Disclaimer

De door De Lage Landen op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod of financiële dienst. De door De Lage Landen verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan wijziging onderhevig.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Lage Landen alsook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. De Lage Landen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de sites die niet door De Lage Landen worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van De Lage Landen.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de Afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van De Lage Landen omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Nederlands recht is van toepassing.