Leasing

W naszej ofercie znajdują się elastyczne produkty leasingowe, umożliwiające finansowanie środków trwałych z
udziałem własnym i okresem obowiązywania umowy dostosowanym do potrzeb naszych Klientów. Stosownie do
oczekiwań, dostosowujemy harmonogram spłat rat leasingowych do kalendarza biznesowego naszych Klientów,
uwzględniając okresy wzrostu i spadku rentowności czy sprzedaży. Stosujemy zarówno zmienne jak i stałe stopy
procentowe, a zależnie od uzyskiwanych przychodów, finansujemy inwestycje w PLN i EUR.