi henkilötietojesi käsittelemiselle, voit milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen, jonka jälkeen emme enää käsittele henkilötietojasi.

Tietoihin pääsyyn, korjaamiseen, poistamiseen, rajoittamiseen, siirtämiseen, vastustamiseen tai suostumuksen peruuttamiseen liittyvän pyynnön voit lähettää gdpr.nordics@dllgroup.com.

Vastaamme pyyntöösi kuukauden kuluessa siitä, kun olemme sen vastaanottaneet. Erityistapauksissa voimme pidentää pyyntöösi vastaamista kahdella kuukaudella. Meidän on tunnistettava sinut ennen kuin voimme toteuttaa esittämäsi pyynnön. Näin ollen saatamme pyytää sinua toimittamaan henkilöllisyystodistuksen, jotta pystymme vahvistamaan henkilöllisyytesi. Jos pyyntösi on epäselvä tai tarvitsemme lisätietoja, voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi.

 

12. Kuinka otan yhteyttä?

Voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaamme, jos haluat käyttää oikeuksiasi tai sinulla on muuta kysyttävää henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Saat yhteyden tietosuojavastaavamme sähköpostitse osoitteestaprivacyoffice@dllgroup.com

Teemme parhaamme, jotta voimme käsitellä yhteydenottosi ajallaan ja asiallisella tavalla. Mikäli katsot, että yhteydenottoosi ei ole vastattu ajallaan tai asiallisesti taikka muutoin katsot, että käsittelemme henkilötietojasi lainvastaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ovat seuraavat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
tietosuoja@om.fi
Puh. 029 566 6700

 

13. Voimmeko päivittää tätä Selostetta?

Tämä Selostetta voidaan päivittää ajoittain. Esimerkiksi, jos käsittelemme henkilötietoja uusiin tarkoituksiin muuttuneen lainsäädännön vaatimusten seurauksena, joudumme päivittämään tätä Selostetta. Löydät viimeisimmän sekä edelliset versiot tästä Tietosuojaselosteesta verkkosivultamme www.dllgroup.com/fi.

 

Arkisto

DLL – TIETOSUOJASELOSTE 7. joulukuuta 2018