Vastuullinen liiketoiminta

Yrityksemme vahvat liiketoimintaa ja yhteiskuntaa koskevat eettiset periaatteet ohjaavat meitä joka päivä.

Vastuullisen liiketoiminnan kautta
johtaminen

DLL on vastuullinen talouden kumppani, joka asennoituu liiketoiminnassaan ennakoivasti ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvien riskien hallintaan. Pyrimme pienentämään ympäristövaikutustamme teknologisten innovaatioiden avulla, sekä optimoimalla resursseja ja muuttamalla käyttäytymistä.

ESG-riskikäytäntömme ovat maailmanlaajuiset, ja ne sisältävät ohjeita siihen, miten

  • tunnistaa, hallita ja valvoa DLL:n liikesuhteisiin liittyvää ESG-riskiä
  • kunnioittaa niiden maiden paikallisia normeja ja arvoja, joissa DLL toimii.

Liikekumppaneidemme odotetaan harjoittavan vastuullista liiketoimintaa.  Lue lausunto kestävästä kehityksestä

Ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvä riski

Olemme asettaneet tiukat sisäiset ja ulkoiset vaatimukset eettiselle toiminnalle liiketoiminnassamme. Tuemme aktiivisesti siirtymistä kohti kestäviä sektoreita, joilla olemme aktiivisia, ja tuemme rahoitustuotteidemme ja -palvelujemme läpinäkyvyyttä.

DLL tarjoaa rahoitusratkaisuja kumppaneillemme, jotka noudattavat maailmanlaajuisia toimintaohjeitamme ja Rabobank Sustainability Policy Framework-ohjeita. Siksi DLL pyrkii liiketoiminnallaan luomaan lisäarvoa pitkällä aikavälillä organisaation sisä- ja ulkopuolella oleville henkilöille, ympäristölle sekä taloudelle.

Samaa sitoutumista kestävään kehitykseen DLL odottaa myös myyjiltä, toimittajilta, jälleenmyyjiltä ja heidän asiakkailtaan.

Liiketoimintaperiaatekomitea (BPC)

DLL:n liiketoimintaperiaatekomitea (BPC) neuvoo DLL:n hallitusta eettisissä asioissa ja pyrkii lisäämään eettistä toimintaa organisaatiossa. Komitea kokoontuu säännöllisesti tarkastelemaan liiketoimintaehdotuksia ja tapahtunutta liiketoimintaa. Komitean tavoitteena on varmistaa, että DLL:n sisäiset intressit ja ulkoisten sidosryhmien intressit ovat optimaalisessa tasapainossa ja että ne sopivat yhteen DLL:n omien liiketoimintaintressien ja eettisten vaatimusten kanssa.

Kestävän kehityksen edistäminen
hiilijalanjäljen pienentämisen kautta

DLL on sitoutunut pienentämään omaa ekologista jalanjälkeään. Siksi DLL on saavuttanut maailmanlaajuisen tavoitteen vähentää kokoaikaista työntekijää kohti (FTE) laskettuja hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2013 verrattuna 10 %:lla vuoteen 2020 mennessä. Tämän tavoitteen suhteen DLL on suoriutunut paremmin kuin hyvin. Verrattuna vuoteen 2013, DLL:n hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2019 lähes 2 000 kg alhaisemmat, eli 44 % pienemmät kokoaikaista työntekijää kohti.

Ympäristöystävälliset toimistot ovat
mukana edistämässä kestävää kehitystä

Hiilidioksidipäästötavoitteidemme edistämiseksi useat DLL:n toimistot sijaitsevat kestävissä rakennuksissa.

  • Uudistettu maailmanlaajuinen pääkonttori Eindhovenissa, Alankomaissa, sai BREAAM-sertifioinnin, joka on maailman johtava kestävien rakennusten suunnittelu- ja arviointimenetelmä.
  • Yhdysvaltain toimistomme Waynessä, Pennsylvaniassa, sai LEED-sertifioinnin, joka arvioi vapaaehtoisia vaatimuksia, jotka on suunniteltu maksimoimaan rakennuksen toimintatehokkuus ja minimoimaan sen ympäristövaikutukset.
DLL | 2020ladiestalking

Muut DLL:n toimistot eri puolilla maailmaa noudattavat kestävän kehityksen periaatteita niin hyvin kuin mahdollista esimerkiksi käyttämällä ympäristöystävällistä sähköä ja energiatehokasta valaistusta, lajittelemalla jätteet sekä kierrättämällä.

Casper Havers

Sustainability consultant

Ota minuun yhteyttä, jos haluat lisätietoja.