Een partnerschip voor passende oplossingen in de kraanverhuur

Industrie: Bouw

M. Verschoor B.V. is één van Benelux’ meest veelzijdige kraanverhuur- en transportbedrijven. Toch doe je Verschoor met deze introductie tekort; M. Verschoor B.V. is internationaal actief met een groot wagen- en kranenpark. Naast de gevarieerde werkzaamheden in de bemande kraanverhuur voor onder andere de bouwsector en windindustrie, heeft Verschoor ook een handelstak onder de naam UCM Holland B.V. en zijn zij sinds kort dealer van Sany rupskranen.

We komen aan in Sassenheim en al direct wanneer je de snelweg verlaat, zie je verderop de kranen boven de gebouwen uitreiken. Dat kan niet missen. Bij Verschoor worden we ontvangen met een warm welkom. DLL accountmanager Heddi Khatib is hier regelmatig aanwezig. Hij kent eigenaar Maarten Verschoor Jr. en algemeen directeur Erik Hans van de Kop al jaren.

Kunnen jullie iets meer vertellen over Verschoor?

M. Verschoor B.V. is een echt familiebedrijf, inmiddels al 54 jaar actief en begonnen als klein benzinestation. De activiteiten werden al snel uitgebreid met bergingswerkzaamheden, maar ook andere hijswerkzaamheden gingen tot de standaard horen. Het wagen- en kranenpark groeide hierdoor snel in aantal en in hoogte. Afnemers zijn met name bouwbedrijven (actief in de woning-, utiliteits- en/of wegenbouw). Ook de windsector vertegenwoordigt tegenwoordig bijna een derde van de orderportefeuille.

“Inmiddels hebben we 5 type kranen; mobiele telekranen, rupskranen, autolaadkranen, mobiele torenkranen en manitex (boomtrucks). Voor elke kraanactiviteit kunnen wij de juiste kraan leveren”, aldus Maarten Verschoor, eigenaar van M. Verschoor B.V. . “We onderscheiden ons door onze klanten te ontzorgen. We verhuren onze kranen met machinist en bieden een totaalpakket. Vanuit onze expertise adviseren we de klant, bieden we de juiste kraan aan en zorgen we voor de nodige vergunningen en/ontheffingen”.

Heddi Khatib, DLL Accountmanager, vult aan: “In mijn ogen is Verschoor uniek als bedrijf. De verschillende entiteiten dragen bij aan het succes van de onderneming. Verschoor Sr. loopt nog steeds rond. Dit zegt veel over de aard van de onderneming; betrokkenheid en expertise zijn erg belangrijk in dit familiebedrijf. Als financieringspartner is het erg prettig samenwerken en kijken we gezamenlijk naar de uitdagingen en mogelijkheden die er op dat moment spelen.”

Verschoor is uniek als bedrijf. De verschillende entiteiten dragen bij aan het succes van de onderneming. Als financieringspartner is het erg prettig samenwerken en kijken we gezamenlijk naar de uitdagingen en mogelijkheden die er op dat moment spelen."

Uitdagingen zijn er zeker in deze tijd. Wat merken jullie van de corona-pandemie?

De verhuuractiviteiten zijn vooral geraakt door indirecte invloeden. Zo waren er afgelopen maanden toeleveringsproblemen door de lockdowns in verschillende landen om ons heen. Hierdoor werd de verhuur van sommige kranen tijdelijk uitgesteld. “Gelukkig wordt er altijd wel rekening gehouden met enig uitstel van werk en zat onze orderportefeuille goed vol”, lacht Maarten. Algemeen directeur Erik Hans van de Kop vult aan: “Ook de vergunningverlening verloopt wat moeizaam door een andere manier van werken bij gemeenten en/of overheid. Het is moeilijk te voorspellen, maar de bouw zal het vast nog lastig krijgen. We denken met name dat bedrijven de hand op de knip gaan houden wat invloed zal hebben op de utiliteitsbouw. Om het woningtekort op te vangen de komende jaren, zal de woningbouw doorlopen, maar dan moet er ook voldoende aanbod van personeel zijn”.

Verschoor zelf is ook actief op zoek naar goed primair personeel. Dit is opvallend tijdens deze crisis. Erik Hans van de Kop: “Goed, gespecialiseerd personeel in de kranensector is én blijft schaars. Misschien biedt deze tijd wel kansen om ons personeelsbestand uit te breiden met de juiste mensen”.

Beide heren geven aan dat de handelstak UCM relatief stil gelegen heeft, met name door de afgesloten grenzen. De verkoop van kranen bleef afgelopen tijd uit. Ook al zijn er contacten in 140 landen, door de gesloten grenzen was er weinig beweging. Dat komt nu langzaam weer op gang en de kranen staan gereed.

Hebben jullie zelf maatregelen genomen in deze tijd?

Bij Verschoor worden de RIVM regels strak nageleefd. Er werken veel mensen thuis en de werkplaats is bijvoorbeeld afgesloten voor de kraanmachinisten. Interne afspraken vinden virtueel plaats en de kantine is dicht.

