Iman Eddini

Chief Human Resources Officer (CHRO) og hovedstyremedlem

Iman Eddini ble utpekt til HR-sjef (Chief Human Resources Officer) og medlem av hovedstyret for DLL i september 2022. I denne stillingen er hun ansvarlig for selskapets HR-organisasjon.

Før hun ble ansatt i DLL, jobbet Eddini for Rabobank, hvor hun var global HR-leder (Global HR Leader) for Rabobank Wholesale og Rural, som omfatter mer enn 35 000 ansatte i 44 land. I denne rollen var hun også leder for bankens programmer for talentutvikling og mangfold, likestilling og inkludering. Som en aktiv og engasjert strategisk partner i bedriften spilte hun en avgjørende rolle i utviklingen av et globalt program for bedriftsledelse.

Før hun ble med i Rabobank i 2017, var Iman Eddini HR-leder hos KPN, en av de største tjenesteleverandørene for telekommunikasjon, internett og forretningsnettverk i Vest-Europa, hvor hun hadde overoppsyn med omformingen av kultur- og ledelsesteamene. Hun var også HR-sjef (Chief Human Resources Officer) hos HEMA, en stor detaljhandler med mer enn 10 000 ansatte og 600 butikker i Nederland, Belgia, Frankrike, Spania og Storbritannia.

Eddini er utdannet innen Human Resources, og har også studert internasjonalt lederskap ved IMD (Sveits), London Business School (Storbritannia) og University of Michigan Ross School of Business (USA).