Wsparcie z Europejskiego Banku
Inwestycyjnego

Dzięki porozumieniu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym możemy zaoferować Państwu finansowanie na bardziej korzystnych warunkach w stosunku do standardowej oferty leasingu/pożyczki. Uzyskanie finansowania z EBI powoduje niższą miesięczną opłatę leasingu/pożyczki w porównaniu do standardowej oferty, a także uzyskanie niższej łącznej sumy opłat. Korzystanie z wymienionych dogodnych warunków proponowanego finansowania wiąże się ze spełnieniem w szczególności następujących warunków:

  • zatrudnienie mniej niż 250 pracowników (tak zwane „MSP”) lub co najmniej 250 pracowników, ale mniej niż 3000 pracowników (tak zwane „MID CAP”);
  • finansowany projekt będzie realizowany na terenie państwa Unii Europejskiej;
  • koszty projektu objętego finansowaniem nie przekroczą 25 milionów EURO;
  • wykluczenie finansowania nieruchomości, restrukturyzacji lub refinansowania innych zobowiązań.

Z finansowania wyłączone są sektory wyznaczone przez EBI (pełna lista sektorów dostępna jest po kontakcie z naszym doradcą).

Europejski Bank Inwestycyjny jest bankiem Unii Europejskiej. Jako największy na świecie kredytodawca i kredytobiorca, EBI udziela finansowania i dzieli się wiedzą fachową na rzecz solidnych i trwałych projektów inwestycyjnych, głównie w Unii Europejskiej.

Więcej informacji na temat EBI na stronie: www.eib.org