Kontakt

Kontakt

T: +48 22 279 47 47
F: +48 22 279 47 00
E: info.poland@dllgroup.com

Finansowanie rolnictwa email: isa@dllgroup.com

Finansowanie budownictwa, transportu, przemysłu: plcti@dllgroup.com

Finansowanie sprzętu medycznego, opieki zdrowotnej, energii odnawialnej: plhc@dllgroup.com

 

De Lage Landen Leasing Polska S.A.
ul. Inflancka 4A, Gdański Business Center, Budynek A
00-189 Warszawa, Polska

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Nr KRS: 0000042351, kapitał zakładowy: 74.594.000,00,-PLN, wpłacony w całości, NIP: 526-14-42-366.