Kestävät liiketoimintaratkaisut

Luonnonvaroja suojelevat ja kiertotaloutta tukevat rahoitusratkaisut.

Kiertotalouden periaatteiden omaksuminen

DLL kannustaa ja tukee kumppaneitamme siirtymisessä kestävämpään ja vastuullisempaan liiketoimintamalliin, joka noudattaa kiertotalouden periaatteita. Se tarkoittaa siirtymistä vanhentuneesta, lineaarisesta ”ota, valmista ja tuhlaa” -mallista kohti uudistuvampaa ja kestävämpää mallia.

Valmistamalla tuotteita, jotka voidaan kierrättää, käyttää uudelleen tai valmistaa uudelleen ensimmäisen elinkaaren loputtua, valmistajat voivat auttaa vähentämään luonnonvarojen kulutusta. Kiertotaloudessa keskitytään käyttöoikeuksiin omistusoikeuden sijaan. Uskomme, että käyttöoikeuden korostaminen omistusoikeuden sijaan on järkevää, ja siksi ajamme käyttöön perustuvien hinnoitteluratkaisujen kehittämistä.

DLL:n käyttöön perustuvien rahoitusmallien avulla myyjäkumppanimme voivat hallita omaisuuttaan koko teknisen elinkaaren ajan. Näin varmistetaan, että laitteistoa ja materiaaleja käytetään uudelleen, sen sijaan että niitä ei käytetä tai ne viedään kaatopaikalle, mikä lisää yleistä käyttöastetta.

Miten yhteistyöllä voidaan edistää kiertotaloutta  Lue siitä

Omaisuudenhallintaa koko elinkaarelle

Omaisuudenhallintaa koko elinkaarelle tarjoavan ohjelmamme kautta tarjoamme kattavia rahoitusratkaisuja koko elinkaaren ajalle. Uudet palvelupohjaiset rahoitusratkaisut, kuten käyttöön perustuvat hinnoitteluohjelmat, voivat auttaa pääsemään alkuun kiertotalouden ja käyttöpohjaisten mallien kanssa. Tämä takaa kestävän laitteistojen uudelleenkäytön ja mahdollisuuden luoda toisen ja kolmannen elinkaaren tulovirtoja. Kaikki tämä auttaa edistämään kiertotalouteen siirtymistä.


Ohjelma tarjoaa räätälöityjä rahoituspalveluita, kuten esimerkiksi:

  • käyttöleasing
  • laitteistojen uudelleensijoitus
  • omaisuuden vaihtaminen leasingsopimuksen keston aikana
  • laajennettu käyttörahoitus
  • toisen elinkaaren rahoitus

Koko elinkaaren kattava omaisuudenhallinta käyttää hyväksi ennakoivasti tuotantokumppaneidemme korjaus-, huolto-, kunnostus- ja uudelleentuotantotaitoja.

Vaatimustenmukaisuuden vaikutusten hallinta elinkaaren hallinnassa

Jaa näkemyksiä vaatimustenmukaisuuden vaikutuksesta samalla kun siirryt kiertotalouden liiketoimintamalliin.

Ympäristöystävällisen teknologian ja resurssien käytön mahdollistaminen

Taloudet jatkavat kasvuaan, ja yhteiskuntien on kiireellisesti vähennettävä nykyisten hiilidioksidipäästöjen määrää, jotta ilmastonmuutoksen aiheuttamilta uhilta ja niiden aiheuttamilta haasteilta vältytään. DLL tukee energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä

  • kannustamalla siirtymistä uusiutuviin tai hiilineutraaleihin energialähteisiin tai energiaa tuottaviin resurssityyppeihin ja teknologioihin
Energy efficiency trends
  • rahoittamalla ympäristöystävällisiä resursseja, eli tuotteita ja palveluita, jotka lisäävät tehokkuutta ja suorituskykyä ja minimoivat energiankulutuksen, jätteen määrän ja ympäristön saastumisen
  • monipuolistamalla puhdasta teknologiaamme lisäämällä valikoimaan energiatehokkuutta, uusiutuvia energiatuotteita ja muita resursseja, kuten esimerkiksi yhdistetty lämmön, valaistuksen ja energian varastointi.

Lue lisää puhtaan teknologian rahoitusratkaisuistamme.

DLL | contactEricaWard

Erica Ward

Sustainability Consultant

Ota minuun yhteyttä, jos haluat lisätietoja.