dla Akcjonariuszy

Wezwanie nr 5 akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji
Zarząd spółki De Lage Landen Leasing Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, Polska, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 17.00.

Announcement no. 5 of the call to shareholder of shares to submit the company share documents
The Management Board of De Lage Landen Leasing Polska S.A. with its registered office in Warsaw (Company), in connection with art. 16 of the Act of 30 August 2019 amending the Act - the Commercial Companies Code and some other acts, hereby summons shareholder of the shares of Company to submit their share documents for their dematerialization. The shares documents should be submitted at the Company’s registered office: ul. Inflancka 4B, 00-189 Warsaw, Poland, during the Company’s business hours – Monday to Friday, 8.00 – 17.00.