Life Cycle Asset Management

Enkel og bærekraftig IT-livssyklus håndtering

Hvordan Life Cycle Asset Management fungerer

Ved å finansiere utstyret og registrere det i et Asset Management-system gir vi deg full kontroll og fleksibilitet. Du kan enkelt se hvor IT-utstyret befinner seg og hva kostnaden er, hvilket forenkler budsjetteringen og administrasjonen betraktelig. Når du er ferdig med utstyret, henter vi det og sørger for at det brukes om igjen. Noe som er bra både for dere og miljøet.


Do your employees have the IT equipment they need to work efficiently?


Heng med i teknologi-utviklingen

Med DLLs Life Cycle Asset Management (LCAM)-løsning kan du i 3 enkle trinn sørge for at dine medarbeideres IT utstyr er oppdatert.

shutterstock_468219911

Trinn 1: Velg IT-utstyr hos leverandøren din

Ved finansiering av utstyret hos DLL har du full fleksibilitet og kan enkelt skifte ut og legge til utstyr når behovet oppstår. Du betaler en månedskostnad og kan velge om du også vil inkludere service fra IT-leverandøren din.

shutterstock_411202138_bankid

Trinn 2: Signer leieavtalen med BankID

Leieavtalen får du av din leverandør og den signeres enklest med BankID. Følg instruksjonene i e-posten som sendes deg etter at du har akseptert ordren.

4259311695

Trinn 3: Logg på Asset Management-systemet

Vi registrerer alt IT-utstyr i Asset Management-systemet og sender deg påloggingsinformasjon. Da får du en god oversikt over utstyret og kan enkelt flytte det mellom brukere eller kostnadssteder.

Hvorfor eie når du kan leie?

Én faktura
Finansiering med DLL forenkler administrasjonen. Alt av utstyr, teknologi, vedlikehold, forsikring, tjenester og andre relaterte kostnader som du samler under én finansieringsavtale, kommer på én faktura.

Frigjør kapital
I stedet for å betale hele kostnaden for en oppgradering av foretakets IT-utstyr på én gang, sprer du med DLLs finansieringsløsning betalingen ut over en lengre periode. Det binder ikke opp noe driftskapital og leder til økt kjøpekraft.

Mer produktive medarbeidere
Akkurat når det gjelder selskapets IT-utstyr er det lurt å velge DLLs finansieringsløsning. Da legger man planer for en regelmessig oppgradering av utstyret, sprer betalingene og får som regel mye lavere supportkostnader, og dermed mer produktive medarbeidere.

Forsikring
DLL inkluderer en meget fordelaktig forsikring med lav egenandel, silk at du alltid har tilgang til utstyr som fungerer.

Fast månedskostnad
Faste betalinger gjør budsjette-ringsprosessen mer transparent og gjør det enklere å forutse kontantstrømmen.

Ta kontroll over IT-utstyret ditt med DLLs Asset Management-system

Håndter hundretalls av aktiva i ett system
Som kunde av DLL kan du få tilgang til et Asset Management-system som gjør det enkelt å få full kontroll på utstyret du har finansiert.

Registrer og oppdater nytt utstyr
Nytt utstyr kan enkelt importeres i Asset Management-systemet. Du kan raskt masseoppdatere informasjon på eksisterende utstyr.

Rapportering
For deg som bruker finnes det muligheter til å hente ut rapporter om all informasjon som finnes i systemet. Rapporten kan hentes ut både som PDF og i Excel-format.

Eget utstyr
DLL Asset Management System gir brukeren anledning til å legge til eget utstyr som ikke er finansiert av DLL, slik at man får en komplett oversikt.

Porteføljerettigheter
Med de fleksible mulighetene i vårt Asset Management System kan du sette opp din egen portefølje basert på din virksomhets struktur. Du kan justere rettigheter på individnivå for å sikrestille at alle brukere du oppretter i systemet har tilgang til korrekt utstyr, med tildelte rettigheter.

End of lease-håndtering

Sammen med sertifiserte partner tar vi hånd om det brukte IT-utstyret ditt.

Bestille retur
Når avtalen løper ut, bestill retur ved å kontakte DLLs sertifiserte samarbeidspartner. DLLs partner henter det gamle IT-utstyret hos kunden. For å beskytte utstyret hentes og transporteres det i en såkalt IT-Box eller en låsbar kasse med kodelås. Ved ankomst til Arrow blir enhetenes produkttype, serienummer og ankomstdato registrert. De blir merket med sitt eget individuelle nummer for sporbarhet i gjenbruksprosessen, samt med et prosjektnummer.

DLLs partner går igjennom produktene
Sikkerhetssletting av utstyr som inneholder data, utføres hos DLLs partner, som har høyeste sikkerhetsklassifisering. Alt personal som har adgang til anlegget og har kontakt med utstyret, har taushetsplikt.

Produktene selges videre, evt. går til miljøsertifisert gjenvinning
Enheter som har gjennomgått datasletting, funksjonstestes og rekondisjoneres i én enkelt prosess. Funksjonstestingen utføres for å klargjøre og sikre at så mange enheter som mulig gjøres tilgjengelige for gjenbruk gjennom videresalg eller gjenvinning gjennom depothåndtering. Eventuelle defekte enheter registreres og repareres i de tilfeller det kan forsvares økonomisk.

DLLs partner skriver en rapport, samt et sertifikat for sletting – for samtlige enheter. En gang per år lager de også individuelle miljørapporter der det fremgår hvor mange enheter som gjenbrukes eller miljøsaneres i løpet av året, samt hvilke miljøbesparelser de har bidratt med i forbindelse med fossilt drivstoff og CO2.

Tomas Harttio

Manager Asset Sales Sweden & Nordic Coordinator

Kontakt meg hvis du vil vite mer om LCAM

Beklager. Noe har gått galt. Vi kunne ikke sende e-posten. Prøv på nytt senere.