Yritysvastuu

Paremman maailman tavoittelu on kaiken toimintamme keskiössä.

  Parempi maailma kumppanuuksien ja yritysvastuun avulla

  DLL uskoo, että kestävä kehitys on tärkeä tekijä pitkän aikavälin menestykselle, mikä koskee kumppaneitamme, omaa liiketoimintaamme ja maapallon hyvinvointia. Olemme sitoutuneet auttamaan kumppaneitamme vastaamaan tämänhetkisiin tarpeisiin tavoilla, jotka eivät vaaranna tulevia sukupolvia. Olemme asettaneet tiukat eettiset vaatimukset liiketoiminnallemme. Kunnioitamme maapallomme luonnonvaroja innovatiivisen rahoitussuunnittelun avulla.

  Tuemme yhteisöjä, joissa toimimme, tarjoamalla muun muassa rahoituspalveluja, asiantuntemusta, työvoimaa ja muuta kuin rahallista tukea. Kehittyvissä maissa autamme kehittämään ja helpottamaan pienituloisten yrittäjien pääsyä paikallisten rahoitusinfrastruktuurien pariin tarjoamalla mikroleasing-neuvontapalveluita.

  Sitoutumisemme tiukkoihin vaatimuksiin erottaa meidät muista


  icon showing 3 leaves on a branche

  Kestävät liiketoimintaratkaisut


  icon showing two hands shaking in a hart shape

  Merkityksellinen yhteiskunnallinen vaikutus


  icon of a globe held by two hands

  Vastuullinen liiketoiminta

  Kestävät liiketoimintaratkaisut

  Maapallon suojeleminen kuuluu ydinarvoihimme.
  Maapallon luonnonvarat ovat rajalliset. Maailman väkiluku ja luonnonvarojen käyttö jatkavat kuitenkin kasvuaan. DLL:n intohimona on tarjota kestäviä liiketoimintaratkaisuja sellaisten rahoitusratkaisujen avulla, jotka kannustavat hiilijalanjäljen pienentämiseen ja edistävät kiertotaloutta.


  Photo of finger pressing a recyle icon

  Kunnioitamme maapallon luonnonvaroja:

  • Kiertotaloutta korostavan liiketoimintamallimme ydin on tarjota rahoitusratkaisuja, joiden hinta perustuu niiden käyttöön, ja käyttöön perustuvia ratkaisuja, jotka kannustavat laitteistojen kunnostukseen, uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen.
  • Edistämme uusiutuvan energian käyttöä puhtaan teknologian liiketoimintamme avulla ja edistämällä luonnonvarojen fiksumpaa käyttöä, kuten esimerkiksi kuljetukseen ja energian varastointiin soveltuvien ladattavien tekniikoiden käyttöä.
  • tutustumalla uusiin mahdollisuuksiin ja seuraamalla viimeisimpiä trendejä jätehuollon ja luonnonvarojen suojelun aloilla sekä muita kestävän kehityksen innovaatioita.

  Merkityksellinen yhteiskunnallinen vaikutus

  DLL pyrkii vaikuttamaan positiivisesti yhteisöihin, joissa toimimme. Sen lisäksi, että tuemme rahallisesti yhteisöjen omia hankkeita,

  • kannustamme yhteisön jäseniä osallistumaan antamalla työntekijöillemme kaksi palkallista vapaapäivää joka vuosi, jotta he voivat tehdä vapaaehtoistyötä haluamalleen voittoa tavoittelemattomalle järjestölle
  • kannustamme pienituloisia yrittäjiä ja kehittyvien markkinoiden tuottajaosuuskuntia laajentamaan liiketoimintaansa ja parantamaan elintasoaan mikroleasing-ohjelmamme avulla.

  Micro-leasing in Rwanda

  Vastuullinen liiketoiminta

  Olemme vastuullinen taloudellinen kumppani ja noudatamme liiketoiminnassamme tiukkoja eettisiä vaatimuksia. Asennoidumme liiketoiminnassamme ennakoivasti ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvien riskien hallintaan. Pyrimme pienentämään ympäristövaikutustamme optimoimalla resursseja ja muuttamalla käyttäytymistä teknologisten innovaatioiden avulla.


  Van raak beets harvesting

  Paremman maailman tavoittelu on kaiken toimintamme keskiössä