Pożyczka

Oferujemy finansowanie środków trwałych w formie pożyczki, tak aby nasi klienci mogli bez przeszkód korzystać z
dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej. Stosujemy szereg wariantów produktowych pozwalających na
spełnienie wymagań umożliwiających otrzymanie dopłat z Unii Europejskiej (np. płatność przez rachunek Klienta). W
ramach limitów udzielonych naszym Klientom jesteśmy w stanie finansować dodatkowe potrzeby biznesowe (np.
zakup pasz czy środków ochrony roślin).