Kodeks Postępowania

Firma DLL jest mocno zaangażowana w prowadzenie działalności w sposób uczciwy i zgodny z literą prawa oraz innymi ogólnie przyjętymi zasadami i normami postępowania w biznesie w krajach a także społecznościach, w których działamy. Te generalne standardy są odzwierciedlone w Kodeksie postępowania DLL oraz w powiązanych z nim politykach grupowych.

Wszelkie pytania dotyczące Kodeksu Postępowania DLL lub niniejszego dokumentu należy kierować do lokalnego przedstawiciela ds. zgodności. Jeśli chcesz zgłosić bezpośrednio do DLL problem związany z domniemanym naruszeniem naszego Kodeksu Postępowania, możesz to zrobić kontaktując się bezpośrednio z naszym Działem Zgodności Grupy za pośrednictwem następującego adresu poczty elektronicznej: globalconduct@dllgroup.com

Speak Up

Dysponowanie solidnym systemem zgłoszeń pozwalającym wysłuchać każdej osoby, która ma obawy lub podejrzenia dotyczące potencjalnego naruszenia prawa, naruszenia zasad firmy lub nieetycznego zachowania, jest dla nas niezwykle ważne. Firma DLL zobowiązuje się do wysłuchania wszelkich obaw i podejrzeń oraz podejmowania stosownych działań.

Nasze wartości są zakorzenione w poszanowaniu innych. Zachęcamy do zabierania głosu w obliczu mobbingu, dyskryminacji, nadużyć władzy, nękania, oszustw, korupcji, konfliktów interesów i wszelkich innych zachowań, które stoją w sprzeczności z Kodeksem postępowania. Postaramy się uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby przedsiębiorstwo było zarządzane zgodnie z naszymi zobowiązaniami do przestrzegania zasad etyki. Możesz nam pomóc osiągnąć ten cel.

Jeśli chcesz zgłosić obawę dotyczącą potencjalnego naruszenia naszych zobowiązań do przestrzegania zasad etyki, możesz skorzystać z linii Speak Up i jednego z następujących bezpośrednich kanałów:

 1. Nasz niezależny dostawca  zewnętrzny. Użyj kodu 67521.
 2. Następujący numer telefonu: 008004411739. Użyj kodu 67521.
  W obu przypadkach otrzymasz indywidualny numer sprawy. Zapisz i zachowaj numer w bezpiecznym miejscu.
 3. Dział ds. zgodności z przepisami w Grupie, pod następującym adresem e-mail: globalconduct@dllgroup.com

Zachęcamy do korzystania z powyższych sposobów dokonywania zgłoszeń oferowanych przez firmę DLL (zgodnie z poniższym szczegółowym opisem) przed dokonaniem zgłoszenia właściwym organom dostępnym w Twoim kraju.

Aby skorzystać z publicznie dostępnego źródła i uzyskać ochronę z tytułu ujawnienia informacji zgodnie z obowiązującym prawem, konieczne jest (w niektórych systemach prawnych) dokonanie zgłoszenia przynajmniej do właściwego organu zewnętrznego.

Za pośrednictwem linii Speak Up można zgłaszać podejrzenia/skargi z następujących wrażliwych kategorii:

 • korupcja
 • przestępstwa
 • ·naruszenia obowiązków prawnych
 • ·niewłaściwe wymierzanie sprawiedliwości
 • konkretne zagrożenia dla zdrowia publicznego, bezpieczeństwa lub środowiska
 • ·naruszenia praw człowieka
 • ·nadużycia władzy
 • ·nieuprawnione spożytkowanie środków, własności lub zasobów publicznych
 • rażące marnotrawstwo lub niegospodarność
 • konflikt interesów
 • fałszywe oświadczenia finansowe składane przez organy państwowe / urzędników państwowych i regulowane spółki
 • ·ochrona prywatności i danych osobowych

 

Poniżej przedstawiamy:
A. Jak zgłosić obawy dotyczące zgodności z przepisami?
B. Co dzieje się po wysłaniu zgłoszenia?
1. Potwierdzenie
2. Selekcja
3. Przekazanie dalej
4. Poufne dochodzenie
5. Decyzja i odpowiedź

UWAGA: jeśli Twoje zgłoszenie nie dotyczy potencjalnych obaw lub podejrzeń co do potencjalnego naruszenia prawa, naruszenia zasad firmy lub nieetycznego zachowania, lecz stanowi wyraz niezadowolenia z naszych produktów lub usług, dystrybucji produktów itp., prosimy o przesłanie informacji zwrotnej za pośrednictwem witryny do obsługi skarg.

