Samfunnsansvar

En bedre verden står i fokus for alt vi gjør.

  Samarbeider for en bedre verden med samfunnsansvar

  DLL mener at bærekraft er avgjørende for langsiktig suksess – for våre partnere, vår virksomhet og for vår verden. Vi jobber for å hjelpe partnerne våre med å oppfylle dagens behov på måter som ikke går på kompromiss av våre fremditige generasjoner. Vi holder en høy etisk standard i måten vi gjør forretninger på, og respekterer planeten vår og dens begrensede ressurser gjennom innovativ finansiering.

  Vi støtter lokalsamfunnene vi opererer i gjennom å tilby finansielle tjenester, ekspertise, arbeidskraft, bistand i naturalytelser med mer. I utviklingsland bidrar vi med å utvikle og forbedre tilgangen til lokale finansielle infrastrukturer for gründere med lav inntekt, ved å tilby rådgivning om mikroleasingtjenester.

  Vår forpliktelse til høy standard gjør at vi skiller oss ut fra andre


  icon showing 3 leaves on a branche

  Bærekraftige forretningsløsninger


  icon showing two hands shaking in a hart shape

  Meaningful social impact


  icon of a globe held by two hands

  Ansvarlig forretningsdrift

  Bærekraftige forretningsløsninger

  Å beskytte planeten er i vårt DNA.
  Jordens ressurser er begrensede, men verdens befolkning og vår bruk av planetens ressurser øker stadig. Vår lidenskap i DLL er å kunne tilby bærekraftige forretningsløsninger gjennom finansieringsmuligheter som tilrettelegger for lavt karbonfotavtrykk og fremmer en sirkulær økonomi.


  Photo of finger pressing a recyle icon

  Vi respekterer planetens ressurser ved å:

  • levere betal-per-bruk-finansieringsløsninger, og bruksbaserte konsepter som fremmer renovering, gjenbruk og resirkulering av utstyr. Dette er også er kjernen i vår sirkulærøkonomiske forretningsmodell
  • fremme utnyttelse av fornybar energi gjennom vår ren teknologi-virksomhet og smartere bruk av planetens ressurser, f.eks. oppladbar teknologi som er egnet for elektrisk transport og energilagring
  • utforske nye muligheter og spore de nyeste bransjetrendene innen avfallshåndtering, ressursbevaring og andre bærekraftige innovasjoner

  Betydningsfull sosial innvirkning

  DLL streber etter å ha en positiv innvirkning på lokalsamfunnene vi opererer i. I tillegg til økonomiske bidrag til samfunnsinitiativer:

  • oppmuntrer vi til samfunnsengasjement ved å gi våre ansatte to fridager med lønn hvert år til å jobbe som frivillig for en selvvalgt ideell organisasjon.
  • støtter vi lavinntektsgründere og produsentsamvirkelag i utviklings markeder, slik at de kan utvide sine virksomheter og forbedre livskvaliteten ved hjelp av vårt mikroleasingprogram

  Micro-leasing in Rwanda

  Ansvarlig forretningsdrift

  Vi er en ansvarlig finansiell partner og overholder de høyeste etiske standardene i måten vi driver forretninger på. Vi håndterer proaktivt miljømessig-, sosial- og styringsrisiko (ESG-risiko) i virksomheten vår. Vi tilstreber å forbedre vår innvirkningen på miljøet gjennom optimalisering av ressurser, adferdsendring og teknologisk innovasjon.


  Van raak beets harvesting

  En bedre verden står i sentrum for alt vi gjør.