Våre løsninger

Produkter og tjenester

For oss er finansiering mer enn å bare låne ut penger. Vi ser det som en helhetlig løsning som skaper verdi, og bidrar til vekst og nye muligheter for våre samarbeidspartnere og sluttkunder. Vi bestreber oss på å gi bedrifter nye ideer om hvordan de kan få tilgang og bruksrett til utstyret uten å eie det. Vi kan tilby ulike, fleksible finansieringsløsninger tilpasset din bedrifts eller dine kunders behov.

Vi tilbyr bedrifter fleksible finansieringsløsninger som passer nettopp din virksomhet.

Våre løsninger

enOverviewManAtCopier300x200

Løsninger for detaljhandel, forhandlere og produsenter

Vi tilbyr fleksible finansieringsløsninger på det nordiske B2B-markedet og samarbeider med forhandlere og produsenter innen bransjer som bl.a. kontor- og IT-utstyr, helse- og omsorgssektoren, medisinsk utstyr, bygg og anlegg, samt transport. Vi kan tilby gode løsninger som er tilpasset våre samarbeidspartneres salgsformål, prosesser og distribusjonskanaler.

enOverviewAutomotiveLeasing300x200

Nordisk finansieringsselskap med global styrke

Vi er ett av få finansieringsselskaper på markedet som kan tilby samme løsninger i alle de fire nordiske landene. DLL er et heleid datterselskap av Rabobank Group, en av de 30 største finansinstitusjonene i verden. Vi har over 5000 ansatte i 30 land.

otoverviewnew4

Webløsninger

Vi har noen av markedets beste og sikreste webløsninger. Våre samarbeidspartnere kan selv velge når og hvordan de etablerer sine finansieringsavtaler – via web, i vår app eller direkte via sitt eget ordresystem. Sluttkundene våre kan enkelt signere finansieringsavtalen ved hjelp av mobil BankID.