William F. Stephenson

Chief Executive Officer and Chairman of the Executive Board DLL

Bill StehpensonBill Stephenson ble utnevnt til administrerende direktør og leder av DLLs hovedstyre i juni 2014. Han er ansvarlig for gjennomføringen av selskapets strategiske planer, som lar DLL levere integrerte finansløsninger til produsenter og distribusjonspartnere i over 35 land verden rundt. Under Stephenson ledelse har DLL skjerpet fokuset på kjernevirksomheten innen leverandørfinans i åtte viktige bransjesektorer: Mat, landbruk, kontorteknologi, konstruksjon, transport, industri, helsevesen og rengjøringsteknologi.

Stephenson har hatt flere lederstillinger siden han ble ansatt i DLL i 1987. Han har spilt en sentral rolle i utviklingen av DLL som en global markedsleder innen bransjene leverandørfinans og utstyrsleasing. Før han tiltrådte som administrerende direktør var Stephenson Chief Commercial Officer og medlem av hovedstyret, med ansvar for markedsstrategi på tvers av alle bedriftens virksomheter.

I 2016 satt Stephenson som styreleder i Equipment Leasing and Finance Association (ELFA). Han har gjennom hele karrieren vært en aktiv deltager i flere ELFA-komiteer og er et tidligere medlem av Equipment Leasing and Finance Association (ELFA)s forstanderskap. Stephenson er mottaker av «Lifetime Achievement Award» fra magasinet Leasing Life og ble listet på Leasing Lifes «Power 50»-liste, som uthever de mest innflytelsesrike personene i det europeiske markedet for leasing og aktivafinans.

Han er en anerkjent bransjeekspert med over 25 års erfaring innen leverandørfinans. Han er en sterk talsmann for bedrifters samfunnsansvar og en hyppig taleholder ved bransjesamlinger over hele verden. Stephenson mottok en Bachelor of Science i Business ved Florida State University og er utdannet ved Harvard Business School sitt Advanced Management Program. I 2016 ble han innfelt i College of Business Hall of Fame ved Florida State University.