Hoe minimaliseert u de impact van corona op uw bedrijf?

jun 02, 2020
Blog

Corona heeft niet alleen ingrijpende gevolgen voor onze gezondheid en de gezondheidszorg. Er wordt ook een grote impact verwacht op de economie en onze maatschappij. Om te voorspellen welke gevolgen dit zijn, is het nog te vroeg. Maar het is zeker, dat alle bedrijven in bepaalde mate geraakt worden. Wacht daarom niet te lang met maatregelen en acties om de impact van deze pandemie op uw bedrijf te minimaliseren. Maar wat kunt u doen? Welke stappen kunt u nu al zetten?

Uw bedrijf succesvol door de recessie leiden, en daarnaast zorgen dat uw bedrijf klaar is voor de ‘nieuwe toekomst’. Dát willen we allemaal wel in deze lastige tijden. Scenarioplanning lijkt het sleutelwoord. Althans, hier spreken grote, gerenommeerde accountancy- en advieskantoren zoals PwC Nederland en BDO accountants en adviseurs over. Wat hiermee bedoeld wordt? Wij vatten het hieronder voor u samen.

Wat is scenarioplanning?

Scenarioplanning bestaat uit drie pijlers;

  1. Beschrijf de mogelijke scenario’s op basis van de situatie, inclusief onzekerheden: De scenario’s hangen sterk af van de sector waarin u actief bent. Zo zal de impact in de agrarische sector waarschijnlijk sterk afwijken van de impact voor de zakelijke dienstverlening. Maar ook binnen sectoren zullen verschillen te zien zijn. Om uw bedrijf voor te bereiden op de toekomst, is het belangrijk om verschillende scenario’s te bepalen, van ‘best case’ tot ‘worst case’.
  2. Breng, per scenario, de financiële en operationele gevolgen in kaart: De verschillende scenario’s zullen voor andere gevolgen zorgen, zowel op operationeel als op financieel vlak. Probeer de gevolgen voor uw bedrijf in te schatten op basis van de geschetste scenario’s. 
  3. Acties om de impact te beperken: Op deze laatste pijler heeft u als ondernemer direct invloed. Hier kunt u handelen om de negatieve impact te minimaliseren, maar ook om juist kansen te benutten.

Hoe helpt scenarioplanning uw bedrijf de crisis te overleven?

Scenarioplanning geeft u wat meer houvast. U kiest de stappen om op korte termijn de juiste bedrijfsstrategie te bepalen, en een tekort aan liquide middelen te voorkomen. Daarna bereidt u uw organisatie voor op de toekomst. U gaat dan kijken naar de verschillende focusgebieden die op uw bedrijf van toepassing zijn. U bepaalt de nodige aanpassingen, verbeteringen en mogelijkheden voor de (middel-)lange termijn. Richt u dus niet om alleen op een risico analyse, maar creëer een toekomstbeeld waarmee u inspeelt op alle focusgebieden van uw bedrijf.

Welke focusgebieden gebruikt u voor een succesvolle scenarioplanning?

Voor een goede voorbereiding tijdens en na de coronacrisis, vatten we voor u per gebied samen hoe u hier invulling aan kunt geven.

Crisismanagement & liquiditeit

De coronacrisis heeft waarschijnlijk direct invloed op uw bedrijf. En dat terwijl uw huidige bedrijfsstrategie en -plannen niet zijn voorbereid op deze snelle veranderingen. In een crisis als deze is vastberadenheid, direct handelen en standvastig leiderschap essentieel. Het eerste aandachtspunt is de liquide positie van uw bedrijf. Bekijk de mogelijkheden binnen en buiten uw bedrijf om de liquiditeit op peil te houden. De vele steunpakketten en aangepaste belastingmaatregelen kunnen u hierbij helpen. Ook communicatie naar interne en externe stakeholders heeft focus in deze eerste fase van de crisis. En ga van start met scenarioplanning.

Personeel & HR beleid

Personeel vormt voor de meeste bedrijven een belangrijk fundament. Corona heeft flinke invloed op de samenleving. Bescherm daarom het fysieke en mentale welzijn van uw medewerkers. Communiceer duidelijk en effectief. Medewerkers zijn graag productief en daarom is het van belang de continuïteit van werk zoveel mogelijk te handhaven of voor alternatieven te zorgen. Maar ook uw HR beleid verdient aandacht. Door tijdig na te denken over uw personeelsplanning (op-/afschalen) in combinatie met uw bedrijfsstrategie kunt u zich voorbereiden op een herstellende markt.

Operationele verbeteringen

Ondanks dat de effecten van de crisis nog niet duidelijk zijn, zullen deze ongetwijfeld invloed hebben op de bedrijfsprocessen. Vaak loont het om operationele verbeteringen direct en (ver)snel(d) door te voeren. Denk hierbij ook goed na over de situatie ná de crisis. Neem geen overhaaste beslissingen en zorg ervoor dat uw productiecapaciteit en dienstverlening ook dan nog toereikend zijn.

Herzien van uw strategie

Hoewel onzeker is wanneer we het coronavirus onder controle hebben, zal uiteindelijk de crisissituatie afvlakken. Beperk de impact van de crisis op de resultaten van uw onderneming door op tijd naar hernieuwde (markt)strategieën te kijken. Denk hierbij aan uw bedrijfsstrategie en klantstrategie. Pas de commerciële activiteiten aan op de nieuwe werkelijkheid en denk na over digitale optimalisatie.

Maak u klaar voor de toekomst

Kijkend naar de toekomst, zou u nu al maatregelen moeten nemen om uw bedrijf voor te bereiden op de nieuwe werkelijkheid. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Probeer vooral na te denken over uw bedrijf, mee te bewegen met de situatie en keuzes te maken die u zoveel mogelijk baseert op gegronde informatie. Door nu al beslissingen te nemen die uw bedrijf nodig heeft, houdt u uw onderneming gezond tijdens een recessie. En het zorgt voor een minimale negatieve impact van deze crisissituatie.

De corona crisis doorstaan?

Bekijk onze tips uit het verleden om een crisis goed door te komen.

Lees verder