Potensialet til Internet of Things

Verdiskapning gjennom oppkobling av enheter

Ved å hente opplysninger om bruk og kombinere dem med andre datakilder kan utstyrsbruken gjøres optimal, og det blir mulig å utvikle nye (finans) tjenester for kunden. IoT brukes til alt fra grunnleggende posisjonssporing til mer avanserte bruksbaserte områder.

Drivkraften bak IoT er sensorer. I en tidsalder da nærmest alt kan måles, er det ikke lenger nødvendig for virksomheter å anta hvordan virkeligheten ser ut - de kan lene seg til nøyaktige og umiddelbare målinger for å tilpasse virksomhet og produkter så de dekker kundenes behov best mulig. Målingene foretas med sensorer; ved hjelp av GPS-sensorer kan produsenter spore hvor utstyret befinner seg, mens andre sensorer måler temperaturer på ulike steder eller fjernleser timetellere. Alt utstyr som har eller kan utstyres med

sensorer, kan kobles til nettet og åpne Nye forretningsmuligheter for produsenter. For å holde seg oppdatert og kunne utvikle best mulige løsninger for kundene følger DLL nøye med på IoT-trendene.

DLL er høyst klar over at fremtidens IoT vil få stor betydning. Vi er opptatt av å forstå hvilke muligheter Internet of Things kan gi for leasingbransjen og kundene våre. For å følge med på trender og skaffe oss mer kunnskap om emnet IoT samarbeider DLL med Startupbootcamp IoT (www.startupbootcamp.org),

et globalt nettverk av bransjefokuserte oppstartsakseleratorer. Startupbootcamp opererer fra et London-basert senter i Shoreditch-området og hjelper hvert år ti oppstartsbedrifter med å utvikle deres idé til et drivverdig konsept.

Slik vil teknologi fungere som pådriver for den neste bølgen av sirkulær og tjenestebasert økonomi.

Bluepaper om IoT

DLL har utarbeidet bluepaperet “Tapping into the potential of the Internet of Things”. Dokumentet omfatter mønsterpraksis fra produsenter som opererer i forskjellige bransjer.
IoT brukes på forskjellig måter i den enkelte bransje. Er du interessert i hvordan foregangsselskapene bruker IoT for å utvikle forretningsprosessene sine?