Veelgestelde vragen

 

Hoe wordt de ingangsdatum van mijn leaseovereenkomst bepaald?
De ingangsdatum van de overeenkomst is gelijk aan de datum van het getekende acceptatiecertificaat. Als u geen acceptatiecertificaat heeft, dan is de ingangsdatum op de leaseovereenkomst leidend.

De inruil en/of de aanbetaling lijken niet te zijn meegenomen op de eerste factuur. Wat is de reden hiervan?
Wanneer u een aanbetaling heeft gedaan, blijft het bedrag op de factuur of nota ongewijzigd. Dit geldt ook voor een inruil bij een dealer. Wij verminderen wel degelijk uw aanbetaling en/of inruil op het bedrag dat wij gaan incasseren. De specificatie vindt u op de achterkant van uw eerste factuur of nota.

Waarom wijkt mijn eerste incasso af van het afgesproken bedrag?
Uw eerste termijnbedrag is altijd een onderdeel van uw eerste incasso. Afhankelijk van uw overeenkomst, kan uw eerste incasso bestaan uit:
• eenmalige administratiekosten;
• inruilbedrag;
• aanbetaling;
• BTW (niet in geval van BTW-uitstel).
Meestal zorgen deze bedragen ervoor dat uw eerste incassobedrag afwijkt van het afgesproken termijnbedrag.

Waarom heb ik geen aankoopfactuur van mijn bedrijfsmiddel voor de boekhouding?
Het ontvangen van een aankoopfactuur is afhankelijk van het type overeenkomst dat u heeft afgesloten.
• Bij een financiële lease pandrecht ontvangt u de aankoopfactuur altijd van de leverancier op naam van uw bedrijf.
• Wanneer u een financiële lease huurkoop heeft afgesloten, staat de aankoopfactuur op naam van DLL. Daarom krijgt u geen aankoopfactuur. Wel ontvangt u een aflossingstabel (amortisatieschema) en een BTW- factuur van ons. Hiermee kunt u de leaseovereenkomst in uw administratie opnemen.
• Bij een operationele lease (huurovereenkomst) is DLL zowel economisch als juridisch eigenaar. U huurt het desbetreffende bedrijfsmiddel. In dit geval krijgt u geen aankoopfactuur.

De inruil en/of de aanbetaling lijken niet te zijn meegenomen op de eerste factuur. Wat is de reden hiervan?
Wanneer u een aanbetaling heeft gedaan, blijft het bedrag op de factuur of nota ongewijzigd. Dit geldt ook voor een inruil bij een dealer. Wij verminderen wel degelijk uw aanbetaling en/of inruil op het bedrag dat wij gaan incasseren. De specificatie vindt u op de achterkant van uw eerste factuur of nota.

Wanneer vindt mijn eerste incasso plaats?
Afhankelijk van uw overeenkomst en de SEPA regelgeving, kan dit variëren tussen 3 en 17 werkdagen na ontvangst van de getekende overeenkomst bij DLL. Als de ingangsdatum van uw overeenkomst dicht bij de tweede termijnvervaldatum ligt, kan het voorkomen dat de eerste en tweede incasso kort na elkaar plaatsvinden.

Er heeft een afschrijving plaatsgevonden, maar ik heb geen factuur ontvangen. Hoe kan dit?
Bij een financiële lease (huurkoop of pandrecht) waarvoor een SEPA machtiging is afgegeven ontvangt u geen facturen. Deze facturen heeft u niet nodig voor uw administratie aangezien BTW ofwel apart bij aanvang van de lease wordt gefactureerd (huurkoop) ofwel geen BTW verschuldigd is over de lease (pandrecht). De bedragen zijn conform uw contract.

Kan het moment van de incasso aangepast worden?
De dag van incasso is gekoppeld aan de ingangsdatum van uw overeenkomst. Daarom is dit niet mogelijk.

Waarom heb Ik geen BTW-factuur ontvangen?
Neem dan telefonisch contact met klantenservice op via telefoonnummer 040 233 9380 (ma t/m vr 8:30 – 17:30 uur). Houdt uw overeenkomstnummer bij de hand, dan kunnen we u nog sneller helpen.

Andere vragen of tips?

Dan helpen wij natuurlijk graag. U kunt ons op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur bereiken.

Yucel Samanci

Customer Service Desk Officer

Neem voor meer informatie contact met mij op.