Wat is een Circulaire economie?

sep 4, 2018

Blog

Circulaire economie is hot! En niet zonder reden. Grondstoffen dreigen schaars te worden door een groeiende bevolking en toenemende welvaart in de wereld. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om de beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Dit geeft ook nieuwe kansen voor bedrijven: nieuwe markten, meer samenwerking en minder grondstoffenverbruik. Circulaire economie vraagt een omslag in denken. Bent u er klaar voor?

In de circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. Dat brengt veel kansen voor ondernemers: meer ketensamenwerking, innovatie, minder grondstoffenverbruik en minder afval.

Niet meer een ‘take, make en dispose’ systeem
In tegenstelling tot de traditionele, lineaire economie, waarbij de focus ligt op een ‘take, make, dispose’ systeem, houdt een circulaire economie de grondstoffen in gesloten waardeketens.

Het hergebruik van producten staat centraal en afval en schadelijke stoffen worden zo veel mogelijk vermeden. Door meer grip op de levenscyclus, kunnen fabrikanten en dealers grondstoffen zo slim mogelijk inzetten en circulaire methoden ontwikkelen.

Weggooien is zonde, zéker wanneer er genoeg kansen zijn om bedrijfsmiddelen vaker te gebruiken.


Van lineair naar circulair
Deze transitie is voor veel bedrijven een uitdaging. Een omslag in denken is noodzakelijk. Zo is de productie van makkelijk te repareren producten, inzet van vervangbare onderdelen en gebruik van duurzame materialen belangrijk. En voorkomen we afval in de vorm van bijproducten waar niemand iets mee kan. Deze nieuwe producten komen hierdoor in een nieuwe levenscyclus.

Hiernaast is het noodzakelijk om kritisch te kijken naar huidige processen en om nieuwe grondstofstromen te ontwikkelen. Denk aan: het recycling proces, onderhoud, IT en gebruik van Intelligente data binnen uw bedrijf.

En de eindgebruiker? Ook daar groeit de bewustwording. Ze doen steeds meer aankopen die aansluiten bij een circulaire economie. Speelt u hier als bedrijf op in, dan draagt u bij aan een steeds sneller draaiende motor van een circulaire economie.

Ruud van Sleeuwen: Hergebruik van producten en schaarse grondstoffen staat voor DLL en haar partners centraal in de overgang naar een circulaire economie."

Met korting financieren van circulaire producten
DLL lanceert een programma voor circulaire funding samen met de Europese Investeringsbank (EIB). DLL kan - als projecten passen bij de gestelde voorwaarden - een korting geven op het rentepercentage van de financiële oplossing.

Ruud van Sleeuwen

Account Manager vendor finance

Meer weten over vendor finance? Neem gerust contact met me op.

Dank u voor uw email.

We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.