Van Schaften Leasing B.V. & DLL: Een grensoverschrijdend partnership

Industrie: Bouw

Van Schaften Leasing B.V. is een internationale, bekende speler binnen de kraanverhuurmarkt. Ze zijn gespecialiseerd in het verhuren van hijskranen volgens het ‘bare rental’ principe. De kranen van Van Schaften Leasing B.V. worden wereldwijd ingezet en dankzij de uitgebreide kranenvloot zijn ze in staat hun klanten altijd van passende oplossingen te voorzien.

Vanwege de corona maatregelen konden we Van Schaften Leasing B.V. niet bezoeken in het nieuwe bedrijfspand in Rotterdam. Ondanks de digitale meeting ervaren we direct een prettige sfeer wanneer het interview tussen Martijn Tuijtel (algemeen directeur Van Schaften Leasing B.V.), Hans Schmelling (CFO Van Schaften Group B.V.) en Heddi Khatib (accountmanager DLL) begint. 

Wat is Van Schaften Leasing B.V. voor bedrijf?

Van Schaften Leasing B.V. is onderdeel van de Van Schaften Group B.V. en opereert geheel onafhankelijk. Het  bedrijf vindt haar oorsprong bij oprichting van Van Schaften Trucks B.V. in 1977. Sinds circa 8 jaar is Van Schaften Leasing B.V. actief. 

“In een relatief korte tijd hebben we een flinke groei doorgemaakt. De jonge kranenvloot bestaat uit zo’n 120 kranen op dit moment”, aldus Hans Schmelling, CFO van Van Schaften Group B.V. “Onze kranen worden wereldwijd verhuurd volgens het ‘bare rental principe’. Onze huurders zijn verantwoordelijk voor onderhoud, operationele kosten, verzekering en bediening van het materieel.” Martijn Tuijtel, algemeen directeur, vult aan: “De verhuur vindt plaats voor de lange termijn, gemiddeld tussen de 12 en 24 maanden. Soms is er sprake van een uitschieter van de huurperiode naar boven of naar beneden.” 

Het kranenpark bestaat uit diverse kranen, maar de nadruk ligt op rupskranen (150 tot 1600 ton) en mobiele kranen (100 tot 750 ton).
 
“Van Schaften Group B.V. is echt een professioneel bedrijf” , geeft Heddi Khatib, accountmanager van DLL, aan. “Ik kom bij veel bedrijven in de kranensector, het wereldje is klein en Martijn Tuijtel kende ik daarom al voordat hij bij Van Schaften Leasing B.V. begon. Wat deze onderneming typeert, is de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Een duidelijke visie, een sterk management met een goed track record en kennis van de klanten. Dat alle 120 kranen nu buiten de deur zijn, geeft wel aan dat ze de markt enorm goed kennen.” 

Een duidelijke visie, een sterk management team en de klantenkennis zijn de kenmerken die Van Schaften Leasing B.V. typeren. Een professionele onderneming om mee samen te werken."

In welke landen opereren jullie?

“Van Schaften Leasing B.V. is met name buiten Nederland actief, zowel in Europa als in Noord- en Zuid-Amerika en Australië. Dit is vanaf de start zo gegroeid door het volgen van onze grote huurders”,  vertelt Martijn Tuijtel. Dankzij de grote kranenvloot is er sprake van ruime beschikbaarheid van kranen die de juiste specificaties hebben voor de verschillende afzetmarkten. Overal wordt rekening mee gehouden omdat de vereisten voor elk land anders kunnen zijn. “Ook internationaal worden onze klanten volledig ontzorgd. Wij zorgen voor de juiste kraan, daarnaast kunnen we de verscheping verzorgen en de afhandeling van de juiste invoerdocumentatie  regelen.”

 “Uniek om te zien hoe Van Schaften Leasing B.V. zich als Nederlandse onderneming profileert op internationaal niveau”, vult Heddi Khatib aan. “Ik ben er trots op dat we dit als DLL mede kunnen faciliteren vanuit de globale dekking die we hebben. Het daagt mij en mijn collega’s in andere DLL-landen uit om een internationale klant optimaal te ondersteunen."

Juist op internationaal niveau is Van Schaften Leasing B.V. zeer actief. Wereldwijd worden klanten volledig ontzorgd bij het huren van een kraan. DLL levert een sterke bijdrage aan de wereldwijde activiteiten, dankzij de globale dekking als financieringspartner."

Door beide partijen wordt de financiering van 7 kranen in Australië als voorbeeld genoemd. Een uitdagend vraagstuk waaraan DLL invulling heeft weten te geven. Er is nauw samengewerkt met Van Schaften Leasing B.V., waarbij ook intensief contact is geweest met de Nederlandse en Australische juridische afdelingen binnen DLL. Heddi Khatib: “Ik benoem bij klanten vaak dat wij een internationale speler zijn. Binnen de samenwerking met van Schaften Leasing B.V. kan ik daadwerkelijk gebruik maken van onze wereldwijde aanwezigheid en de expertise van collega’s in verschillende landen. We profiteren van wereldwijde en solide aanwezigheid, en tegelijkertijd de kennis van de lokale markten.”

