De impact van corona op uw sector

mei 06, 2020
Blog

Of u actief bent in de transport, bouw, industrie, landbouw of de gezondheidzorg. De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken hebben impact op ons allemaal. Het kan zijn dat de maatregelen direct impact hebben op uw business, of dat u indirect de gevolgen merkt door uw verbinding met de rest van de economie. Het Raboresearch team heeft een sectorprognose uitgebracht over de impact van corona. Vanuit DLL hebben wij enkele belangrijke punten voor u samengevat.

De zorgsector
De zorgsector zal harder groeien dan verwacht

Bent u actief in de gezondheidssector? Dan merkt u ook de toenemende zorgvraag door de COVID-19 uitbraak. Tegelijkertijd staat de geplande zorg tijdelijk stil. Voor de zorgsector betekent dit:

 • Een toenemende vraag aan zorgmedewerkers
 • Een tekort aan beschermingsmiddelen en medische apparatuur
 • Capaciteitsproblemen
 • Uitstel van zorg die geen spoed heeft, maar wel ingehaald zal worden
 • Een transitie van face-to-face naar digitaal contact in de hulpverlening
 • Stijgende inkoopprijzen van geneesmiddelen

Door corona zal de zorgsector harder groeien dan verwacht. RaboResearch voorspelt een groei van 3% in 2020 voor deze sector.

De industriesector
De industriesector staat onder druk

Veel bedrijven in de industriesector hebben door corona last van toeleveringsproblemen uit bijvoorbeeld China. Ook heeft deze sector last van tijdelijk uitstel van investeringen door afnemers als gevolg van het virus investeringen. Enkele deelsectoren die hiermee te maken hebben zijn:

 • Machinebouw
 • Meubelindustrie
 • Transportsector
 • Consumentenelektronica
 • Reparatiesector (niet-cruciaal onderhoud ligt stil)

De groei die voor deze sector voorspeld stond slaat om in een krimp van 2% in 2020 ten opzichte van vorig jaar.

De transportsector
Vooral het personenverkeer wordt geraakt

In de transportsector wordt vooral het personenverkeer geraakt. Het vliegverkeer, de autoproductiebedrijven en personentransport over land hebben last van de pandemie.

Vliegverkeer
Nu steeds meer landen hun grenzen hebben gesloten is het commerciële vliegverkeer vrijwel stilgevallen. Hoe lang dit zo blijft, is niet te voorspellen. Dit kost luchthavenbedrijven en vliegtuigmaatschappijen miljoenen euro’s omzet.

Autoproductiebedrijven
Ook de autoproductiebedrijven worden geraakt. Zo hebben verschillende fabrieken in de landen die getroffen zijn hun deuren gesloten door toeleveringsproblemen danwel vanwege overheidsmaatregelen. Toch komt de productie weer op gang, nu het virus in China en Zuid-Korea onder controle lijkt te zijn.

Personentransport over land
Het aantal reizigers van personenvervoer over land, zoals met bussen en treinen, is sterk afgenomen. Meerdere ritten zijn geheel of gedeeltelijk komen te vervallen. De omzet is hierdoor minder, maar het effect op de inkomsten is beperkt doordat inkomsten uit (jaar-) abonnementen doorlopen.

Beroepsgoederenvervoer
Ook het beroepsgoederenvervoer krijgt het zwaar. Zo voorspelt de Rabobank een daling van 20% in Q2 van 2020.

Door bovenstaande ontwikkelingen door corona laat ook de transportsector in het geheel een krimp zien van 3%.

Blog

De agrarische sector en de foodsector
Agrarische sector en foodsector hebben lagere omzetten

De maatregelen om verspreiding van het coronavirus in te dammen hebben geleid tot sterk lagere omzetten in deze sectoren.

Sierteelt
Vooral de sierteelt (snijbloemen, sierplanten, bomen en bollen) ondervindt veel last van de coronacrisis. Door sluiting van winkels, uitval van verkoopkanalen, vermindering van festiviteiten en verstoring van de distributie is de vraag in de meeste landen volledig ingestort.

Foodservice
Ook de  foodservice heeft te maken met groot omzet verlies.
Door de sluiting van horeca en recreatie, het verbieden van events en het stilvallen van openbaar vervoer is sprake van grote omzet verliezen bij bedrijven die food gerelateerde producten leveren aan deze gelegenheden. Voor sommige foodservice ondernemingen is de omzet zelfs stilgevallen.

Voedselproductie
De voedselproductie blijft echter op peil. Supermarkten en speciaalzaken zien een sterke omzet groei door het hamstergedrag in de eerste weken van de COVID-19 uitbraak. Ook eten consumenten meer thuis.

Arbeid
De food gerelateerde sectoren staan  voor flinke uitdagingen als het gaat om arbeid. In bijvoorbeeld de horeca of evenementenbranche is door gebrek aan omzet minder werk, waardoor veel flexibele krachten op dit moment thuis zitten. In de agrarische sector en bij slachterijen zorgt het vertrek van arbeidsmigranten voor een tekort aan personeel.

Voor deze sectoren zorgt de coronacrisis voor een minimale daling van 3% in 2020 en in de horeca zelfs voor een daling van 4%.

De bouwsector
De bouwsector wordt hard getroffen door de coronacrisis

Naast de beleidsmaatregelen rondom stikstof en PFAS krijgt de bouw nu te maken met de gevolgen van de corona-uitbraak. Zo heeft ook de bouw te maken met:

 • Een tekort aan arbeidskrachten omdat veel arbeidsmigranten naar huis keren.
 • Toeleveringsproblemen van producten uit het buitenland.

Hiernaast heeft de bouw door de COVID-19 te maken met:

 • Vertragingen bij het aanvragen van bouwvergunningen en bij het opstarten van nieuwe projecten.
 • Nieuwe opdrachten worden deels of tijdelijk on hold gezet.

Op korte termijn is de impact te overzien. Maar op langere termijn is de sector  kwetsbaar. De Rabobank voorspelt voor deze sector een krimp van 4% in 2020. Al komt dit niet alleen door corona. Eerder werd al rekening gehouden met een krimp in deze sector door stikstof en PFAS.

Onze sectorspecialisten staan voor u klaar

Wij zijn ons ervan bewust dat veel sectoren geraakt worden door de coronacrisis. Onze sectorspecialisten zijn er om juist nu, in deze uitdagende tijden, u te helpen waar nodig. Zo is lease juist in deze tijd een interessante optie voor uw klanten. Door te leasen behouden zij hun liquiditeiten. Het kapitaal kunnen ze reserveren als buffer of inzetten voor investeringen voor andere bedrijfsactiviteiten. Neem contact gerust contact op met onze sectorspecialisten. Wij denken graag met u mee waar mogelijk.


Bronnen:

https://economie.rabobank.com/publicaties/2020/maart/sectorprognoses-productiedalingen-in-veel-sectoren-door-coronavirus/

https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/coronacrisis/coronacrisis-treft-food-en-agri/

https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/bouw/de-7-belangrijkste-vragen-over-corona-in-de-bouw/