Samfunnsansvar

En bedre verden står i fokus for alt vi gjør.

Samarbeider for en bedre verden med samfunnsansvar

DLL mener at bærekraft er avgjørende for langsiktig suksess – for våre partnere, vår virksomhet og for vår verden. Vi jobber for å hjelpe partnerne våre med å oppfylle dagens behov på måter som ikke går på kompromiss av våre fremditige generasjoner. Vi holder en høy etisk standard i måten vi gjør forretninger på, og respekterer planeten vår og dens begrensede ressurser gjennom innovativ finansiering.

Vi støtter lokalsamfunnene vi opererer i gjennom å tilby finansielle tjenester, ekspertise, arbeidskraft, bistand i naturalytelser med mer. I utviklingsland bidrar vi med å utvikle og forbedre tilgangen til lokale finansielle infrastrukturer for gründere med lav inntekt, ved å tilby rådgivning om mikroleasingtjenester.

Vår forpliktelse til høy standard gjør at vi skiller oss ut fra andre

Bærekraftige forretningsløsninger

Meaningful social impact

Ansvarlig forretningsdrift

Bærekraftige forretningsløsninger

Å beskytte planeten er i vårt DNA.
Jordens ressurser er begrensede, men verdens befolkning og vår bruk av planetens ressurser øker stadig. Vår lidenskap i DLL er å kunne tilby bærekraftige forretningsløsninger gjennom finansieringsmuligheter som tilrettelegger for lavt karbonfotavtrykk og fremmer en sirkulær økonomi.


Vi respekterer planetens ressurser ved å:

  • levere betal-per-bruk-finansieringsløsninger, og bruksbaserte konsepter som fremmer renovering, gjenbruk og resirkulering av utstyr. Dette er også er kjernen i vår sirkulærøkonomiske forretningsmodell
  • fremme utnyttelse av fornybar energi gjennom vår ren teknologi-virksomhet og smartere bruk av planetens ressurser, f.eks. oppladbar teknologi som er egnet for elektrisk transport og energilagring
  • utforske nye muligheter og spore de nyeste bransjetrendene innen avfallshåndtering, ressursbevaring og andre bærekraftige innovasjoner

Betydningsfull sosial innvirkning

DLL streber etter å ha en positiv innvirkning på lokalsamfunnene vi opererer i. I tillegg til økonomiske bidrag til samfunnsinitiativer:

  • oppmuntrer vi til samfunnsengasjement ved å gi våre ansatte to fridager med lønn hvert år til å jobbe som frivillig for en selvvalgt ideell organisasjon.
  • støtter vi lavinntektsgründere og produsentsamvirkelag i utviklings markeder, slik at de kan utvide sine virksomheter og forbedre livskvaliteten ved hjelp av vårt mikroleasingprogram

Ansvarlig forretningsdrift

Vi er en ansvarlig finansiell partner og overholder de høyeste etiske standardene i måten vi driver forretninger på. Vi håndterer proaktivt miljømessig-, sosial- og styringsrisiko (ESG-risiko) i virksomheten vår. Vi tilstreber å forbedre vår innvirkningen på miljøet gjennom optimalisering av ressurser, adferdsendring og teknologisk innovasjon.


En bedre verden står i sentrum for alt vi gjør.