Dat binnen Verschoor het echte ondernemerschap leeft, wordt tijdens het gesprek zeer duidelijk. Er wordt proactief contact gezocht met bestaande en potentiële klanten om de orderportefeuille te vullen voor de rest van het jaar en voor 2021. “Als ik kijk naar de portefeuille voor de komende tijd, dan gaan we onze doelstellingen halen dit jaar”, zegt Erik Hans van de Kop. “En ook voor komend jaar ziet de werkvoorraad er goed uit”.

“We kijken altijd kritisch naar de toekomst en waren voorbereid op een mogelijke recessie. We hadden alleen niet verwacht dat alles zo snel zou gaan. We hebben geleerd van de crisis in 2008/2009. Door onze uiteenlopende activiteiten en de aanwezigheid in verschillende afzetmarkten, is er sprake van risicospreiding”, aldus Maarten Verschoor.

Daarnaast heeft Verschoor van elke kraan bewust een maximaal aantal beschikbaar. In goede tijden zorgt dit voor krapte en moet er soms werk uitbesteed worden. Maar in mindere tijden zorgt dit ervoor dat de impact hiervan beperkt is.

Dankzij Verschoor’s gezonde bedrijfsvoering heeft het bedrijf enkele lokale ondernemers kunnen helpen de afgelopen periode; er zijn bloemen opgekocht bij lokale kwekers en rondgebracht in de bouw. Bij een lokaal bedrijf zijn stroopwafels ingeslagen om uit te delen in de bouwsector. En er zijn mobiele spreekkamers bij verzorgingshuizen geplaatst

Welke uitdagingen spelen er nog meer voor de komende tijd?

Waar veel bedrijven door de stikstof- en PFAS problematiek in de bouw met de handen in het haar zitten, ziet het positieve Verschoor dit als uitdaging. In de bouw blijft stikstofreductie en voldoen aan de PFAS wetgeving een belangrijk onderwerp. Bij elke aanbesteding wordt gekeken naar de uitstoot van de machines. Verschoor heeft echter een vrij nieuw kranenpark waardoor de impact te overzien is.

Wat is dan de impact van circulaire economie en duurzaam ondernemen op jullie business?

Duurzaamheid is gemeengoed geworden. Het is steeds vaker een terugkerend thema in aanbestedingen. Ook Verschoor kan en wil hier niet omheen. Dat is één van de redenen dat ze blijven investeren en regelmatig oudere kranen vervangen door nieuwere types. Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van elektrische aandrijvingen, waarbij de aanschaf van de Spierings Citiboy een goed voorbeeld is. Ook waterstof kan in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen, al staat dit nog in de kinderschoenen.

Daarnaast koopt UCM Holland B.V. (onderdeel van Verschoor) regelmatig oudere kranen die compleet worden gereviseerd om vervolgens weer verkocht te worden.

Heddi (DLL): “Verschoor heeft regelmatig investeringsplannen en samen kijken we op een transparante manier naar de mogelijkheden die DLL heeft om hierin te ondersteunen. Vanuit ons Fleet Solutions programma denken we mee over de financiering van diverse merken en type kranen. Door investeringsplannen te bespreken komen we samen tot passende oplossingen”.

Verschoor heeft regelmatig investeringsplannen en samen kijken we op een transparante manier naar de mogelijkheden die DLL heeft om hierin te ondersteunen. Vanuit ons Fleet Solutions programma denken we mee over de financiering van diverse merken en type kranen. Door investeringsplannen te bespreken komen we samen tot passende oplossingen."

Hoe ervaren jullie de samenwerking met DLL?

“DLL stelt zich op als een echte partner. Er wordt gewerkt met vaste contactpersonen, die kennis hebben van de kranensector en jouw bedrijf door de jaren heen hebben leren kennen, wat zorgt voor een solide samenwerking. Hierdoor kan worden meegedacht met onze wensen en ideeën”, aldus Maarten Verschoor. “De kranensector is een kapitaalintensieve markt. We kunnen niet alles uit eigen middelen financieren. DLL heeft ervaring in de kranenmarkt, er worden reële waardebepalingen afgegeven en de flexibiliteit is aanwezig om aan de marktvraag te kunnen voldoen.”

Erik Hans van de Kop vult aan: “Ontzorgen, persoonlijk contact en meedenken in mogelijkheden. Dat is wat DLL uniek maakt.”

DLL stelt zich op als echte partner. Ontzorgen, persoonlijk contact en meedenken in mogelijkheden. Dat is wat DLL uniek maakt."

Accountmanager Heddi (DLL) besluit: “Een samenwerking verloopt alleen prettig als ook de partner zich open opstelt. Dat is wel degelijk het geval bij Verschoor. DLL krijgt de mogelijkheid om in de keuken te kijken en als verlengstuk van Verschoor te acteren wat helpt in het vinden van effectieve financiële oplossingen. Deze samenwerking is ontstaan op basis van wederzijds vertrouwen en respect en hopelijk kunnen we dit nog jarenlang continueren”.

Mario Davila

Account Manager CT&I, Nederland

Neem gerust contact met mij op voor meer informatie.

Dank u voor uw email.

We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.