Drie trends die de voedingsindustrie vorm gaan geven in de toekomst

dec 9, 2020

Blog

Het huidige wereldwijde voedselsysteem is niet toereikend om te voldoen aan de snelle groei van de wereldbevolking, de klimaatuitdagingen en zowel de toenemende honger als obesitas problematiek. De klantbehoefte voor voedsel blijft veranderen.

Volgens de (Food & Agricultural Organization of the United Nations) zal de landbouw om aan de groeiende vraag te voldoen (9 miljard mensen in 2050) bijna 50 procent meer voedsel, veevoer en biobrandstof moeten produceren dan in 2012.

De FAO denkt dat de huidige systemen in staat zijn om voldoende voedsel te produceren. Om dit op een duurzame manier te doen, zal een grote verandering nodig zijn. DLL, een dochteronderneming van de Rabobank, en een toonaangevende aanbieder van financieringsoplossingen voor de food & agrarische sector, heeft drie trends geïdentificeerd waarop de sector zal moeten inspelen om op een duurzame manier waarde te blijven creëren.

Veranderende wensen en behoeften van klanten
Gezondheid en welzijn is een trend die al enkele jaren wereldwijd de drijvende kracht is achter veranderingen in de voedingssector. Mensen zijn meer en meer gefocust op het behoud van een goede gezondheid, waar gezonde voeding en een passend eetpatroon onderdeel van uitmaken. We denken dat deze trend zelfs nog belangrijker is geworden door de huidige pandemie en dat de nieuwe situatie ook na afloop van de pandemie de norm zal blijven.

Geschat wordt dat de vraag naar plantaardig en proteïne rijke voeding wereldwijd met 80% zal toenemen ten opzichte van het huidige niveau. Dit is een gevolg van een snel groeiende bevolking, verstedelijking en stijgende inkomens. Ondanks dat de wereldwijde vraag naar voeding in het algemeen naar verwachting met 70% zal stijgen in 2050, zal de sector niet in staat zijn om aan de toekomstige vraag voor plantaardige eiwitrijke voeding te voldoen. Alternatieven voor vlees en vis worden populairder. Dit is een ander voorbeeld van de veranderende consument en haar voorkeuren. Vanaf 2015 is het aantal startups in plantaardige alternatieven voor vlees gegroeid naar een omzetwaarde boven 125 miljoen dollar. Daarbij zijn de investeringen in technieken binnen deze sector tussen 2018 en 2019 met 85% gestegen. Om te kunnen concurreren, breiden traditionele voedselproducenten hun aanbod aan plantaardige, proteïnerijke producten uit. Dit doen ze door kleine bedrijven over te nemen die hun eigen nichemarkten hebben gecreëerd. Zo heeft Nestlé bijvoorbeeld Sweet Earth overgenomen om haar productportfolio in plantaardige eiwitten uit te breiden. Hoewel we een toekomst tegemoet gaan met een afnemende vleesconsumptie, is er nog een lange weg te gaan. Plantaardige alternatieven voor vlees hebben nog steeds minder dan 1% van het marktaandeel binnen de Amerikaanse vleesindustrie en bedrijven hebben moeite om op te schalen en de prijszetting ten opzichte van traditioneel vlees.

COVID-19 heeft ook de behoefte aan transparantie binnen inkoop, productie en de hele toeleveringsketen versterkt. Blokchain technology is een belangrijke drijfveer. Verwacht wordt dat tegen 2022 blokchain zal worden opgenomen in de QR-codes op voedselverpakkingen. Hierdoor kan de consument bepaalde aspecten van zijn product volgen in de toeleveringsketen – zoals de productie, de distributie, de detailhandel en de informatie over de kwaliteitscontrole.

De groeipotentie van innovatie op het gebied van de levensmiddelentechnologie
Innovatieve technologieën blijven onze wereld hervormen en brengen kansen en bedreigingen met zich mee in elke sector, ook in de voedingsindustrie. Forbes heeft geconcludeerd dat de technologie is veranderd. Daarmee verandert ook de manier waarop we ons voedsel produceren en vinden via online toepassingen, robotica, data en verwerkingstechnieken.

Robotica
De pandemie heeft de overgang naar automatisering en robotica versneld. Dit komt de hygiëne, voedselveiligheid en kostenbeheersing ten goede. Robotics Tomorrow stelt vast: "Het aspect van het minimaliseren van de aanwezigheid van werknemers in het hele productieproces kan helpen om potentiële besmetting te minimaliseren en tegelijkertijd bedrijven helpen om de kosten te verlagen, in termen van veiligheid en andere maatregelen voor het personeel." Binnen de voedingsindustrie wordt robotica vooral toegepast voor het verpakken, produceren, palletiseren, picken en plaatsen van het product in de fabrieken.

