EIB steunt Rabobank en DLL ten behoeve van Nederlands MKB en midkaps

sep 21, 2015
Nieuws

Vanochtend heeft de Europese Investeringsbank (EIB) een overeenkomst ondertekend met Rabobank en DLL voor meer steun aan Nederlandse MKB- en midkapbedrijven. Dankzij deze kredietfaciliteit zal in totaal EUR 400 miljoen beschikbaar worden gesteld aan Nederlandse ondernemingen, die hierdoor tegen lagere rente kunnen lenen.

Deze faciliteit volgt op de eerdere overeenkomst die in juni werd ondertekend en is bedoeld als aanmoediging voor Nederlandse bedrijven die investeringen nodig hebben om zich verder te ontwikkelen. Dankzij de EIB zullen naar schatting zo’n 300 ondernemers kunnen profiteren van een rentekorting middels deze faciliteit. Het totaalbedrag wordt gesplitst tussen Rabobank en DLL, die ieder EUR 200 miljoen lenen.

“Als gevolg van de economische neergang hebben veel middelgrote en kleine bedrijven moeilijke tijden gehad. Het is dan ook goed nieuws dat in veel sectoren ondernemingen weer aan het groeien zijn. Mede daarom komt deze overeenkomst met de EIB dan ook op het juiste moment en zal ze het de klanten van de Rabobank makkelijker maken om nieuwe kansen te zoeken” zei Jan van Nieuwenhuizen, directielid van de Rabobank.

De eerste kredietfaciliteit van dit type werd in 2009 overeengekomen. Sindsdien heeft de Rabobank, middels EIB-faciliteiten, een lening kunnen verstrekken aan meer dan 1.400 bedrijven in het MKB, die samen voor 14.000 banen in Nederland zorgen. De meeste leningen gingen naar de landbouw- en voedingsmiddelensector, maar alle sectoren maken er aanspraak op.

Deze faciliteit is bedoeld als aansporing voor Nederlandse ondernemers om te investeren "
Nieuws

DLL, een wereldwijde verstrekker van op assets gebaseerde financiële oplossingen, is in meer dan 35 landen actief en werkt in 9 Europese landen met de EIB samen. De meest recente faciliteit met DLL in Nederland had een totale waarde van EUR 300 miljoen, waardoor liefst 385 contracten voor verschillende projecten konden worden getekend, wat het belang van de operatie demonstreert. Aangezien DLL toezegde het bedrag zelf te verdubbelen, was de totale impact van de faciliteit op de Nederlandse economie tenminste EUR 600 miljoen.

Milko Wijckmans, algemeen directeur van DLL in Nederland voegt toe: “Het is een van onze leidende principes om geïntegreerde financiële oplossingen te leveren die goed zijn voor het bedrijfsleven en het ondernemingsklimaat versterken. Dankzij de steun van de EIB kunnen we Nederlandse ondernemers hun bedrijven verder laten ontwikkelen en daardoor een positieve bijdrage leveren aan de nationale economie.”

“Deze faciliteit is bedoeld als aansporing voor Nederlandse ondernemers om te investeren”, zegt Vice-President Pim van Ballekom: “Dit soort operaties laat zien hoe EIB-investeringen op tastbare en effectieve wijze de lokale economie steunen. Het geld is er, nu is het aan Nederlandse bedrijven om het naar hun voordeel te gebruiken.”

Criteria
De rentekorting is beschikbaar voor bedrijven met minder dan 3.000 werknemers. Zodoende kunnen MKB- en midkap bedrijven ervan gebruik maken. De maximale totale investeringen mag niet groter zijn dan EUR 25 miljoen.

Liezelotte Rijk

PR

Neem contact met mij op via LinkedIn of stuur me een e-mail