Wel winst, maar geen geld bij ziekenhuizen: de doodsteek voor innovatie

door: Benno Dijkers okt 14, 2019
Blog

De recent verschenen ZorgRating benchmark laat zien dat ziekenhuizen vorig jaar betere financiële resultaten boekten dan de jaren ervoor. Een mooie ontwikkeling, maar toch eindigt de positieve berichtgeving met een zorgwekkende kanttekening: de liquiditeitsposities verslechteren jaar na jaar. Over de gevolgen daarvan kopte het Algemeen Dagblad eerder deze week. Elf Nederlandse ziekenhuizen staan aan de rand van de (financiële) afgrond.

Winst betekent dus duidelijk niet automatisch dat er meer geld beschikbaar is. Sterker nog, met de beschikbare liquiditeit (de operationele kasstroom) staat de bedrijfsvoering al jaren onder druk. Het gevolg van de krap-bij-kas-situatie is dat er minder geld is om te investeren, te innoveren en te excelleren.

Negatieve invloeden
Natuurlijk is een winstgevende exploitatie iets om te koesteren. Het laat zien dat ziekenhuizen erin slagen hun continuïteit op duurzame wijze te borgen.
De kaspositie wordt daarentegen, hoe tegenstrijdig het wellicht ook klinkt, sterk negatief beïnvloed door hoge investeringen in bijvoorbeeld vastgoed en vorderingen op de zorgverzekeraars. Dit alles bij elkaar opgeteld leidt ertoe dat er minder geld beschikbaar is voor de medische apparatuur waarmee een ziekenhuis zich écht kan onderscheiden en zich strategisch kan positioneren met het oog op optimale patiëntenzorg.

In de knel
Want waarmee zet je jezelf als ziekenhuis op de kaart richting stakeholders, zorgverzekeraars en patiënten? Dat is toch wel met prestaties op het vlak van innovatie en value based healthcare. Helaas zorgt het steeds nijpendere tekort aan financiële middelen ervoor dat ziekenhuizen investeringen in bijvoorbeeld nieuwe apparatuur noodgedwongen voor langere tijd uitstellen. En dat terwijl juist nieuwe behandelmethoden een enorme verbetering in kwaliteit van zorg kunnen bewerkstelligen. Niet alleen zijn ze effectiever en doelgerichter voor de patiënt, ook als het gaat om efficiëntie en de kosten per gebruik, zijn de verschillen vaak significant in vergelijking met huidige apparatuur. Dan laten we de stijgende onderhoudskosten van verouderde apparatuur nog buiten beschouwing.

Conclusie is dat de krimpende kasstroom ziekenhuizen de keuze voor tijdwinst, lagere kosten en een positionering als topziekenhuis ontneemt. Bovendien weerhoudt een krimpende kasstroom ziekenhuizen van een efficiëntere inzet van zorgpersoneel, kostenreductie, hogere patiënttevredenheid, een beter imago en ga zo maar door.

Blog

Druk van de ketel
Steeds meer ziekenhuizen zijn daarom serieus op zoek naar nieuwe manieren om hun organisatie niet slechts toekomstbestendig, maar juist toekomstgericht te maken. Daarvoor zijn nieuwe businessmodellen nodig die op hun beurt vragen om financiering. Leasing wint hierin steeds meer terrein en is een perfect instrument om ruimte te creëren in de cashflow en tegelijkertijd innovatie te stimuleren. Op korte én lange termijn. Nieuwe apparatuur kan met behulp van leasing wel aangeschaft worden, zonder dat het de liquiditeit onder druk zet. Nog een stapje verder gaat leasing volgens een pay-per-use principe. Ongeacht de leasevorm, profiteren specialist en patiënt van nieuwe mogelijkheden met beter resultaat.

Voordelen van leasing
Concreet draagt leasing op de volgende manieren bij aan het terugdringen van het cashflowprobleem van ziekenhuizen:

Leasing gaat gepaard met actief portfoliomanagement waardoor effectiviteit en efficiëntie in het gebruik van de medische apparatuur wordt verhoogd.

  • Leasing biedt transparantie op het gebied van kosten.
  • Leasing maakt kosten voorspelbaar.  
  • Leasing creëert flexibele betaalstromen.
  • Leasing zorgt voor slechts een beperkte druk op de operationele kasstroom.
  • Leasing maakt de meest geavanceerde technologieën en innovatieve apparatuur eenvoudig toegankelijk, ook voor kleinere ziekenhuizen.

Kortom, om tot een duurzame bedrijfsvoering te komen zijn winst en geld voor innovatie noodzakelijk. Leasing kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Het biedt het beste van twee werelden: minder druk op de aanwezige liquiditeit én de mogelijkheid om het innovatiepotentieel maximaal te benutten. Iedereen is winnaar, zowel het ziekenhuis als de zorgprofessional en de patiënt.

Bekijk het volledige ZorgRating onderzoek naar de financiële gezondheid van ziekenhuizen hier. Lees hier het artikel in Algemeen Dagblad.

Benno Dijkers

Business Development Manager Healthcare

Meer weten over onze mogelijkheden in healthcare? Neem gerust contact met mij op.