Clean Technology

Finansiering av en bedre fremtid

Skaper merverdi for miljøet

Vi er ekstra stolte når vi finansierer prosjekter som gir mindre negativ påvirkning på miljøet. Det kan være en løsning som fremmer energieffektivitet, bruk av alternative energikilder, mindre karbondioksidutslipp eller som fokuserer på varigheten til våre naturressurser. Det finnes mange unike løsninger for produkter, tjenester og metoder som ikke bare høyner gevinsten eller forbedrer resultatene, men fremfor alt samtidig reduserer energiforbruket eller gir mindre avfall og forurensning. Mindre negativ miljøpåvirkning, rett og slett. Det liker vi på DLL.

Fakta om clean technology

  • Positiv miljøpåvirkning
    På ett år har utstyr som vi finansierer innenfor ren teknologi, hatt samme positive miljøpåvirkning som det gir å plante 700 000 trær i løpet av en tiårsperiode.
  • Fornybare ressurser
    Vi fortsetter å vokse når det gjelder finansiering av nye teknologiske løsninger for energieffektivitet, rensing av vann og andre fornybare ressurser.
  • Reduserte CO2-utslipp
    Det finansierte utstyret innenfor ren teknologi i 2013, reduserte karbondioksidutslippene like mye som 90 km2 furuskog.

En god innsikt i din virksomhet

Eliminerer høye startkostnader

Ved investeringer innen ren teknologi kan det ta noe tid før besparelsene man får blir synlige. DLLs løsninger eliminerer høye startkostnader og gjør overgangen til fornybar teknologi enklere.

enOverviewBuildingAtNight300x200

Lysere fremtid

Belysning kan stå for opptil 50 % av kostnadene på et kontor, og her finnes det muligheter for bedrifter å spare penger.

enOverviewSolarPanels300x200

Solenergi

Det globale solenergimarkedet vokser med 18 % per år, og synkende priser gjør markedet enda mer attraktivt og tilgjengelig for alle.

Våre løsninger

seOverviewCleanTechnologySolarpanel300x200

Kundetilpassede løsninger

Strukturer og vilkår er tilpasset de særskilte behovene virksomheten har innenfor ren teknologi

enOverviewWorkerOnLadder300x200

Delbetalinger

Finansiering med delbetalinger er perfekt for en prosjektbasert løsning som installeres over lengre tid.

Life Cycle Asset Management

LCAMcmyk_IT_v8

En forretningsmodell basert på kunnskapen om at sluttbrukere ønsker nytten av utstyret, fremfor å kjøpe eller eie det, og der produsenten håndterer utstyrets livssyklus fra produksjon til avhending.

DLL | DanielWithfeldt180x180

Daniel Withfeldt

Key Account Manger Healthcare & Clean Technology Nordics

Kontakt meg for mer informasjon.

Beklager. Noe har gått galt. Vi kunne ikke sende e-posten. Prøv på nytt senere.