DLL samarbeider med Startupbootcamp IoT

IoT er ingen fremtidstrend, men noe som skjer her og nå. Mange selskaper har allerede tatt i bruk IoT, noen som foregangsselskaper, andre som følgere. DLL er av den bestemte oppfatning at den yngre generasjonen vil drive innovasjon innen IoT i mange tiår fremover, og er opptatt av å forstå hvilke muligheter dette gir for kundene og selve leasingbransjen.

For å få en bedre forståelse av IoT og involvere seg tett i den nyeste utviklingen har DLL inngått samarbeid med Startupbootcamps IoT-program i London. Startupbootcamp er et globalt nettverk av bransjefokuserte oppstartsakseleratorer. Startupbootcamp opererer fra et London-basert senter i Shoreditch-området og hjelper hvert år ti oppstartsbedrifter med å utvikle dere idé til et drivverdig konsept.

Samarbeid om Internet of Things