Fleet Solutions

Få kontroll på kostnadene til maskinparken og gjør maskinparken mer effektiv.

Velg en servicepartner som prioriterer din virksomhet

Vi inngår et nært samarbeid med deg for å forstå virksomhetens unike behov. Våre eksperter skreddersyr finansieringsløsninger som skaper bedre resultater for din virksomhet, og reduserer dine samlede driftskostnader. Hos DLL kan du dra nytte av vår omfattende ekspertise innen finansiering, innovative produkter og utstyrsadministrasjons-tjenester til en rekke sektorer. Klikk på hver sektor for å lese mer.

Velg en servicepartner du kan stole på


Bransje- og aktivaekspertise


Lavere samlede eierskapskostnader (TCO)
(TCO) reduction


Lokal support over hele verden

Oppdag en bedre måte å finansiere og administrere maskinparken på.

Hver virksomhet er unik. Derfor tilbyr vi skreddersydde finansieringsløsninger og utstyrsadministasjons-tjenester som dekker dine behov. Det er mange gode grunner til å samarbeide med oss.

Finansieringsløsninger for maskinflåten
Med våre konkurransedyktige finansierings- og leasingpriser får du råd til det nyeste utstyret og den nyeste teknologien, og får mulighet til å investere i automasjon. Og med våre fleksible finansieringsløsninger kan du nøye deg med å betale for faktisk forbruk.

Utstyradministrasjons-løsninger
Reduser driftskostnadene, øk effektiviteten og få maksimalt ut av utstyrets livssyklus med våre utstyrsadministrasjonss-løsninger. Gjennom vår rådgivning og bransjeerfaring kan vi på bakgrunn av driftsdata og opplysninger om økonomi analysere flåtens nåværende utfordringer og fremtidige behov, og gi dere et uvurderlig innblikk i virksomheten.

Oppnå enklere global finansiering med hovedleasingavtaler

Det kan være en stor utfordring å skulle håndtere leasingkontrakter og betalinger for hvert enkelt merke og aktivum på alle stedene der du driver virksomhet. Vi tilbyr hovedleasingavtaler som kan omfatte flere land og regioner, merker og typer aktiva, slik at det blir enkelt å legge til nytt utstyr i maskinparken når som helst.

Føl deg trygg med en verdensledende finansieringspartner

DLL har 50 års erfaring og forstår de unike behovene til sine partnere over hele verden – og tilbyr løsninger med dokumentert effekt på virksomheters vekst.