Regler og forskrifter


DLL er strengt forpliktet til å drive sin virksomhet i henhold til, og i samsvar med, til de enhver tid gjeldende lover og regler, så vel som generelt aksepterte regler og standarder for forretningsføring i de land og lokalsamfunn vi er tilknyttet. 

Pågående prosjekter