Gedragscode

DLL is vastbesloten op integere wijze zaken te doen en in overeenstemming met de letter en de geest van de wet en andere algemeen aanvaarde regels en normen voor zakelijk gedrag in de landen en gemeenschappen waarin wij actief zijn. De algemene gedragsnormen worden beschreven in de DLL Gedragscode en de daaraan gerelateerde beleidsdocumenten van DLL Group.

Indien u vragen heeft betreffende de DLL Gedragscode, dan kunt u zich wenden tot uw plaatselijke vertegenwoordiger. Indien u direct melding wenst te maken bij DLL met betrekking tot een waargenomen schending van onze Gedragscode, dan kunt u dit doen door rechtstreeks contact op te nemen met onze afdeling Group Compliance via het volgende e-mailadres: globalconduct@dllgroup.com