 

Jak zgłosić obawy dotyczące zgodności z przepisami?

Możesz skorzystać z naszego niezależnego zewnętrznego systemu zgłoszeń Speak Up, który jest dostępny w trybie 24/7, przez 365 dni w roku.
 1. Możesz użyć formularza internetowego lub zadzwonić pod bezpłatny numer telefonu i nagrać wiadomość.
  Numer telefonu: 008004411739
  Witryna internetowa: www.speakupfeedback.eu/web/dllexternal/pl
  Kod dostępu: 67521
  Aby umożliwić sprawną i praktyczną ocenę zgłoszenia, przedstaw szczegółowy opis sytuacji („kto”, „co”, „kiedy” i „jak”) oraz dowody (np. kopie dokumentów, zrzuty ekranu lub imiona i nazwiska świadków) potwierdzające twierdzenie. Pamiętaj, że nie można wszcząć dochodzenia na podstawie ogólnikowych twierdzeń.
 2. W obu przypadkach otrzymasz indywidualny numer sprawy. Zapisz i zachowaj numer w bezpiecznym miejscu. 
 3. Numer sprawy to osobisty klucz do systemu Speak Up i wysłanego zgłoszenia. Pozwala śledzić postępy w rozpatrywaniu sprawy i przedstawić dodatkowe informacje. Numer ten należy wprowadzić przy każdej próbie dostępu do systemu.
 4. Bardzo poważnie traktujemy wszelkie obawy dotyczące niezgodności z przepisami oraz reagujemy na wszelkie zgłoszenia. Będziemy informować Cię o postępach w rozpatrywaniu zgłoszenia.
 5. W dowolnej chwili możesz odwiedzić witrynę internetową i sprawdzić postęp swojego zgłoszenia, posługując się numerem sprawy.
 6. Zobowiązujemy się do usprawniania naszego systemu zgłoszeń i zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia w nim zmian w przyszłości.

 

Co dzieje się po wysłaniu zgłoszenia?

1. Potwierdzenie
W ciągu siedmiu dni nasi eksperci z działu ds. zgodności z przepisami potwierdzą odbiór wiadomości. Jeśli Twoje zgłoszenie nie będzie zawierało wystarczających informacji lub dowodów, skontaktujemy się z Tobą i poprosimy o przedstawienie dodatkowych szczegółów. W dowolnej chwili możesz odwiedzić witrynę internetową i sprawdzić postęp swojego zgłoszenia, posługując się numerem sprawy.

2. Selekcja
Każde zgłoszenie jest poddawane uważnej ocenie. Jeśli przedstawisz wystarczające informacje i dowody, aby rozpocząć dochodzenie, utworzymy sprawę. Dochodzenie będzie prowadzone pod nadzorem regionalnego kierownika ds. zgodności z przepisami lub przez kierownictwo regionu/kraju, w którym miało dojść do zdarzenia.

3. Przekazanie dalej
Zgłoszenia zawierające poważne oskarżenia będą przekazywane do dyrektora ds. zgodności z przepisami w Grupie.

4. Poufne dochodzenie
Dochodzenie zostanie potraktowane w sposób profesjonalny i poufny. W czynności angażowane będą tylko niezbędne osoby. Nasi kierownicy ds. zgodności z przepisami mogą przeprowadzić poufne rozmowy z pracownikami, wykonawcami lub innymi osobami istotnymi dla śledztwa. Co do zasady dochodzenie trwa około 3 miesięcy. W każdy przypadku przestrzegamy ram czasowych określonych przepisami prawa i regulacjami.

5. Decyzja i odpowiedź
Po przeanalizowaniu wszystkich wniosków płynących z dochodzenia zdecydujemy, czy rzeczywiście doszło do naruszenia, a następnie podejmiemy ewentualne działania. W ciągu trzech miesięcy od potwierdzenia zgłoszenia otrzymasz od nas stosowną informację opisującą w sposób przejrzysty podjęte działania, np. planowane lub wdrożone środki. W dowolnej chwili możesz odwiedzić witrynę internetową i sprawdzić postęp swojego zgłoszenia, posługując się numerem sprawy.

Ważna informacja
Zobowiązanie do niepodejmowania działań odwetowych: DLL zabrania wszelkiego rodzaju odwetów wobec pracowników, osób fizycznych czy podmiotów i podejmuje stosowne działania w tej kwestii. Ponadto DLL chroni prawa osób dotkniętych odwetem.