Een grote internationale klantenportefeuille zorgt voor een groot netwerk en ruime afzetmogelijkheden. Maar hoe ontwikkel je de kennis van alle markten en hoe houd je deze op peil?

De huur op globaal niveau zorgt voor een spreiding in het klantportfolio. Om alle ontwikkelingen op klant- en marktniveau bij te houden, is er intensief contact met leveranciers en klanten.  Als Van Schaften Leasing B.V. meer inzicht nodig heeft om optimaal te opereren en aan de marktvraag te kunnen voldoen, dan wordt extern kennis opgehaald. 

“Zo hebben we vorig jaar onze kranenvloot compleet gescreend samen met onze voornaamste leverancier, zodat we precies weten welke kraan geschikt is voor verhuur in welk land. Niet elke kraan kan namelijk zomaar in ieder land worden ingevoerd vanwege de emissie vereisten. Wet- en regelgeving is in ieder land anders”, licht Hans Schmelling toe. “Ook hebben we een extern kennisbureau onderzoek laten doen naar de ontwikkelingen binnen de windenergiesector, één van onze belangrijkste afzetmarkten.” 

Wat zijn jullie meest belangrijke afzetmarkten? 

Naast de constructiesector is met name de windenergiesector wereldwijd een belangrijke afzetmarkt. De kranenvloot van Van Schaften Leasing B.V. is voor meerdere sectoren inzetbaar, toch is de windsector met 75% sterk vertegenwoordigd. Voorheen had ook olie- en gaswinning een aanzienlijk aandeel, maar dit is niet langer het geval door de oliecrisis en de discussies die spelen rondom gaswinning.  

“Wereldwijd zie je dat windenergie in opkomst is. Subsidies vanuit overheden spelen hierin een belangrijke rol. In opkomende markten als Zuid-Amerika en Spanje wordt momenteel veel geïnvesteerd in windparken. De Verenigde Staten heeft een groei doorgemaakt de afgelopen jaren, dankzij de PTC subsidie (Renewable Electricity Production Tax Credit). De verlenging hiervan geeft zekerheid en zorgt voor een blijvend toenemende vraag, aangezien er onduidelijkheid is of de sector voldoende winstgevend zou zijn zonder subsidie”, geeft Martijn Tuijtel aan. “In bijvoorbeeld Duitsland is de vraag flink gedaald toen de subsidies afliepen. Dat biedt ook kansen, want juist op die momenten kan je relatief voordelig investeren in goed materieel van partijen die het zwaarder hebben.

In de volwassen markten vindt een verschuiving plaats van ‘onshore’ naar ‘offshore’ windparken. Hierop hebben we als bedrijf geanticipeerd, door productieslots bij onze leverancier vast te leggen  voor 2022/2023. Zo kunnen we op het juiste moment investeren in materieel dat nodig is, waarbij je kunt denken aan kranen die geschikt zijn voor het hijsen van de zware onderdelen van offshore windparken.”

 


 
DLL probeert partners en klanten zoveel mogelijk te ondersteunen als financiële partner, ook in tijden van corona. De corona pandemie heeft invloed gehad bij Van Schaften Leasing B.V., maar de tegenvallers hebben zij zelf op weten te vangen dankzij de bedrijfsvoering en gezonde positie van het bedrijf."

Welke trends en ontwikkelingen zijn van invloed op de activiteiten van Van Schaften Leasing B.V.? 

Dankzij ons internationaal speelveld kunnen politieke ontwikkelingen zeer sterk doorwerken in de bedrijfsvoering. “Zo is Brexit nog steeds actueel en in de Verenigde Staten spelen de verkiezingen. Zowel voor bestaande en nieuwe projecten kan dit veel invloed hebben”, aldus beide heren.

"De wereldwijde energietransitie waarbij verschillende landen hun eigen regels opstellen, heeft ook gevolgen voor de verhuurmogelijkheden en dus de algehele kranenvloot. Zelfs in één specifiek land kunnen regels anders zijn voor kranen die er al draaien, ten opzichte van de kranen die ingevoerd worden."

Van Schaften Leasing B.V. is genoodzaakt om nieuw materieel te kopen vanwege de emissierestricties en leeftijdsvereisten. Een gezonde mix van nieuw materieel en reeds in gebruik zijnde kranen maakt dat de vloot breed inzetbaar blijft.

