Omstillingsreisen til servitization

Skiftet fra eier til bruker

Sluttbrukere i alt fra sykehusmiljøer til landbruks- og transportsektoren er alltid ute etter nye og effektive måter å få fullt utbytte av utstyret sitt på. I dag gir teknologisk utvikling og ny forretningstankegang rom for en banebrytende omstilling innen produksjonsindustrien til såkalt “servitization”.

Servitization innebærer at produsentene ikke nødvendigvis selger utstyret de fremstiller. I stedet tilbyr de mer avanserte bruksbaserte alternativer på “JIT”-basis (Just-In-Time) kombinert med vedlikeholds- og servicepakker som gjør at utstyret kan utnyttes optimalt og støttes av siste nytt innen tilbakemeldingssystemer. Sluttbrukerne får servicen de ønsker, og kan utnytte utstyret maksimalt ved behov, men slipper mange av forpliktelsene og kostnadene som følger med å eie utstyret.

For å gjøre dette mulig må DLL være behjelpelig med å tilby kundene den nye servicebaserte modellen, som i løpet av de siste årene har medført økt effektivitet og nye forretningsmuligheter for våre samarbeidspartner. DLL tilbyr fleksible leasing- og finansieringsløsninger, og vi gjør vårt ytterste for å hjelpe våre samarbeidspartner med å omstille seg til den nye praksisen. Vi kan tilby finansieringsløsninger som gjør at våre samarbeidspartneres sluttbrukere bare betaler for bruken av utstyret, mens produsentene har ansvar for service og vedlikehold.

Materiale som omhandler servitization

Slik lykkes du

Hva produsenter og forhandlere må vite før implementering av en servicebasert modell

DLL har utarbeidet en rapport om implementering av forretningsmodeller basert på servitization. I tillegg til å være en innovasjonsprosess er servitization også en omstillingsreise. For å lykkes må bedriftene utvikle den nødvendige evnen til å levere tjenester og løsninger som kan supplere det tradisjonelle produkttilbudet deres.

Risikobegrensning i forbindelse med servicekontrakter

Hva produsenter og forhandler må vite om servicebaserte kontrakter

Servitization av produsenter og forhandleres forretningsmodell er en økende trend, og de beveger seg derfor fra å selge produkter til å tilby en tjeneste.

Rapporten forklarer hvilke elementer i kontrakten som kan og skal håndteres for å begrense risikoen for at det oppstår uenigheter mellom deg og kundene.