Euroopan investointipankin rahoitus PK-yritysten lainoille

eib2 Tuemme Euroopan investointipankin kanssa (EIB; www.eib.org) solmimamme sopimuksen kautta pieniä ja keskisuuria yrityksiä (PK-yrityksiä) sekä pieniä projekteja, joiden takana olevilla yrityksillä on alle 3 000 työntekijää (MidCaps) tarjoamalla korvaamattoman, edullisen rahoituksen lähteen ja joustavat takaisinmaksusuunnitelmat.

Eurooppalaista yhteistyötä PK-yritysten hyväksi
EIB on Euroopan Unionin pitkäaikaisia lainoja myöntävä pankki; sen tehtävänä on edesauttaa EU:n jäsenvaltioiden integraatiota, tasapainoista kehitystä ja taloudellista sekä sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Parhaan mahdollisen luottoluokituksensa ansiosta (AAA), EIB saa lainata varoja edullisesti, minkä se siirtää kauttamme eteenpäin PK-yrityksille ja MidCap-yrityksille. PK- ja MidCap-yritykset saavat kukin yksilöllistä ja tarkkaa tietoa EIB:n osallisuudesta ja sen vaikutuksesta lainan ehtoihin. Lisätietoa EIB Groupin tuesta PK- ja MidCap-yrityksille löytyy EIB:n kotisivulta (www.eib.org).

Mitä EIB rahoittaa?
EIB vahvistaa tukeaan Euroopan PK- ja MidCap-yrityksille auttamalla tätä merkittävää sektoria saamaan tärkeitä uusia luottoja. Laina-aika on vähintään kaksi vuotta (tarkka aika riippuu rahoitettavan projektin taloudellisesta ja teknisestä elinkaaresta) ja luottoa voidaan käyttää rahoittamaan kaikkea hyvin pienistä projekteista sijoituksiin, joiden hinta on €25 miljoonaa. EIB:n osuus ei kuitenkaan voi ylittää €12,5 miljoonaa.

Kuka voi hakea EIB:n lainaa?

  • Itsenäiset, jossakin EU:n 28 jäsenmaassa toimivat PK-yritykset, joilla on kokonaisuudessaan alle 250 työntekijää ennen sijoitusta;
  • Itsenäiset, jossakin EU:n 28 jäsenmaassa toimivat MidCap-yritykset, joilla on kokonaisuudessaan alle 250 työntekijää ennen sijoitusta;
  • Lainaa voi hakea kaikille talouden sektoreille muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Poikkeuksiin lukeutuvat aseiden ja ammusten valmistus, armeijan ja poliisin laitteistojen tai infrastruktuurin valmistus, sellaisten laitteiden ja infrastruktuurin valmistus, jotka rajoittavat ihmisten yksilöllisiä oikeuksia ja vapauksia, uhkapelit, tupakkaan liittyvä teollisuus, eettisesti ja moraalisesti kyseenalainen toiminta, kuten ihmisten kloonaus, puhdas kiinteistökeinottelu sekä eläinkokeisiin liittyvä toiminta, jossa ei noudateta ”Eurooppalaista yleissopimusta kokeellisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien selkärankaisten eläinten suojelemiseksi”, joka on kielletty kansallisen lainsäädännön nojalla tai jonka vaikutusta ympäristöön ei voida kompensoida tai lieventää.

Mihin EIB:n lainaa voidaan käyttää?
EIB-lainoilla voidaan rahoittaa kaikkia PK- tai MidCap-yritysten kehittämisestä syntyviä sijoituksia ja kuluja, kuten:

  • Aineellisia sijoituksia kuten tehtaiden ja laitteiden hankkimista lukuunottamatta muutamia poikkeuksia, jotka liittyvät maan ostamiseen.
  • Aineettomia sijoituksia; erityisesti kuluja, jotka liittyvät tutkimukseen ja kehitykseen, jakeluverkoston rakentamiseen kotimarkkinoilla tai muilla EU:n sisäisillä markkinoilla sekä patenttien hankkimiseen tai ostamiseen.
  • Keski- ja pitkän aikavälin työpääomatarpeisiin liiketoiminnan yleisen likviditeettiasteen vakauttamiseksi.

Mitkä ovat edut sinun yrityksellesi?

  • Voit saada edullisen koron verrattuna tavallisiin yrityslainakorkoihin.
  • Voit neuvotella lainan takaisinmaksuajan- ja erät niin, että ne sopivat yrityksesi olosuhteisiin ja kassavirtavaatimuksiin.
  • Voit sijoittaa merkittävästi yritykseesi ilman negatiivisia vaikutuksia likviditeettiisi tai kassavirtaasi.

Suostut siihen, että (a) annat kohtuullisella varoitusajalla EIB:n edustajien tutkia kaikki lainan kohteena olevan projektin tilat, installaatiot ja työt; ja (b) saamme EIB:n pyynnöstä toimittaa tietoa sinusta EIB:lle.

EIB:n lainat PK-yrityksille myönnetään kauttamme, minkä vuoksi hakemuksen käsittely ja lainapäätös on täysin meidän vastuullamme.

Ole yhteydessä paikalliseen Account Manageriisi keskustellaksesi, täyttääkö yrityksesi vaatimukset rahoitukselle EIB:n "Luottoja PK-yrityksille"- tai "Luottoja Mid-Cap"-yrityksille-ohjelmista.