Wyłączenie odpowiedzialności DLL

Informacje podawane przez firmę De Lage Landen International B.V. (w dalszej części – DLL) na jej stronach lub za pośrednictwem nich (dotyczy też łączy do stron innych firm) nie stanowią oferty ani żadnego rodzaju usługi finansowej. Firma DLL pozyskuje informacje ze źródeł, które są uznawane za wiarygodne, jednak nie może zagwarantować ich dokładności lub kompletności. Podane informacje są ogólne i mogą ulec zmianie w dowolnej chwili bez powiadomienia.

Podane informacje nie powodują przeniesienia żadnych praw. Ani firma DLL, ani żaden inny dostawca informacji dla tych stron nie będą odpowiedzialni za treści bądź informacje podane na stronach lub za ich pośrednictwem. Firma DLL nie będzie odpowiedzialna za treści na stronach, których nie prowadzi, ani na tych, do których prowadzą łącza z jej stron lub z których prowadzą łącza do jej stron. Osoby pobierające informacje ze stron – zwane dalej użytkownikami – są odpowiedzialne za ich dobór i sposób wykorzystania. Informacje są przeznaczone wyłącznie do wykorzystania przez użytkowników i nie można ich przenosić, kopiować, przetwarzać ani rozpowszechniać. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania instrukcji firmy DLL dotyczących ich wykorzystania.

Stosuje się prawo holenderskie.