Waar robotica vanuit budgettair oogpunt niet altijd haalbaar is geweest, dalen de kosten van deze technologie snel. Zo zegt ARK Investment Management dat de kosten van industriële robots tegen 2025 naar verwachting met 65% zullen dalen, wat resulteert in een meer betaalbare investering voor fabrikanten.

3D food printing
Automatisering draagt ook positief bij aan duurzaamheid. Zo maakt bijvoorbeeld 3D Food Printing een hoge kwaliteit en resultaat mogelijk, terwijl voedselverspilling, wat een wereldwijd probleem is, wordt beperkt. Volgens de FAO bedraagt de voedselverspilling wereldwijd een derde van de totale voedselproductie voor menselijke consumptie oftewel ongeveer 1,6 miljard ton per jaar. Naast het gebruik van 3D-printing voor prototyping, productie, mode, architectuur, geneeskunde en vele andere toepassingen, kan deze techniek ook worden gebruikt voor de productie van voedsel. Dit is een opkomende kans voor het segment.

Big data
Tot slot heeft Big Data (de grote beschikbaarheid van gegevens) een enorme invloed op het verbeteren van de consistentie en de kwaliteit van levensmiddelen. Uiteindelijk zouden de gegevens in alle stadia van de voedselvoorzieningsketen verzameld moeten worden met behulp van Internet of Things (IoT)-apparaten om deze data vervolgens zorgvuldig op te slaan en te openen met behulp van blockchain applicaties.

Automatisering blijft van cruciaal belang voor het bereiken van de noodzakelijke hoeveelheid voedsel om de groeiende wereldbevolking in hun behoefte te voorzien, zonder dat dit ten koste gaat van de volksgezondheid, de impact op het milieu of de behoefte van de consument. Een integraal onderdeel: big data is de sleutel tot betere kwaliteitsinformatie zodat betere beslissingen genomen kunnen worden.

Heroverwegen van voedselverpakkingen
De groeiende wereldbevolking legt een enorme druk op de natuurlijke hulpbronnen en onze lineaire ‘take-, make,-waste’-benadering zal niet haalbaar blijven voor toekomstige generaties. Volgens National Geographic eindigt ongeveer twee derde van de grondstoffen die we gebruiken als afval. Dit komt voornamelijk door onze lineaire productie- en consumptieprocessen. Zowel vanuit het perspectief van de consument als dat van de producent, is er een groeiende belangstelling voor duurzaamheid en het nemen van verantwoordelijkheid. Steeds meer consumenten willen het 'goed doen' en fabrikanten willen het goede voorbeeld geven vanuit de drijfveer om concurrentievoordeel te behalen

Een onderzoek van Accenture onder 6.000 consumenten in 11 landen in Noord-Amerika, Europa en Azië concludeerde dat meer dan de helft van de consumenten bereid zou zijn meer te betalen voor duurzame producten die zijn ontworpen om te worden hergebruikt of gerecycled. Verder zei bijna driekwart (72%) van de respondenten dat ze momenteel milieuvriendelijkere producten kopen dan vijf jaar geleden en 81% zei te verwachten dat ze in de komende vijf jaar meer van deze producten zullen kopen.

Stakeholders uit de voedingsindustrie zijn ervan overtuigd dat de marktvraag en de druk op het milieu, de verpakkingsindustrie blijvend zullen sturen in de richting van duurzamere verpakkingen, minder plastic, meer recycling en minder voedselafval. Jaarlijks wordt er 300 miljoen ton plastic geproduceerd waarvan de helft slechts één keer wordt gebruikt. Het plastic dat voor verpakkingen wordt gebruikt, vertegenwoordigt ongeveer 40% van het totaal en het grootste deel ervan komt op een stortplaats terecht. Dit is de reden dat de verpakkingsmaterialen en -methoden heroverwogen moeten worden en dat er nieuwe recyclingtechnieken ontwikkeld zouden moeten worden. In dat opzicht staat de voedselverpakkingsindustrie aan de vooravond van een belangrijke transformatie. Namelijk een essentiële transformatie om beter te kunnen anticiperen op kansen vanuit de consument en het milieu. Daarvoor zal gebruik gemaakt worden van automatisering, robotica en big data om op een duurzame manier aan de toekomstige vraag naar voedsel te kunnen voldoen.

Als u vragen heeft hoe een financiering uw bedrijf in de voedings- of verpakkingsindustrie kan ondersteunen, of om de wensen en behoeften van uw klanten te vervullen, neem dan contact met ons op, of kijk op onze website voor meer informatie.