De beste zorgbestuurders
staan aan het bed en de operatietafel

door: Benno Dijkers |sep 10, 2019
Blog

Dat het zorglandschap moet veranderen staat gelukkig niet meer ter discussie. De noodzaak hiertoe werd wederom aangekaart in de in oktober 2018 door BDO gepubliceerde Benchmark Ziekenhuizen[1]. Ook het recenter verschenen BDO Zorgmanifest[2], opgesteld in samenwerking met zorgbestuurders en stakeholders uit de sector, bevestigt dit beeld. BDO signaleert in haar Ziekenhuizen Benchmark dat de financiële gezondheid van de algemene ziekenhuizen in Nederland jaarlijks afneemt. Ook het rendement keldert tot 1,2% gemiddeld in 2017[1]. Deze situatie maakt investeren in en continueren van kwalitatieve zorg onmogelijk[1].

Waardevolle aanknopingspunten
Ik vind het veelbelovend dat zorgpartners en andere stakeholders uit de sector de handen ineenslaan om het tij te keren. Het BDO Zorgmanifest is inmiddels breed besproken en bediscussieerd en biedt, als je het mij vraagt, waardevolle aanknopingspunten voor de onder druk staande sector.

Het manifest stelt bijvoorbeeld het volgende:
Zonder (medisch) ondernemerschap gaat het niet gebeuren…
Het spook van conflicterende belangen en regelgeving belemmert de executiekracht in de sector. Dat brengt de toekomst niet naderbij. Ondernemen om netwerkzorg dichterbij te brengen wel, van niets iets maken. En DOEN.
Actiepunt: maak medisch ondernemen en bedrijfsmatig werken geaccepteerd. Stimuleer nieuwe initiatieven, ook in het financieringssysteem.

Medisch ondernemen en bedrijfsmatig werken biedt kansen. Ik voeg echter graag een belangrijke nuance toe. Vergeet niet dat de kwaliteit van de zorg valt of staat met kundig en gemotiveerd personeel."

Laten we eerst luisteren
Zorgprofessionals zijn intrinstiek gemotiveerd om de zorg beter te maken. Ondernemerschap hoeven we binnen deze groep niet aan te jagen, het is er. Laten we daarom luisteren naar de waardevolle input die deze groep ons kan geven om de juiste koers te varen. Mijn ervaring is dat bijvoorbeeld medisch specialisten heel scherp voor ogen hebben waar verandering noodzakelijk is om kwaliteit te kunnen waarborgen. Veel van hen beamen inderdaad dat meer bedrijfsmatige bedrijfsvoering noodzakelijk is om kwalitatieve zorg voor iedereen te kunnen continueren. Echter huidige regelgeving en bestuurlijke behoudendheid staan daadwerkelijke implementatie helaas vaak in de weg.

Zorgprofessionals en hun schat aan ervaring en expertise vormen bij uitstek de basis voor het maken vande juiste bedrijfsmatige keuzes die nodig zijn om onze kwalitatieve zorg veilig te stellen."

Niet opleggen, maar faciliteren
Kortom, ondernemerschap moeten we niet opleggen, we moeten het faciliteren. Daarmee kunnen we het verschil maken. In mijn rol spreek ik doorlopend zorgprofessionals met goede ideeën en vernieuwende concepten. Wanneer we ondernerschap faciliteren krijgen deze zorgprofessionals daadwerkelijk de mogelijkheid te innoveren, hun waardevolle ideeën en initiatieven uit te rollen en veranderingen door te voeren. Ik ben er namelijk van overtuigd; de beste zorgbestuurders staan echt aan het bed of aan de operatietafel...

[1] BDO Benchmark Ziekenhuizen 2018, ‘Zorginfarct dreigt’
[2] Manifest duurzame toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg, 2019

Rens van de Kruijs

Account Manager Healthcare

Meer weten over onze mogelijkheden in healthcare? Neem gerust contact met mij op.

Dank u voor uw email.

We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.