Healthcare

Financing a better future.
Sprawdź, jak to działaSkontaktuj się z nami

  Zapewnij sobie dostęp do zaawansowanych technologii i sprzętu dla sektora opieki zdrowotnej

  Pomagamy dostawcom poprawić standard opieki nawet wtedy, gdy mają ograniczone zasoby i nie chcą sięgać do swych rezerw kapitałowych. Wykorzystajcie strategicznego partnera finansowego z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży, oferującego innowacyjne rozwiązania dostosowane do systemów opieki zdrowotnej, ambulatoryjnych centrów chirurgicznych (ASC), praktyk grup lekarzy, dentystów, lekarzy weterynarii, okulistów, specjalistów od domowej opieki nad chorymi, specjalistów nauk przyrodniczych i dot. ochrony zdrowia.

  Dostawcy w sektorze opieki zdrowotnej

  Zdrowotna opieka domowa

  Dentyści

  Lekarze weterynarii

  Okuliści

  “Większa konkurencja oznacza konieczność wykazania, że nasze rozwiązania zwiększają zarówno wartość technologiczną, jak i finansową, zwłaszcza teraz, gdy kierownictwo firmy odgrywa coraz większą rolę w podejmowaniu decyzji o zakupie. ”

  Wynn Blieberg, Director of KARL STORZ CAPITAL

  Korzyści z leasingu

  • 100% finansowania
  • Zapewnij sobie jedną, łatwą płatność za sprzęt, usługi, materiały eksploatacyjne i inne powiązane wydatki w celu pokrycia całkowitego kosztu ich posiadania.
  • Najnowsze technologie
  • Zapewnij najlepszą w swojej klasie opiekę zdrowotną dzięki stale unowocześnianym ścieżkom umożliwiającym łatwy dostęp do najnowszego sprzętu i technologii.
  • Skuteczna alokacja kapitału
  • Maksymalizuj dostępny kapitał; unikaj dużych początkowych nakładów pieniężnych i dokonuj stopniowych płatności wraz biegiem czasu.
  • Elastyczne formy płatności
  • Wybierz jedną z wielu opcji i harmonogramów, które obejmują również plany pakietowe oraz te oparte na użytkowaniu.
  • "Usprawniony proces"
  • Łatwo zapewnij sobie sprzęt i technologię, gdzie proces jest prosty, a dla większej wygody oferujemy też rozwiązania cyfrowe i mobilne.

  Zarządzanie cyklem życia jest kluczem Technogym do przyszłości w zdrowiu i dobrym samopoczuciu

  Dowiedz się więcej

  Wykorzystaj finansowanie dostosowane do Twojego rynku

  Sektor opieki zdrowotnej stale się zmienia. Szybkość innowacji jest wysoka, a konkurencja jest intensywna. Ułatwiamy sprostanie tym wyzwaniom bez uszczerbku dla jakości opieki i budżetu.

  • Leasing operacyjny i kapitałowy
  • Powiązane rozwiązania dotyczące płatności (sprzęt, materiały eksploatacyjne, usługi i ubezpieczenie)
  • Elastyczne struktury płatności
  • Rozwiązania oparte na użytkowaniu (opłaty za użytkowanie)
  • Managed Equipment Services (MES) Systemy Zarządzania Produkcją
  • Finansowanie wyłącznie oprogramowania
  • Rozwiązania w zakresie zarządzania DSO
  • Finansowanie zapasów magazynowych i materiałów eksploatacyjnych
  • Finansowanie ze środków krajowych i gminnych (zwolnienie z podatku)

  Wypracujmy razem długoterminową wizję Twojej firmy.

  Przeprowadźmy nową analizę, w jaki sposób wykorzystujemy, a nie posiadamy aktywa potrzebne do zapewnienia możliwie najlepszej opieki.