“Voor de zware kranen zie je nog geen elektrische oplossingen vanuit de leveranciers. Enerzijds heeft dit te maken met de technische mogelijkheden, anderzijds zal de (voorgenomen) wet- en regelgeving hierin leidend blijven. Wanneer er restricties gaan gelden voor niet-geëlektrificeerd materieel verwachten we dat de grote leveranciers hier zeker op gaan acteren”, geeft Hans Schmelling aan.

DLL is een financieringspartner die in mogelijkheden denkt en onze behoefte écht wil invullen. En er wordt meer gedaan dan alleen een financieringsoplossing aanbieden. Met het advies van DLL kunnen we ons bedrijf verder professionaliseren."

Wat is de invloed van de wereldwijde COVID-19 pandemie?

“Een bedrijf als Van Schaften Leasing B.V. kan, dankzij de globale activiteiten, normaal gesproken profiteren van haar uiteenlopende klantportfolio, geografische spreiding en verschillende afzetmarkten. Maar corona treft elk land en elke economie wereldwijd, in meer of in mindere mate. Toch heeft de wereldwijde aanwezigheid het bedrijf wel geholpen.

“Signalen kwamen natuurlijk al vóór maart via de nieuwskanalen. Maar toen het virus zich vanaf maart in Europa en Noord-Amerika verspreidde, ging het snel. In veel afzetgebieden gingen de werkzaamheden mondjesmaat door. Een aantal landen ging volledig in lockdown, waardoor het werk stil kwam te liggen en de kranen stil kwamen te staan. Onze klanten konden geen werk meer uitvoeren en dit had direct gevolgen voor de betalingen van de huurtermijnen”, vertelt Martijn Tuijtel.

Hans Schmelling: “Niemand wist wat we op operationeel en financieel gebied konden verwachten. We hebben 6 scenario’s gemaakt om de impact te bepalen, van ‘best tot worst case’. Een handvol klanten kon in maart de huurtermijn al niet meer voldoen en dit aantal is tot juni nog iets toegenomen. Maar vanaf juni kunnen we gelukkig weer 100% factureren, omdat onze klanten opnieuw operationeel zijn. Door pro-actief met de klanten mee te denken, hebben we de impact weten te beperken.

Vooral de onzekerheid en de duur van de crisis is spannend. Dit geldt zeker ook nu voor de tweede golf, al ervaren we nog geen zware signalen. Op dit moment blijft de vraag uit de markt nog minimaal gelijk, waardoor kansen ontstaan voor verhuur. Er wordt zelfs nu eerder gehuurd dan gekozen voor een kapitaalintensieve investering.”

Binnen Van Schaften Leasing B.V. worden de RIVM regels opgevolgd. Er wordt veel thuisgewerkt, maar dankzij het ruime kantoor, kan ook binnen het bedrijf voldoende afstand worden gehouden.

Heddi Khatib van DLL geeft nog aan: “DLL probeert haar klanten zoveel mogelijk te steunen als financiële partner. Van Schaften Leasing B.V. heeft zelf de tegenvallers op weten te vangen. Dit zegt veel over de bedrijfsvoering en de gezonde positie van de onderneming.”

Hoe ervaren jullie de samenwerking met DLL?

“DLL is een financieringspartner die echt kennis heeft van de kranensector. Ze kennen onze equipment écht, in tegenstelling tot veel andere financiers. Ze denken in mogelijkheden, wat het gevoel geeft dat ze onze behoefte willen invullen”, zegt Martijn van Tuijtel. Beide heren geven daarnaast aan 

dat er sprake is van open communicatie en ontzorgen vanuit DLL. Zo schakelt DLL, bij de bij levering van een nieuwe kraan, rechtstreeks met de leverancier. Dit geeft Van Schaften Leasing B.V. de ruimte om zelf met andere zaken bezig te zijn. Naast het aanbieden van een financieringsoplossing komt DLL ook met advies wat Van Schaften Leasing B.V. helpt verder te professionaliseren en hun sterke concurrentiepositie in de internationale verhuur te waarborgen.

“Vanuit DLL kijken wij naar de lange termijn samenwerking. Open communiceren over mogelijkheden en beperkingen zijn dan essentieel. Het gaat verder dan een eenmalige financiering, dus leggen we vanuit DLL regelmatig contact. We realiseren ons dat er veel uitdagingen liggen voor Van Schaften Leasing B.V., mede door hun internationale activiteiten. Juist doordat we ons echt in onze klanten verdiepen, zien we mogelijkheden hier optimaal in te ondersteunen. Zo werken we bijvoorbeeld samen met andere financiers om de perfecte financieringsoplossing neer te leggen”, licht Heddi Khatib toe. “In korte tijd hebben we een mooie, succesvolle samenwerking gerealiseerd, die hopelijk nog lang mag duren.”

 

DLL | ContactHeddiKhatib200x200

Heddi Khatib

Account Manager CT&I, Nederland

Neem gerust contact met mij op voor meer informatie.

Dank u voor uw email.

We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.