Hoe kunnen we de supply chain-operaties veerkrachtiger maken in de toekomst?

|nov 20, 2020
Blog

De toekomst mag dan onbekend zijn, maar innovatie blijft onze wereld veranderen en brengt kansen en bedreigingen met zich mee in elke sector. Hoewel het transformatiepotentieel van technologie in productiesystemen algemeen wordt erkend, blijft het adoptieniveau van automatisering voor supply chains achter. Bedrijven vinden het moeilijk om een business case te maken voor de Return on Investment (ROI) of missen uiteindelijk de liquiditeit om de automatiseringsslag te realiseren.

Automatisering zorgt voor meer veerkracht
Hoewel de COVID-19 pandemie voor veel onzekerheid zorgt, kan deze crisis de implementatie van automatisering versnellen door veranderende perspectieven en behoeften van magazijn-, productie- en logistieke bedrijven. Het feit dat we ons in een crisissituatie bevinden, heeft kwetsbaarheden blootgelegd. Meer dan ooit is er een dringende behoefte aan efficiëntie, kostenreductie en een stabiel personeelsbestand om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. In de toekomst zullen bedrijven op zoek gaan naar meer veerkracht, zodat ze snel kunnen anticiperen op volatiele markten.

Automatisering kan bedrijven helpen die continuïteit te waarborgen en kan concurrentievoordelen opleveren door processen te versnellen, de nauwkeurigheid en flexibiliteit te verbeteren en beter in te spelen op verschuivingen in de vraag. Vanuit een COVID-19-perspectief is geautomatiseerde apparatuur niet kwetsbaar voor ziekten of de gevolgen van de ‘afstandseconomie’.

Financiering maakt automatisering haalbaar
Natuurlijk vergt automatisering investeringen. Ons advies aan bedrijven die een investering in supply chain-automatiseringstechnologie overwegen, is om samen met hun financieel adviseur te kijken naar de voordelen van deze technologie. Door te kijken naar het grote geheel wordt vaak duidelijk dat de oplossing zich snel terugverdient. Met de juiste financieringsoplossingen is automatisering bovendien voor vrijwel elk bedrijf haalbaar.

Door middel van een betalingsschema op maat, die aansluit op uw inkomstenstroom kunt u kleinschalig starten en geleidelijk aan opschalen. Hiermee kunt u onmiddellijk profiteren van een verhoogde efficiëntie met een beperkte inbreng van eigen liquide middelen. Meer informatie over de manier waarop automatisering kan helpen om uw supply chain-activiteiten veerkrachtiger te maken, vindt u in ons laatste rapport.

Automation is niet langer alleen toegankelijk voor de happy few.

Neem contact met ons op en bekijk de mogelijkheden.