Kodeks Postępowania

Firma DLL jest mocno zaangażowana w prowadzenie działalności w sposób uczciwy i zgodny z literą prawa oraz innymi ogólnie przyjętymi zasadami i normami postępowania w biznesie w krajach a także społecznościach, w których działamy. Te generalne standardy są odzwierciedlone w Kodeksie postępowania DLL oraz w powiązanych z nim politykach grupowych.

Wszelkie pytania dotyczące Kodeksu Postępowania DLL lub niniejszego dokumentu należy kierować do lokalnego przedstawiciela ds. zgodności. Jeśli chcesz zgłosić bezpośrednio do DLL problem związany z domniemanym naruszeniem naszego Kodeksu Postępowania, możesz to zrobić kontaktując się bezpośrednio z naszym Działem Zgodności Grupy za pośrednictwem następującego adresu poczty elektronicznej: globalconduct@dllgroup.com